Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap Grundläggande: varför sker en demokratisering: rösträttsreform,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap Grundläggande: varför sker en demokratisering: rösträttsreform,"— Presentationens avskrift:

1 Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap
Grundläggande: varför sker en demokratisering: rösträttsreform, försvagad elitmakt, parlamentarism, försvagad kungamakt, fram växer ett samhälle som dessutom domineras av socialdemokratin, arbetsrörelsen. Varför? Varför inte revolution? Varför inte starka konflikter? Fundera på de frågorna under föreläsningens gång så återkommer vi i slutet.

2 Retorik = konsten att övertyga
Statsvetenskap och vältalighet Att kunna kommunicera Bäddar in normer, värderingar och ideologier Det politiska systemet strukturerar

3 Dagens upplägg Att kommunicera Den retoriska processen
Mest om Inventio = argumenttyper Kursens uppgifter Gruppindelning

4 Retorik - talekonsten att utforma tal att framföra tal
att utforma tal, text och bilder att analysera tal, text och bilder

5 Retorikens sex steg 1 Intellectio 2 Inventio 3 Dispositio 4 Elocutio
≈ ”Att förstå situationen och syftet” 2 Inventio ≈ ”Att inventera sina argument” 3 Dispositio ≈ ”Att disponera sina argument” 4 Elocutio ≈ ”Att klä argumenten i en språkdräkt” 5 Memoria ≈ ”Att minnas sitt tal” 6 Actio ≈ ”Att framföra sitt tal”

6 Vad är kommunikation? Sändare Budskap Mottagare

7 Kommunikation? BRUS Sändare Budskap Mottagare ÅTERKOPPLING

8 Fysiskt brus

9 Psykologiskt brus

10 Kasta inte sten i glashus.
Semantiskt brus Personer, vilka residera i arkitektoniska kreationer av metastabil, transparant smältprodukt av övervägande kiselsyra, bör iakttaga abstinens i fråga om om det skyndsamma omlokaliserandet av smärre petrologiska enheter. Kasta inte sten i glashus.

11 ”… you find sometimes that a Thing that seemed very Thingish inside you is quite different when it gets out into the open and has other people looking at it.” (Puh’s Corner s. 250) Ibland får man se att en idé, som känns idéaktig inne i hjärnan, är helt annorlunda när den kommer ut i det fria och andra människor tittar på.

12 Gruppindelning 1 torsdag kl 13-15 2 fredag kl 8-10 3 fredag kl 10-12
Reservtillfälle kommer som ”omtenta”

13 Den retoriska processen
Intellectio Inventio Dispositio Elocutio Memoria Actio

14 Att förstå talsituationen
Intellectio Att förstå talsituationen Målgruppen Budskapet Avsändaren

15 Tre språkliga handlingar
Intellectio Tre språkliga handlingar genus deliberativum genus demonstrativum genus judiciale

16 Tre typer av argument Logos Ethos Phatos Logiska argument
Inventio Tre typer av argument Logos Ethos Phatos Logiska argument Argument som utgår från talaren (personligheten) Argument som berör åhörarna

17 Topikläran = en metod för att skapa innehåll LOGISKA definitioner
Inventio Topikläran = en metod för att skapa innehåll LOGISKA definitioner generalisering - specialisering jämförelser

18 Andra topiker Handlingsinriktade Handling som hänt = juridiskt
Inventio Andra topiker Handlingsinriktade Handling som hänt = juridiskt Handling som bör ske = politiskt Flera goda handlingar som hänt - högtidstal Fackkunskapstopiker

19 Inventio ”Brainstorma” Alla argument Sortera argument

20 - att disponera argumenten
Dispositio Dispositio - att disponera argumenten 1 Exordium (inledning) 2 Narratio (bakgrundsberättelse) 3 Argumentatio 4 Peroratio (avslutning) Kan inkludera Recapitulatio (de bästa argumenten sammanfattas) Conclutio (konklusion)

21 ”att klä de disponerade argumenten i språkdräkt”
Elocutio Elocutio - retorikens kärna ”att klä de disponerade argumenten i språkdräkt”

22 Stilval Figurer Förändra utsagemodus Troper Elocutio Tankefigurer
(detaljerat, motsatser) Figurer - Rytmiska figurer Förändra utsagemodus Troper

23 Metaforer och liknelser
Elocutio Metaforer och liknelser Ladda batterierna! Arbetsmyra

24 Memoria - Att komma ihåg Memoria
= att memorera och hänga upp talet på minnesbilder ”Att varandra genom rumme”

25 Actio Actio - Att framföra talet

26 Er uppgift – presentation
hålla en individuell argumenterande presentation om en aktuell politisk fråga inkludera argument utifrån statsvetenskap, nationalekonomi och juridik ta hjälp av de retoriska modellerna och beakta valet av argumenttyper. 4 minuter +/- 30 sekunder (dvs min 3½ och max 4½ minuter). Du får kommentarer och återkopplingar på olika tema av medstudenterna och läraren.

27 Er uppgift – skriva en reflektion
Väldisponerad, övertygande och insiktsfull reflektion Använd den retoriska processen som spegel Argument och ämnena som grund Utvärdera din prestation i alla steg 1200 ord (+/- 200 ord) Lämnas in på papper, ej e-post, senast kl 12 på torsdag den 11 april.

28 Föreläsning 1: Affärssystem för företag
Lycka till !!! . Med talet o texten Föreläsning 1: Affärssystem för företag


Ladda ner ppt "Kunskap och kommunikation Föreläsning 1 Retorikens grunder Elin Wihlborg, professor Statsvetenskap Grundläggande: varför sker en demokratisering: rösträttsreform,"

Liknande presentationer


Google-annonser