Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inventeringar och kunskapsuppbyggnad Lona-träff i Göteborg 23 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inventeringar och kunskapsuppbyggnad Lona-träff i Göteborg 23 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 Inventeringar och kunskapsuppbyggnad Lona-träff i Göteborg 23 september 2015

2 Syftet med LONA Ökat engagemang för naturvårdsfrågor, fler kommuner aktiva Skydd av tätortsnära naturtillgångar Ökad tillgänglighet Lokal förankring

3 Naturvårdsverkets uppgifter enligt LONA förordningen Fördela medel mellan länen NV får meddela föreskrifter om tid för ansökan samt om den närmare utformningen av ansökan och rapporter.

4 Naturvårdsverkets uppgifter - LONA Utveckla LONA-registret Samverkanforum för länsstyrelser LONA-träffar för kommuner Utvärdera och vägleda Goda exempel Lst träff

5 Lokalt deltagande och dialog Alla ska kunna presentera sin projektide Öppna data Redovisa uppgifter bara en gång Lätt ta kontakt med andra Vi ska kunna redovisa resultat

6 Lona-projekt i alla kommuner Ca 2 900 projekt Ca 10 000 åtgärder Tot. Kostnad ca 1 200 Mkr Bidrag ca 500 Mkr

7 Åtgärdskategorier

8 Tillgängligt för alla

9

10 Uppgifter per åtgärd

11 Fördelning mellan naturtyper 2010-2015

12

13 Fördelning mellan miljökvalitetsmål 2010-2015

14 LONA och politikområden

15

16 Goda exempel - organisation Tre jämnstora länsstyrelser per grupp Varje lst tar fram 5-10 egna projekt Länsstyrelsegruppen godkänner varandras projekt Kommunen ska acceptera Goda exempel Uppdatera info i LONA-registret NV lägger nationell bild, föreslår ev. kompletteringar, infosatsning.

17 Goda exempel - Kriterier Olika miljömål, åtgärdkategorier och verksamhetsutövare Liten stor kommun Ekonomiskt stark eller svag kommun Tätort – glesbygd Långa korta projekt Liten – stor budget Egen regi – konsulter

18 Goda exempel - Kriterier Samverkar involverar flera aktörer Strategiskt – nytänkande, planer och program, strategiska dokument Hotade arter eller naturtyper Socialt, får ut folk i naturen Tillgänglighet: Projekt som som involverar särskilda grupper tex. Barn, funktionshindrade, nya svenskar

19 Goda exempel, Jönköpings län

20 LONA-träffar ute i landet Höör och Skellefteå - 05 Sundbyberg – tillgänglighet, reservat - 13 Örebro – reservat, restaurering -14 Kristianstad – information, naturvägledning Lycksele – engagemang trots små resurser - 15 Göteborg – Inventering, kunskapsuppbyggnad - 15

21 BUDGETPROP.2015/16:1 ”Statlig medfinansiering som ges för att stödja lokalt engagemang i olika miljö- och naturvårdsfrågor har förutsättning att vara kostnadseffektiva satsningar genom att stimulera till frivilliga insatser av betydelse på både lokal och nationell nivå. LONA …..spelar en viktig roll” (sid 88).

22 BUDGETPROP. 2015/16:1 ”höjning av anslag 1:3 Åtgärder för värdefull natur skapar möjligheter för stärkt kommunalt naturvårdsarbete,..(LONA) samt tillgänglighet till natur- och kulturlandskapet genom ex. vandringsleder och information (sid 97).

23 BUDGETPROP. 2015/16:1 ”Ekonomiska bidrag som ges för att stödja lokalt engagemang i olika miljö- och naturvårdsfrågor är kostnadseffektiva satsningar. De satsningar som genomförs inom ramarna för …(LONA) och.. (LOVA) är därför viktiga delar i arbetet med att uppnå miljökvalitetsmålen (sid 97).

24 Utmaningar Viktigt vara LONAs röst

25


Ladda ner ppt "Inventeringar och kunskapsuppbyggnad Lona-träff i Göteborg 23 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser