Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Förbättra kunskapsläget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Förbättra kunskapsläget."— Presentationens avskrift:

1 Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Förbättra kunskapsläget hos våra patienter Ansvarig: Malin Lundberg uppföljning 20160229 Datum: Februari 2016 Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Sedan 2010 har vi sett att Nässjö Läkarhus har haft den högsta telefonbelastningen i landstinget och att i snitt så ringer varje enskild patient in minst 4 gånger per år för att komma i kontakt med vårdcentralen. Under början av 2016 har telefonrådgivningen mätt vilken typ av samtal som inkommer och det har då framkommit att många samtal berör enklare egenvårdsrådgivning framför allt kring magsjuka och förkylningar. Under v. 5,6,7 2016 förde de som satt i telefon statistik över egenvårdssamtalen och det framkom då att 16% skulle kunna avhjälpts med informationskort, 10% var felnummer eller avsaknad av inspelat nummer och då vanligen utlandsfödda som ej uppfattat vad telefonrösten sa på svenska. Så totalt 26% av samtalen på en vecka skulle kunna avhjälpas. Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? I dagsläget ger vi mycket egenvårdsråd via telefon som tidigare ej belastade vårdcentralen. Belastningen har inte direkt minskat med 1177 utan är densamma eller till och med ökat. Vilket medför att vi lägger mer tid på enklare sjukdomstillstånd än till de kroniska eller mest sjuka. Analysera– vad visar resultaten av de testade förändringarna? Hur tolkar vi dem? Analys - Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Problemet är att vi har tappat kunskap kring egenvård hos våra patienter och syftet är att skapa enkla informationskort som skall innehålla en checklista om vilka steg man skall ha gått igenom innan man kontaktar vården. Denna checklista bör minska telefonbelastningen och medföra att de patienter som är i behov av sjukvården skall uppleva oss tillgängliga. Målsättningen är att skapa något form av informationskort som liknar AKUT- som finns för misstänkt stroke. Informationskorten skall utformas i första hand på svenska, engelska, arabiska och somaliska då detta är de största språkgrupperna som kontaktar sjukvården. Informationsmaterialet skall spridas genom att de sätts ut i väntrummet och troligen även genom ett årligt utskick till samtliga patienter som är listade på Nässjö Läkarus Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? -Välja vilka tillstånd vi skall fokusera på. -Skapa informationskort. -Distribuera informationskort. -Utvärdera telefonbelastningen och upplevelsen av korten. Se PGSA hjul Mål - vad vill vi uppnå? Målet är att förhöja kunskapsläget hos våra patienter och på så sätt minska telefonbelastningen och ge möjlighet att de mest sjuka skall få mer tid och bättre tillgänglighet till vårdcentralen. Minskad andel av dessa egenvårdssamtal. Förändra kontaktvägarna genom att försöka få patienterna att använda mina vårdkontakter för rådgivning som ej bedöms akut. Idag förekommer ingen rådgivning via mina vårdkontakter utan enbart beställning av recept.


Ladda ner ppt "Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? Förbättringsområde: Förbättra kunskapsläget."

Liknande presentationer


Google-annonser