Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsyn skola/förskola miljöförvaltningen Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsyn skola/förskola miljöförvaltningen Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN."— Presentationens avskrift:

1 Tillsyn skola/förskola miljöförvaltningen Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN

2  Tillsynen av skolor/förskolor hur bedrivs den?  Vad tittar vi på?  Hur mycket får det bullra?  Buller, hur kontrolleras det?  Krav på åtgärder, när görs det?  Resultat 2010  Svårigheter & erfarenheter från tillsynen MILJÖFÖRVALTNINGEN

3 Projektupplägg  6 handläggare inkl. projektledare och områdesansvarig  Stadsdelsvis  Målet är 200 besök per år  Både egenkontrollen och lokalerna inspekteras  Taxa 930 kr/tim - skolor 4 tim/år och förskolor 3 tim/år MILJÖFÖRVALTNINGEN Besök vart 5:e år

4 Miljöbalkens egenkontroll krav  Städ- och hygienrutiner  Ventilation  Buller  Radon  Varmvattentemperatur  Kemikalier  Fuktskador  m.m. Ansvarsfördelning Kompetens Riskbedömning MILJÖFÖRVALTNINGEN

5 Vem har ansvar i bullerfrågan?  Boverket – byggregler vid nybyggnation & ombyggnad  Arbetsmiljöverket – buller inomhus från aktiviteter  Arbetsmiljölagen – elever o Installationsbuller undervisning - 35 dBA eq (AFS 2005:16) Tillsynsvägledning (MB)  Socialstyrelsen - skola/förskola o Installationsbuller - 30 dBA eq (SOSFS 2005:6) MILJÖFÖRVALTNINGEN

6 Akustik & buller Förebyggande arbete inom skolan/förskolan  Finns kunskap om bullerrisker?  Informeras personalen, barnen & föräldrarna om riskerna?  Finns rutiner för att förebygga/åtgärda buller?  Beteende - arbetar man i små grupper, sänker rösten?  Utformning av lokalen – akustikplattor  Installationer – uppmärksammas installationsbuller MILJÖFÖRVALTNINGEN

7 Inspektion av lokalerna  Städning  Ventilation  Buller  Varmvattentemperatur  Luft- och golvtemperatur  Kemikalier  Fuktskador  m.m. MILJÖFÖRVALTNINGEN

8 Akustik & buller Inspektion av lokalerna MILJÖFÖRVALTNINGEN

9 Bullermätning  Krav på åtgärdsförslag – vid tillförlitlig indikationsmätning som visar att ljudnivåerna överskrids enligt MF praxis för befintliga lokaler MILJÖFÖRVALTNINGEN OBS! Gäller ej nyanmälan 30 dBA eq i utrymmen för vila- och undervisning 35 dBA eq i lekrum/allrum 40 dBA eq i utrymme för kortare vistelser eller där större luftomsättning krävs

10 Vid olägenhetsärende då ljudindikationsmätning inte kunnat genomföras ” En fackmässig ljudnivåmätning ska utföras (specificera utrymmen) och skriftligen redovisas till miljöförvaltningen snarast, dock senast... Resultatet ska redovisa ekvivalenta ljudnivåer samt tersbandsanalys i intervallet mellan 31,5- 200 Hz när ventilationssystemet är påslaget samt bakgrundsnivån när ventilationen är avslagen” MILJÖFÖRVALTNINGEN

11 Kommunicering Bedömning Miljöförvaltningen bedömer att man inom förskolan... har goda förutsättningar att bedriva en fungerande egenkontroll. Miljöförvaltningen avser dock att följa upp (de) brist(er) som anges nedan i detta avsnitt. Detta innebär att planerade utredningar, åtgärdsförslag och åtgärder kommer att behöva redovisas skriftligen till miljöförvaltningen snarast. MILJÖFÖRVALTNINGEN

12 Resultat 2010 Av 136 inspektioner 60% uppföljning MILJÖFÖRVALTNINGEN

13 Nyanmälningar av skolor/förskolor  Allt fler kontor - och industrilokaler Öppna planlösningar, mycket fönster och hårda ytor Större barngrupper Avsaknad av egen gård MILJÖFÖRVALTNINGEN Bullerproblem

14 Svårigheter & erfarenheter från tillsynen  Verksamheterna har dålig kunskap om egenkontrollen  Bristfällig dokumentation  Omfattande och tidskrävande inspektioner  Svårt att hinna med uppföljning MILJÖFÖRVALTNINGEN

15 Annika Henell Områdesansvarig skola/förskola Telefon. 08-508 289 62 annika.henell@stockholm.se Camilla Kjellin Projektledare skola/förskola Telefon. 08-508 27 996 camilla.kjellin@stockholm.se MILJÖFÖRVALTNINGEN


Ladda ner ppt "Tillsyn skola/förskola miljöförvaltningen Stockholms stad MILJÖFÖRVALTNINGEN."

Liknande presentationer


Google-annonser