Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dispositio Den retoriska arbetsprocessen. RETORIK Konsten att tala eller Konsten att övertala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dispositio Den retoriska arbetsprocessen. RETORIK Konsten att tala eller Konsten att övertala."— Presentationens avskrift:

1 Dispositio Den retoriska arbetsprocessen

2 RETORIK Konsten att tala eller Konsten att övertala

3 I korthet Konsten att övertyga  LOGOS övertyga genom att vädja till förnuftet  ETOS övertyga genom att skapa förtroende  PATOS övertyga genom att vädja till känslan Logos är det du säger Etos är det du gör, hur du säger det Patos är det du får publiken att känna

4 Talarens uppgift  informera, budskapet  inspirera, beröra  underhålla, behaga  Docere  Movere  Delectare

5 Olika sidor av samma mynt…  Docere ≈Logos  Delectare ≈ Etos  Movere ≈ Patos Informera fakta - det du säger underhålla förtroende - hur du säger det inspirera känsla – hos publiken

6 PARTESMODELLEN De retoriska arbetsprocessen – att förbereda text och tal A. Intellectio – Analys av den retoriska situationen 1. Inventio – Inventera – stoffsamling 1. Disposito – disposition 2. Elocutio – Formulera – språk och stil 3. Memoria – lära in – manus och minnestekniker 4. Actio – framförandet B. Emendatio/Feedbacktio – utvärdera, förbättra

7 Intellectio Analys av talsituationen De 6 journalistiska frågorna:  Vad, När, Vem, Var, Hur, Varför? Vad (har hänt)? När (hände det)? Vem (gjort eller drabbats av något)? Var (hände det)? Hur (gick det till)? Varför (hände det)?

8 Inventio Stoffsamling Frågorna: Vad? När? Var? Vem? Hur? Varför? Brainstorming, ordmoln/kluster, tanke-kartor, listning, böcker, tidningar, nätet…

9 Dispositio Disposition/Talstruktur:  Ge talet en enkel och tydlig struktur 1. Exordium Inledning 2. Narratio Berättelsen 3. Peroratio Sammanfattning (Avslutning)

10 Textens delar  Inledning  (Bakgrund)  Huvudtext  Avslutning

11 inledningen Syfte:  Väcka intresse  Fråga  Citat  Historia Skapa förtroende innehållsöversikt

12 huvudtext  Definition  Jämförelse – likheter och skillnader  Orsaker och följder  Stöd genom belägg för (och emot)

13 trattmodellen det viktigaste först, därefter det näst viktigaste osv.

14 Elocutio FORMULERINGSFASEN  Välja retoriska grepp  ANPASSA till: hörarna syfte situation tidpunkten platsen dig själv – kanske VIKTIGAST!

15 Memoria Memoreringstekniker: 1.Total memorering 2.Delvis memorering – stolpar 3.Improvisation

16 Actio Framförandet:  Rösten  (Kroppspråket)  Orden

17 Emendatio/Feedbacktio Utvärdering:  Vad är jag bra på som talare?  Vad kan bli bättre?

18 Repetition Förberedelsernas olika faser/Talplaneringen:  Intellectio Analysera talsituationen 1. InventioInventera, att (upp-)finna argument 2. DispositioDisponera 3. ElecutioFormulera 4. MemorioLära in  FRAMFÖRANDET

19 reportaget  ger en fördjupning i jämförelse med nyhetsartikeln  är personligt där nyhetsartikeln är opersonlig  kan handla om nästan vad som helst och behöver inte vara ”dagsaktuellt”  texten är längre än i en nyhetsartikel  är ett ” besök i verkligheten ” – ska ge läsaren en känsla av att ”vara där”, genom att skildra miljöer och människor djupare än i en nyhetsartikel genom högre grad av detaljrikedom  sträva efter variation genom att varva mellan beskrivning, fakta, citat och egna tankar och intryck.  korrekta fakta fortfarande centralt

20 Förebilder

21


Ladda ner ppt "Dispositio Den retoriska arbetsprocessen. RETORIK Konsten att tala eller Konsten att övertala."

Liknande presentationer


Google-annonser