Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky varför behåller en del människor sin hälsa och förblir.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky varför behåller en del människor sin hälsa och förblir."— Presentationens avskrift:

1

2 Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap

3 Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky varför behåller en del människor sin hälsa och förblir friska? (1970 – test) De som kan hantera tillvaro med yttre stresspåfrestningar, har utvecklat KASAM Salutogent synsätt salutogenes (1978) – att utgå från friskfaktorer. Salutogena processer främjar en hälsosam utveckling KASAM

4 Att främja hälsa Chefens jobb: ”Göra det möjligt” positivt ledarskap, tydlig information, tillfredsställande arbetssituation, återkopplar, lyfter fram vikten av hälsa och motion; glädje Medarbetarens jobb: ”Få det gjort” öppen kommunikation, inflytande och delaktighet, balans mellan arbete och privatliv, gemensam värdegrund (Obs! Chefen är också medarbetare…)

5 Att vara hälsofrämjande … Att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. Att känna till strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar Att göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför!

6 Varför? Friskare anställda Minskad frånvaro Ökad motivation Högre produktivitet / måluppfyllelse Lättare att rekrytera – minskad personalomsättning Ökad nöjdhet

7

8 13 faktorer för en frisk arbetsplats Positiva, tillgängliga och rättvisa ledare Utvecklad kommunikation Samarbete/teamarbete Positivt, socialt klimat Medinflytande/delaktighet Självständighet/empowerment Rolltydlighet med tydliga förväntningar och mål

9 Erkännande för det jag gör Att utvecklas och växa i arbetet Lagom arbetstempo och arbetsbelastning Administrativt och/eller personligt stöd i arbetet Bra fysisk arbetsmiljö Bra relationer till kunder & intressenter

10

11 Gör medarbetarna medansvariga Mod…tåla-mod… (ibland är det trögt…) Forma en ”stab” Öppna upp för att nya saker kan vara bra saker! Nyfikenhet!

12 Att vara en hälsofrämjande chef/medarbetare är att ha kunskap om sådant som gör oss friska t ex balans mellan jobb och fritid. ha kunskap om strukturer på arbetsplatsen och hur de påverkar göra sig delaktig i processerna på och utanför arbetsplatsen Genomför!


Ladda ner ppt "Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Från riskfaktorer till friskfaktorer Aaron Antonovsky varför behåller en del människor sin hälsa och förblir."

Liknande presentationer


Google-annonser