Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."— Presentationens avskrift:

1 Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun

2 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 1 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen2 Övergripande resultat4 HME – Hållbart medarbetarengagemang5 Delindex10 Detaljerade resultat12 Hälsa och arbetsmiljö13 Dialog och samverkan19 Medarbetarskap22 Motivation30 Ledarskap33 Jämställdhet, mångfald och likabehandling38 Kommunspecifika frågor41 Föregående medarbetarundersökning44 Bilagor

3 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Medarbetarundersökningar är för Skåne Nordvästs kommuner en viktig del i arbetet med att följa upp och utveckla personalarbetet. Kommunerna behöver följa upp hur medarbetare uppfattar sina arbetsgivare, vilka områden som kan förbättras och vad som behöver vidareutvecklas. Syftet med samarbetet mellan kommunerna är att kunna jämföra sig med varandra, framför allt vad gäller HME, men även vad gäller övriga områden. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden september 2014-oktober 2014 av CMA Research AB. Projektledare på CMA: Fredrik Knutsson. Analys har genomförts av Erik Nygårds. Kontaktperson på Ängelholms kommun: Mikael Nyström. Enkät Enkäten består av frågeområdena Hälsa och arbetsmiljö, Dialog och samverkan, Medarbetarskap, Motivation, Ledarskap, Jämställdhet, mångfald och likabehandling, Föregående medarbetar- undersökning, HME – Hållbart medarbetar- engagemang samt Kommunspecifika frågor.

4 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 3 Fakta om undersökningen Metod och svarsfrekvens Enkät utskickad till 2 889 medarbetare inom Ängelholms kommun. Två påminnelser skickades ut. Uppnådd svarsfrekvens: 75 procent (Totalt 2 889 utskick och 2 173 svar)

5 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 4 Övergripande resultat

6 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 5 HME – Hållbart medarbetarengagemang Modell Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

7 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 6 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

8 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 7 HME – Hållbart medarbetarengagemang Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun Ledarskap är uppbyggt av frågorna: Min närmaste chef… - …visar uppskattning för mina arbetsinsatser - …visar förtroende för mig som medarbetare - …ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Styrning är uppbyggt av frågorna: - Jag är insatt i min arbetsplats mål - Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt - Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete HME är ett index som ger ett mått på medarbetarengagemanget inom kommunen. HME beräknas som ett medelvärde av nio frågor vilka redovisas nedan. Motivation är uppbyggt av frågorna: - Mitt arbete känns meningsfullt - Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete - Jag ser fram emot att gå till arbetet

9 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 8 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor

10 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 9 HME – Hållbart medarbetarengagemang Bakomliggande frågor – Jämförelser med Ängelholms kommun

11 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 10 Delindex Resultat Indexen är uppbyggda av de frågor som ingår i respektive delområde i enkäten med undantag av ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för samt total nöjdhet med närmaste chef.

12 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 11 Delindex Resultat – Jämförelser med Ängelholms kommun

13 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 12 Detaljerade resultat

14 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 13 Hälsa och arbetsmiljö

15 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 14 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser med Ängelholms kommun

16 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 15 Hälsa och arbetsmiljö Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Jämförelser med Ängelholms kommun

17 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 16 Hälsa och arbetsmiljö Jämförelser med Ängelholms kommun

18 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 17 Hälsa och arbetsmiljö Om staplarna ej summerar till 100 procent kan det bero på att samtliga inte har besvarat frågan. Jämförelser med Ängelholms kommun

19 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 18 Hälsa och arbetsmiljö Prioriteringsmatris

20 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 19 Dialog och samverkan

21 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 20 Dialog och samverkan Jämförelser med Ängelholms kommun

22 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 21 Dialog och samverkan Prioriteringsmatris

23 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 22 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

24 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 23 Medarbetarskap Medarbetarsamtal

25 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 24 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

26 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 25 Medarbetarskap Medarbetarsamtal – Prioriteringsmatris

27 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 26 Medarbetarskap Lönedialog/lönesamtal – Jämförelser med Ängelholms kommun

28 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 27 Medarbetarskap Lön och utveckling

29 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 28 Medarbetarskap Lön och utveckling – Jämförelser med Ängelholms kommun

30 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 29 Medarbetarskap Lön och utveckling – Prioriteringsmatris

31 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 30 Motivation

32 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 31 Motivation Jämförelser med Ängelholms kommun

33 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 32 Motivation Prioriteringsmatris

34 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 33 Ledarskap

35 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 34 Ledarskap Jämförelser med Ängelholms kommun

36 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 35 Ledarskap Prioriteringsmatris

37 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 36 Ledarskap Frågor till chefer

38 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 37 Ledarskap Frågor till chefer – Jämförelser med Ängelholms kommun

39 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 38 Jämställdhet, mångfald och likabehandling De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder.

40 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 39 Jämställdhet, mångfald och likabehandling De åtta diskrimineringsgrunderna utgörs av kön, ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck och funktionshinder. Jämförelser med Ängelholms kommun

41 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 40 Jämställdhet, mångfald och likabehandling Prioriteringsmatris

42 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 41 Kommunspecifika frågor

43 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 42 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

44 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 43 Kommunspecifika frågor Prioriteringsmatris

45 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 44 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

46 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 45 Kommunspecifika frågor Jämförelser med Ängelholms kommun

47 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 46 Föregående medarbetarundersökning

48 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014, sid 47 Föregående medarbetarundersökning Jämförelser med Ängelholms kommun

49 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014 Bilaga 1: Stöd för tolkning av resultat Bilagor

50 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014 Indexresultat Inledningsvis finns en bild som visar det totala resultatet för HME – Hållbart medarbetar- engagemang. HME är ett sammanfattande resultat för medarbetarnas inställning till kommunen. HME är uppbyggt av nio övergripande frågor som rör arbetssituationen. Även index för delområden redovisas. Dessa är uppbygga som ett medelvärde av alla i området ingående attitydfrågor med undantag för ledarskap som byggs upp av två frågor som rör förtroende för och total nöjdhet med närmaste chef. Medelvärdena har transformerats från skala 1-5 till skala 0-100. Svarsfördelning per frågeområde Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. Gröna fält är den andel medarbetare som har markerat en fyra eller femma på skalan, gula fält är andelen medarbetare som har markerat en trea och röda fält är den andel medarbetare som har markerat en etta eller tvåa. Andelarna är beräknade endast för de som har tagit ställning i frågan. Till höger om figuren visas medelvärdet för fråge- ställningen. Dessutom visas andelen som inte tagit ställning i frågan. Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat

51 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2014 I prioriteringsmatrisen visas vilka faktorer man vid ett förbättringsarbete får bäst utväxling av att prioritera i nuläget. Faktorerna delas in i tre fält: På prioriteringsmatrisens axlar visas dels resultat, dvs. medarbetarnas medelbetyg på varje fråga, och dels påverkan på helhetsattityden. Påverkan är ett sambandsmått (korrelation), och anger hur starkt samband varje enskild fråga har med helhetsfrågan ”Jag är som helhet nöjd med min arbetssituation”. Bilaga 1 Stöd för tolkning av resultat – Prioriteringsmatris Faktorer inom grönt fält har stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning till sin arbetssituation och bidrar idag i hög grad positivt till nöjdheten. Detta är områden där det bör säkerställas att den goda prestationen upprätthålls. Faktorer inom rött fält har också stor påverkan på medarbetarnas helhetsinställning men de påverkar i hög grad nöjdheten negativt. De definieras därför som förbättringsområden. Faktorer inom grått fält har relativt låg påverkan på medarbetarnas syn på sin arbetssituation idag, vilket innebär att medarbetarna kan vara både missnöjda och nöjda med dessa faktorer utan att det påverkar nöjdheten. Det är dock viktigt att bevaka dessa eftersom faktorernas påverkan kan öka, t ex om inställningen skulle försämras. Påverkan Resultat


Ladda ner ppt "Genomförd av CMA Research AB Medarbetarundersökning 2014 Oktober 2014 Ängelholms kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser