Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Miljölagstiftningens uppgift verka för att de miljö- och resurspolitiska målen säkerställs skapa förutsättningar för ett decentraliserat och förebyggande miljöarbete inspirera verksamhetsutövare att tänka och handla så att de föregriper lagstiftningens obligatoriska krav ”Decentraliseringstanken syftar i första hand på de enskilda aktörerna, främst verksamhetsutövare.” Prop. 1997/98:45 sid. 160-161

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Egenkontrollsystemets uppgift upprätthålla och visa på lagefterlevnad ge kunskap

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency rapportera En fortlöpande process planera genomföra undersöka åtgärda planera, fördela ansvar, skapa rutiner försiktighetsmått, sköta verksamhet, drift o utrustning, följa rutiner undersöka ut- rustning för drift/kontroll, risker, mäta ta del av resultat och korrigera

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Så kan egenkontroll införas

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillsyn över egenkontrollen

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Hur bedöma nivån på egenkontrollen? finns inga färdiga svar bevara grundtanken −fungerar det idag? −var finns specifika risker? ställ frågor, gärna öppna (berätta…, förklara…, hur…, vad…, vem,,,,, etc.) stickprovsfrågor med ev verklighetskontroll (om x inträffar, hur…?)

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Erfarenheter utveckling som kommit igång regionala/lokala projekt, miljöfarlig verksamhet −stora klarar sig ofta bra, men… −miljöledningssystem en fördel, men… −systemtillsyn har fördelar, men… små behöver stöd avgiftsdiskussioner hämmande


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård."

Liknande presentationer


Google-annonser