Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Krav på ventilation och luftkvalitet i badhallar inomhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Krav på ventilation och luftkvalitet i badhallar inomhus."— Presentationens avskrift:

1 Krav på ventilation och luftkvalitet i badhallar inomhus

2 Enheten för hälsoskydd Michael Ressner tel. 075 - 247 3146 e-post: michael.ressner@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se/halsoskydd

3 Riktvärden för ventilation (SOSFS 1999:25) Simhallar och allmänna lokaler Luftomsättning Anpassat till behov Uteluftsflöde Minst 7 liter uteluft per sekund och kvadratmeter golvarea + 0,35 l/m 2 golvarea och anpassas till behov beroende på aktivitet Hänvisning till Ventilation. Byggvägledning 7 Fukthalt Högst 3 g/m 3 skillnad inne och ute, vintertid. (Frisk uteluft)

4 Luftkvalitet Tillsyn enligt miljöbalken – ventilation SOSFS 1999:25 (M) Allmänna råd SOSFS 1999:21 (M) Allmänna råd Tillsyn enligt miljöbalken –fukt och mikroorganismer Temperatur inomhus Tillsyn enligt miljöbalken - radon i inomhusluft Ändringar i allmänna råden (SOSFS 1999:22) om tillsyn enligt miljöbalken - radon i inomhusluft

5 Luftkvalitet Egenkontroll Flyktiga organiska ämnen i inomhusluften Hälsorisker vid fukt- problem i byggnader Legionella Ventilation - Luftkvalitet

6 Luftkvalitet Hur bra ventilationen klarar av att byta ut luften inomhus med frisk uteluft Förekomsten av föroreningar i inomhusluften och i uteluften Kemiska reaktioner eller mikrobiologisk växt som sker i ventilationssystemet, byggnaden, utrymmen eller i bassängvattnet Bra luftkvalitet = Att ingen besväras av dålig luft Ventilationen OK= Bra luftkvalitet

7 Luftkvalitet Belastningen på inomhusluften kopplat till antalet: –Människor –Städning –Byggmaterial –Inredning –Verksamhet –Människors aktivitet

8 Indikationer Indikation på dåligt luftflöde eller luftombyte Halt CO 2 över 1 000 ppm Klorlukt inomhus Unken lukt inomhus Kondens Synlig växt av mögel och alger

9 Andra indikationer Förekomst av sjukdomar eller besvär kan vara en indikation på brister i ventilationssystemet Andningsproblem Kräkningar Astma Legionella eller Pontiacfeber (legionellabakterier) Allergier

10 Hur väl ventileras utrymmen?


Ladda ner ppt "Krav på ventilation och luftkvalitet i badhallar inomhus."

Liknande presentationer


Google-annonser