Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SMART KOMMUN I NACKA: ENKEL OCH ÖPPEN VÅRT MÅL ÄR ATT BLI BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SMART KOMMUN I NACKA: ENKEL OCH ÖPPEN VÅRT MÅL ÄR ATT BLI BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN."— Presentationens avskrift:

1 SMART KOMMUN I NACKA: ENKEL OCH ÖPPEN 150203

2 VÅRT MÅL ÄR ATT BLI BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN.

3 Viktigt Bråttom Välfärd och territorium Ekonomi i balans Attraktiv arbetsgivare Vårda & utveckla Kundval Strategisk Ledning och styrning Affärsmässighet – på kort o lång sikt Smarta kommunen E-tjänster, tillgänglighet, bemötande, etik, värdegrund Bäst på att vara kommun Bra beslutsunderlag, ärendeprocess och myndighetsutövning

4 Utveckling av ledning och styrning för öppenhet och mångfald 2015 - 2016 Nacka kommun ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Nacka ska vara en smart, enkel och öppen kommun som ständigt utvecklar verksamheten i nära samspel med de vi är till för och andra aktörer i Nackasamhället. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt. Det ska också vara lätt för alla som kommunen är till för att förstå hur kommunen fungerar. Genom utvecklingsarbetet ska vi bli ännu bättre på strategisk ledning och styrning, affärsmässighet, effektivitet, kommunikation och ständig förnyelse. Sättet att organisera, styra och leda ska bidra till ett ökat fokus på dem vi är till för och ökad måluppfyllelse.

5 SERVICEPOLICY Beslutad av KS 2013-11-25

6 VI HAR MEDBORGARNAS FOKUS Nacka kommun ska vara bäst på att vara kommun. Vi har medborgarnas/kundens fokus i varje situation. I alla kontakter, såväl externa såsom interna, kännetecknas vårt agerande av bra bemötande, god service och hög tillgänglighet. Nacka kommuns servicepolicy

7 VÅRT BEMÖTANDE ÄR PERSONLIGT I vårt bemötande är vi personliga. Vi är lyhörda och lyssnar. Vi är engagerade och vänliga. Nacka kommuns servicepolicy

8 DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT Vår goda service har fokus på att det ska vara lätt at vara medborgare/kund och företagare. Vi förenklar våra processer och undviker byråkrati och krångel. Vi samspelar med andra och varandra. Vi är effektiva och ger bästa värde för skattebetalarnas pengar. Nacka kommuns servicepolicy

9 VI HAR HÖG TILLGÄNGLIGHET Genom kontaktcenter erbjuder vi medborgarna hög tillgänglighet via alla kanaler. I de fall inte kontaktcenter kan eller får hantera medborgarnas frågor ansvarar vi själva för att ha hög tillgänglighet. Vi har inte telefontider. Vi använder telefonens röstbrevlåda och har ett personligt meddelande inspelat. Om möjligt svarar vi direkt. Har vi inte möjlighet återkommer vi senast inom två arbetsdagar. Vi använder fastställd signatur i e-posten och frånvarohanteraren när vi är borta mer än två dagar. Nacka kommuns servicepolicy

10 SYNPUNKTER UTVECKLAR VÅR VERKSAMHET Synpunkter och klagomål gör att vi kan utveckla vår verksamhet. Alla synpunkter och klagomål tas på allvar, vi lär av dem och vi svarar den som lämnat synpunkter/klagomål. Nacka kommuns servicepolicy

11 Vad menar vi med en smart: ÖPPEN OCH ENKEL KOMMUN? Tar utgångspunkt hos de vi finns till för och deras behov – medborgarnas fokus Skapar förutsättningar för de vi finns till för att göra det de kan själva – á la IKEA Gör det lätt att vara medborgare, medarbetare och förtroendevald Levererar snabbt och i rätt tid Använder IT som möjliggörare i utvecklingen

12 OMVÄRLDSSPANING: En smart kommun nås genom att ha en gemensam: …syn på vilken position man vill ta …värdegrund som ger basen för vad man vill nå …strategi för genomförande …stödfunktion …syn på finansiering och effekthemtagning …strategi hur IT stödjer utvecklingen …allt under förutsättning att man kan och vill styra och leda utvecklingen gemensamt

13 För att bli den smarta: öppna och enkla kommunen måste vi alla i organisationen: Bli än bättre i vårt bemötande Förenkla och effektivisera våra processer Se kontaktcenter som navet för kommunikation med medborgare (internt serviceenheten) Införa e-tjänster som förenklar och effektiviserar Bli bättre i att fånga upp synpunkter Alltid ställa oss frågorna – Har jag medborgarens fokus – Är det enkelt att göra rätt

14 Arbetet för enkel och öppen kommun i Nacka består av tre samspelande delar: IT – som möjliggörare DIGITAL KOMMUNIKATION – strategiskt, internt och externt, elektroniska kanaler PROCESS /VERKSAMHETS- UTVECKLING – bemötande, förenkla och effektivisera ETIK, VÄRDERING, DELAKTIGHET, TRANSPARENS, ENKELHET OCH EFFEKTIVITET UTGÅNGSPUNKT: MEDBORGARNAS BEHOV

15 Enheter för att stödja utvecklingen till en SMART: ÖPPEN OCH ENKEL KOMMUN Kontaktcenter – första linjens kommunikation och vägen in för e-tjänster Serviceenheten – första linjen för interna frågor och e-tjänster Kommunikationsenheten – stöd i kommunikationsfrågor IT-enheten – stöd i hur IT bidrar till utvecklingen Förnyelseenheten – stöd i processutveckling

16 Starta med en kartläggning: Hur ser det ut i vår organisation när det gäller dessa frågor? Process (Pia): Vad vill medborgarna? Vad skulle de vilja ha enklare, öppnare, snabbare? Vad prioriterar dem? (kolla förstudie Webb – kolla med Malin Ryding och Ragnhild, annat?) Vad vet KC och Servicecenter? Var finns de stora volymerna? Process/förenkling/kartläggningar – vad har gjorts och vilka resultat har de lett till? IT (Lotta): System – vad har vi och vad är på väg in? E-tjänster – vad har vi och vad är på väg? Digitalt (Ann-Sofie): Rekrytering av konsultstöd Alla: Omvärldsspaning – vad gör andra? Avantgardist-perspektivet – ”En snabbare häst”, trendspaning


Ladda ner ppt "SMART KOMMUN I NACKA: ENKEL OCH ÖPPEN VÅRT MÅL ÄR ATT BLI BÄST PÅ ATT VARA KOMMUN."

Liknande presentationer


Google-annonser