Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun

2 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 1 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen2 Övergripande resultat4 HME – Hållbart medarbetarengagemang5 Delindex9 Detaljerade resultat11 Hälsa och arbetsmiljö12 Dialog och samverkan13 Medarbetarskap14 Motivation16 Ledarskap17 Jämställdhet, mångfald och likabehandling18 Kommunspecifika frågor19 Föregående medarbetarundersökning20

3 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september 2014-oktober 2014 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetar- undersökning, HME – Hållbart medarbetar- engagemang samt Kommunspecifika frågor.

4 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 3 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Enkät utskickad till 2 889 medarbetare inom Ängelholms kommun. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (Totalt 2 889 utskick och 2 173 svar)

5 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 4 Övergripande resultat

6 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 5 HME – Hållbart medarbetarengagemang Modell Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

7 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 6 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

8 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 7 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

9 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 8 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor – Jämförelser med Ängelholms kommun

10 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 9 Delindex Resultat Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag av ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef.

11 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 10 Delindex Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun

12 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 11 Detaljerade resultat

13 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 12 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser med Ängelholms kommun

14 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 13 Dialog och samverkan Jämförelser med Ängelholms kommun

15 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 14 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

16 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 15 Medarbetarskap Lön och utveckling – Jämförelser med Ängelholms kommun

17 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 16 Motivation Jämförelser med Ängelholms kommun

18 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 17 Ledarskap Jämförelser med Ängelholms kommun

19 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 18 Jämställdhet, mångfald och likabehandling De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Jämförelser med Ängelholms kommun

20 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 19 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

21 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 20 Föregående medarbetarundersökning Jämförelser med Ängelholms kommun


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser