Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsa - Minskad psykisk ohälsa bland unga kvinnor år

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsa - Minskad psykisk ohälsa bland unga kvinnor år"— Presentationens avskrift:

1 Folkhälsa - Minskad psykisk ohälsa bland unga kvinnor 18-35 år
Förbättringsområde Folkhälsa - Minskad psykisk ohälsa bland unga kvinnor år

2 Bakgrund och mål Bakgrund:
Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv) och Folkhälsa Bakgrund: Psykisk ohälsa står idag för en stor andel av den sjukligheten i vårt land. Bland kvinnor är andelen med psykisk ohälsa högre än bland män. Folkhälsoprofilen för Mullsjö kommun 2015 visade att ohälsotalet för kvinnor i Mullsjö är högre än ohälsotalet för män. Även jämfört med Jönköpings läns kvinnor och kvinnor i riket ligger kvinnorna i Mullsjö högre. Ungefär 50 % av kvinnors sjuklighet är till följd av psykisk ohälsa. Man har från Folkhälsorådet sida i Mullsjö kommun gett i uppdrag till socialtjänsten att försöka identifiera och hitta en lösning för att öka den psykiska hälsan för unga kvinnor i åldern år. Vårdcentralen kontakades och vi har tillsammans skapat ett flödesschema för att hitta och identifiera behov och efterfrågan. Då patienten ofta har ett mångfacetterat problem är det bra är att kunna överbrygga samarbete mellan kommun och Region Mål: Ökat psykiskt välbefinnande hos kvinnor år genom att rätt resurs sätts in från rätt instans

3 Nuläge Nuvarande situation för detta område beskrivs
Nuläge Nuvarande situation för detta område beskrivs. Vilka är våra resultat och hur gör vi idag? Under 2014 har totalt 45 kvinnor mellan år sjukskrivits. Utav dessa 45 kvinnor har 16 stycken sjukskrivit för psykisk ohälsa. Under 2015 har totalt 76 kvinnor sjukskrivits . Utav dessa 76 kvinnor har 26 stycken sjukskrivits för psykisk ohälsa. Det finns 598 listade kvinnor i åldern mellan 18 och 35 år på vårdcentralen. Vi vet inte hur många av dessa kvinnor med psykisk ohälsa som är arbetslösa, detta ska vi identifiera.

4 Analys av nuläget a) Vilka är orsakerna till att resultaten ser ut som de gör? b) Samla alla idéer som ni tror påverkar att ni når målet a) Vad detta beror på vet vi inte, vi har fått indikation om att det är stigande siffror och det är via kommunen och folkhälsorådet som detta har uppmärksammats. Kan det vara att man sjukskrivs på grund av fel orsak? Vi kommer att använda ett bedömningsinstrument , ASI, för att ta reda på den egentliga orsaken till den psykiska ohälsan.. b) Tillsammans med socialtjänsten skapa ett flödeschema gällande omhändertagandet av unga kvinnor med psykisk ohälsa. Med hjälp av ASI-bedömning kan man identifiera vart personens problem ligger. Det kan handla om ekonomi, smärta, missbruk, sociala nätverket t.ex. När problemet är identifierat sätts rätt resurser in gällande det primära problemet, detta kan vara från vårdcentralen, socialtjänsten, försäkringskassan eller annan instans. Vi jobbar utifrån liten skala för att se om vårt arbetssätt är bra för patienten. Om det uppkommer information om förändra arbetssätt är vi öppna för att tillmötesgå detta. Det är lättare att förändra arbetssättet om vi börjar i liten skala. Detta är en vinst för patienten som kan påverka sin handläggning

5 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplat till det ni vill uppnå med detta förbättringsområde Vi har inte tidigare arbetat med denna patientgrupp

6 Beskrivning av vårt flödesschema hur vi ska samarbeta med Mullsjö kommun
ASI – bedömningsinstrument


Ladda ner ppt "Folkhälsa - Minskad psykisk ohälsa bland unga kvinnor år"

Liknande presentationer


Google-annonser