Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap

2 Retorik = konsten att övertyga  Statsvetenskap och vältalighet  Att kunna kommunicera  Bäddar in normer, värderingar och ideologier  Det politiska systemet strukturerar

3 Dagens upplägg  Att kommunicera  Den retoriska processen  Mest om Inventio = argumenttyper  Kursens uppgifter  Gruppindelning 2014-08-23

4 Retorik - talekonsten att utforma tal att framföra tal att utforma tal, text och bilder att analysera tal, text och bilder

5 Retorikens sex steg 2 Inventio 3 Dispositio 4 Elocutio 5 Memoria 6 Actio 1 Intellectio ≈ ”Att förstå situationen och syftet” ≈ ”Att inventera sina argument” ≈ ”Att disponera sina argument” ≈ ”Att klä argumenten i en språkdräkt” ≈ ”Att minnas sitt tal” ≈ ”Att framföra sitt tal”

6 Vad är kommunikation? Sändare Budskap Mottagare

7 Kommunikation? Sändare BudskapMottagare BRUS ÅTERKOPPLING

8 Fysiskt brus

9 Psykologiskt brus

10 Semantiskt brus Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av metastabil, transparant smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter. Kasta inte sten i glashus.

11 Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor tittar på. ”… you find sometimes that a Thing that seemed very Thingish inside you is quite different when it gets out into the open and has other people looking at it.” ”… you find sometimes that a Thing that seemed very Thingish inside you is quite different when it gets out into the open and has other people looking at it.” (Puh’s Corner s. 250)

12 Gruppindelning  1torsdag kl 13-15  2 fredag kl 8-10  3 fredag kl 10-12 Reservtillfälle kommer som ”omtenta” 2014-08-23

13 Den retoriska processen  Intellectio  Inventio  Dispositio  Elocutio  Memoria  Actio 2014-08-23

14 Att förstå talsituationen Intellectio  Målgruppen  Budskapet  Avsändaren

15 Tre språkliga handlingar genus deliberativum genus demonstrativum genus judiciale Intellectio

16 Tre typer av argument Inventio  Logos  Ethos  Phatos  Logiska argument  Argument som utgår från talaren (personligheten)  Argument som berör åhörarna

17 Topikläran = en metod för att skapa innehåll definitioner generalisering - specialisering jämförelser Inventio LOGISKA

18 Andra t opiker Handling som hänt = juridiskt Handling som bör ske = politiskt Flera goda handlingar som hänt - högtidstal Inventio Handlingsinriktade Fackkunskapstopiker

19 Inventio ”Brainstorma” Alla argument Sortera argument

20 Dispositio - att disponera argumenten 1 Exordium (inledning) 2 Narratio (bakgrundsberättelse) 3 Argumentatio Kan inkludera Recapitulatio (de bästa argumenten sammanfattas) Conclutio (konklusion) 4 Peroratio (avslutning) Dispositio

21 Elocutio - retorikens kärna ”att klä de disponerade argumenten i språkdräkt” Elocutio

22 Stilval Figurer Troper -Tankefigurer (detaljerat, motsatser) - Rytmiska figurer Förändra utsagemodus

23 Metaforer och liknelser Ladda batterierna! Arbetsmyra Elocutio

24 Memoria - Att komma ihåg = att memorera och hänga upp talet på minnesbilder ”Att varandra genom rumme” Memoria

25 Actio - Att framföra talet Actio

26 Er uppgift – presentation  hålla en individuell argumenterande presentation om en aktuell politisk fråga  inkludera argument utifrån statsvetenskap, nationalekonomi och juridik  ta hjälp av de retoriska modellerna och beakta valet av argumenttyper.  4 minuter +/- 30 sekunder (dvs min 3½ och max 4½ minuter).   Du får kommentarer och återkopplingar på olika tema av medstudenterna och läraren. 2014-08-23

27 Er uppgift – skriva en reflektion  Väldisponerad, övertygande och insiktsfull reflektion  Använd den retoriska processen som spegel  Argument och ämnena som grund  Utvärdera din prestation i alla steg  1200 ord (+/- 200 ord)  Lämnas in på papper, ej e-post, senast kl 12 på torsdag den 11 april. 2014-08-23

28 Föreläsning 1: Affärssystem för företag Lycka till !!!. Med talet o texten


Ladda ner ppt "Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap."

Liknande presentationer


Google-annonser