Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fortbildningsöversyn Exempelrapport. Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Innehåll 2 Exempelrapport Innehåll Läsanvisningar Sammanfattning Grundförutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fortbildningsöversyn Exempelrapport. Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Innehåll 2 Exempelrapport Innehåll Läsanvisningar Sammanfattning Grundförutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Fortbildningsöversyn Exempelrapport

2 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Innehåll 2 Exempelrapport Innehåll Läsanvisningar Sammanfattning Grundförutsättningar Styrning Resurser Lärandemiljö Redovisning av kvantitetsvariabler Redovisning av förslag till förbättringsområden Åtgärdsplan

3 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Läsanvisningar 3 Exempelrapport Läsanvisningar På de kommande sidorna presenteras resultatet av genomförd enkätundersökning på aktuell enhet. Överst på varje sida redovisas kvalitetsindex för aktuellt indexområde och grupp. Därefter svar på varje fråga inom indexområdet för aktuell grupp. I slutet av rapporten redovisas specifika frågor som ej ingår i index. KVALITETSINDEX Ett övergripande kvalitetsindex har beräknats utifrån 21 frågor uppdelade på 4 områden: 1. Grundförutsättningar 2. Styrning 3. Utrymme/resurser 4. Lärandemiljö Kvalitetsindexet redovisas som ett genomsnitt av samtliga positiva svar (4+5). För varje delindex beräknas också genomsnittet av positiva andelar för de frågor som ingår i delindex. För indexfrågorna redovisas hur svaren fördelar sig per skalsteg (1-5) i procent av de som besvarat respektive fråga. Antal vet ej/ej relevant redovisas i anslutning till frågorna. På följande sida visas en överskådlig bild med kvalitetskriterier för fortbildning av läkare. Läsanvisningar

4 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Läsanvisningar 4 Exempelrapport Läsanvisningar

5 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Sammanfattning 5 Exempelrapport Sammanfattning Kvalitetsindex Specialister Antal svarande 115 0102030405060708090100% 60 Kvalitetsindex 60 Delindex Grundförutsättningar Antal svarande 115 73 Kvalitetsindex 73 Styrning115 48 Utrymme/resurser115 54 Lärandemiljö115 0102030405060708090100% 63

6

7

8

9

10 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Helhetsbedömning 10 Exempelrapport Helhetsbedömning 7.1 Hur motsvarar den nuvarande situationen dina krav på en önskvärd fortbildning? Antal svarande 122 0102030405060708090100% 4294021 Kvalitetsindex 33

11

12

13

14

15 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Förbättringsområden 15 Exempelrapport Förbättringsområden 7.2 Hur skulle fortbildningen på din arbetsplats kunna förbättras? Här redovisas förslag för förbättringsområden.

16 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Synpunkter på enkäten 21 Exempelrapport Synpunkter på enkäten 7.3 Vad tyckte du om enkäten? Här redovisas synpunkter.

17 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Åtgärdsplan- analys 23 Exempelrapport

18 Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 24 Exempelrapport Mål och åtgärdsplan


Ladda ner ppt "Fortbildningsöversyn Exempelrapport. Exempelrapport - 2015-03-13 14:03:36 Innehåll 2 Exempelrapport Innehåll Läsanvisningar Sammanfattning Grundförutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser