Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avbrott i nätinfrastrukturen på US

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avbrott i nätinfrastrukturen på US"— Presentationens avskrift:

1 Avbrott i nätinfrastrukturen på US
Fredag den 15 september kl – 06.00 ,

2 Vad? Fredagen den 15 september kl. 02.00 – 06.00
Planerat avbrott i nätinfrastrukturen (datanätet) för service Fredagen den 15 september kl – 06.00 (natten mellan torsdag och fredag) Hela US Alla funktioner som är beroende av nätuppkoppling berörs Reservrutiner ska användas under hela avbrottet Uppgraderingen görs i olika faser varför funktionalitet kommer finnas i nätet delar av tiden Aldrig tidigare har reservrutiner använts för så många olika funktioner samtidigt Det planerade avbrottet mycket omfattande och påverkar all verksamhet på US. Aldrig tidigare har så många olika reservrutiner använts samtidigt, vilket ställer stora krav på verksamheten. Alla funktoner som har uppkoppling till internet berörs liksom telefonväxeln. Det är mycket olyckligt att framförhållningen är så kort och att information om avbrottet inte sänts ut tidigare. Behovet av att göra uppgraderingen har varit känt en tid men det har saknats rutiner för att planera och förbereda avbrottet och ansvarsfördelningen var oklar. Det är många olika funktioner och komptetenser inom regionen som arbetat med förberedelserna, bland annat med en detaljerad inventering av de olika system som påverkas. En nödvändig förutsättning för att varje klinik ska kunna överblicka och bedöma de egna riskerna.

3 Varför? Under avbrottet görs en uppgradering av programvaran i nätet. Den krävs för att kunna använda en ny utrustning för patientmonitorering som är inköpt till US. Avbrottet är viktigt för att säkerställa hög tillgänglighet och god IT-säkerhet. I fortsättningen kommer det behöva införas regelbundna planerade avbrott i nätet på liknande sätt som idag finns för patientjournalen. Sjukhuset har köpt in ny utrustning för patientmonitorering som ska installeras under vecka 38 och uppgraderingen av programvaran som görs under avbrottet måste vara klar innan dess. Natten till fredag bedöms som en lämplig veckodag eftersom antalet patienter minskar innan helgen. När det gäller tiden på dygnet är den satt i samråd med representanter från några kritiska verksamheter (bland annat akutmottagningen, intensivvårdsverksamheterna, operation, MAVA/MOA och Diagnostikcentrum) då trycket på dessa verksamheter minskar avsevärt efter kl. 02:00.

4 Konsekvenser av avbrottet
Funktioner som berörs av avbrottet: Telefoni, fax och personsökning (inkl larm) Larmknappar (t ex HLR och olika akutlarm) Program i datorer, t ex Journalportal, ROS, Cytodose/ELAS Program för radiologi, obstetrik och laboratorier E-post, Lisa, skrivare, dokument på H: och G: Medicintekniska utrustningar, t ex röntgen, lab, ultraljud, dialys, patientövervakning (Philips), EKG Rörpost Alla funktioner som är beroende av nätuppkoppling berörs, och kan inte användas under avbrottet . Det är generella funktioner (t ex telefoni, personsökning, datorsystem som journalportal, patientjournalen, ROS m fl., skrivare), medicinteknisk utrustning (t ex röntgenutrusning, patientövervakning, EKG) och tekniska och fastighetsrelaterade funktioner (t ex larmknappar och rörpost). Inför avbrottet har en särskild inventering gjorts av vilken medicinteknisk utrustning som berörs per klinik,

5 Förberedelser För att säkerställa patientsäkerheten krävs förberedelser Alla verksamheter på US ska göra en egen riskinventering för att identifiera konsekvenser och risker På Lisa finns underlag som underlättar riskinventeringen Mer information om avbrottet och konsekvenser finns på Lisa, Driftinformation . Här finns även länk till Stöd- och serviceportalen dit frågor om avbrottet hänvisas. Det går även bra att ringa En generell riskinventering är gjord för US som helhet men det är mycket viktigt att varje verksamhet analyserar sina egna risker. Riskinventeringen görs utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Viktiga frågor är: Vilka funktioner berörs? Vad leder det till för verksamhetspåverkan? Finns kontinuitetsplan och reservrutiner? Vilka åtgärder måste genomföras? Vem är ansvarig? Mall för riskinventering och generella listor över berörda funktioner och berörd medicinteknisk utrustning finns på sidan om avbrottet på Lisa.


Ladda ner ppt "Avbrott i nätinfrastrukturen på US"

Liknande presentationer


Google-annonser