Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välfärdens processer för myndighetsutövning inom IFO/FH

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välfärdens processer för myndighetsutövning inom IFO/FH"— Presentationens avskrift:

1 Välfärdens processer för myndighetsutövning inom IFO/FH
Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Ekonomisk hållbarhet HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

2 Vilka är vi Anna-Lena Grahn Linda Johansson Pernilla Nylén
Lokala processledare och verksamhetsutvecklare från 3 av stadsdelarna HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Syfte och mål Ökad förståelse för socialtjänstprocessen (fd vård och omsorgsprocessen) - övergripande Veta var ni hittar processen Kunna navigera runt i processen och förstå hur den är uppbyggd Fördjupning och detaljkunskap ges lokalt i introduktionen . HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 GöteborgsStads uppdrag
Service, omsorg och vård med rätt kvalitet Individanpassat stöd/service Gott bemötande Kostnadseffektivitet Engagerade professionella medarbetare Ett innovativt klimat Likabehandling/likvärdighet Rättsäkerhet HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Socialtjänstprocessen

9 ”Brödsmuleväg” – tar dig ett steg tillbaka
Riktlinjer, handböcker, lagstiftning länkar m.m. Förstora eller förminska bilden Gå tillbaka till startsidan Skriv ut beskrivningar som finns till aktiviteterna i aktuell delprocess HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Socialtjänstprocessen

12

13 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Textavsnitt HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Socialtjänstprocessen

17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Samverkan Människors behov är i många fall komplexa och det är organisationens uppgift att anpassa stödet på ett så flexibelt sätt som möjligt. Verksamheten är i de flesta förvaltningar uppdelad i olika enheter med skilda ansvarsområden. Oavsett organisation ska samtliga handläggare arbeta med uppdraget att stärka människors förutsättningar att leva ett självständigt liv, enligt socialtjänstens uppdrag. Handläggare ska vid behov söka konsultativt stöd hos kollega med annan lämplig kompetens, inom eller utanför den egna förvaltningen. Information m.m. ang. SIP finns på Samverkanstorget (länk) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Rätt att få träffa den som beslutar
Den enskilde har rätt att få närvara i nämnden och muntligen uttrycka sin sak, vilket den enskilde ska informeras om. Innebär rätt att få träffa den som ska besluta i det enskilda ärendet. nämnden, utskott den person som på delegation har rätt att besluta. Gäller även den som lämnat ett skriftligt eller muntligt yttrande i samband med kommuniceringen. Rätt att ha med sig ett ombud, biträde eller en stödperson. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Socialtjänstprocessen

21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

23 Formulera uppdrag Uppdrag till utföraren ska formuleras oavsett intern eller extern utförare. Ett uppdrag till utförare ska enligt SOSFS 2014:5 innehålla; vilken bedömning som gjorts av den enskildes behov vad som ingår i uppdraget vilket eller vilka mål som gäller för insatsen former för uppföljning Uppdraget utgör grunden för den genomförandeplan som upprättas tillsammans med den enskilde under genomförandet. Att formulera ett uppdrag av god kvalitet till den ska genomföra uppdraget ökar förutsättningarna för att nå målet med insatsen. När det gäller barn och unga IFO används BBIC HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Socialtjänstprocessen

25 Aktiviteter för att genomföra vård och omsorg
Utföraren bekräftar att uppdraget är mottget till den handläggare som har skickat uppdraget. Utföraren meddelar handläggaren att genomförandeplan eller arbetsplan är upprättad Utföraren meddelar handläggaren att uppdraget är verkställt. Handläggaren har ansvar att dokumentera informationen i sin journal. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Socialtjänstprocessen

27 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 Socialtjänstprocessen

29 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

30 Summering Övergripande introduktion till processen
Veta var ni hittar processen Kunna navigera runt i processen och förstå hur den är uppbyggd Fördjupning och detaljkunskap ges lokalt i introduktionen

31 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Välfärdens processer för myndighetsutövning inom IFO/FH"

Liknande presentationer


Google-annonser