Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Två olika avtal Saco- S OFR Oorganiserade följer största avtalsgruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Två olika avtal Saco- S OFR Oorganiserade följer största avtalsgruppen"— Presentationens avskrift:

1 Lönesättande Samtal Partsgemensam utbildning för medarbetare och chefer

2 Två olika avtal Saco- S OFR Oorganiserade följer största avtalsgruppen
Lönesättande samtal som huvudväg Sifferlöst Oenighetsförfarande OFR Lönesättande samtal eller kollektivavtalsförhandling ? Oenighetsförfarande ”med siffror” Nytt avtal fr o m Oorganiserade följer största avtalsgruppen

3 Lönesättande samtal Införande hos oss
Verksamhetsstödet 2016 (Saco-S-medlemmar och oorganiserade) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd samt Forskning&Innovation och Rektors stab 2017(Saco-S-medlemmar och oorganiserade) A1 och A3 – prel 2018 (exkl OFR?) Vad innebär lönesättande samtal? Ny lön bestäms i samtal mellan chef och medarbetare Tydligare koppling direkt till medarbetaren om arbetsprestation/resultat och lön Chefens ansvar för lönesättningen lyfts fram Medarbetarens inflytande ökar.

4 Modellen Utvecklingssamtal Lönesättande samtal 2 Lönesättande samtal 1
Sker i början av året Lönesättande samtal 1 Sker på hösten Ca 45 minuter Lönesättande samtal 2 Ca 15 minuter Ny lön

5 Inför lönesättande samtal
Förberedelse är A och O både för chef och medarbetare Ta del av lönekriterierna och lönestatistik. Självskattning/bedömning av prestation i förhållande till mål och arbetsuppgifter, med gällande mall.

6 Mall för Förberedelse/bedömning

7 Hur går samtalen till? Samtalen genomförs mellan chefen och medarbetaren. Utgångspunkten är att lönesättande samtal sker vid två olika tillfällen då det ska ges möjlighet till reflektion och tid för att kunna rådgöra med fackliga företrädare eller HR. Vid första samtalstillfället ska medarbetaren få ett löneförslag att ta ställning till som sedan diskuteras och fastställs i en skriftlig överenskommelse i det andra samtalet. Om nya omständigheter av betydelse för lönesättning framkommer kan nytt löneförslag presenteras vid andra samtalet (obs! aldrig lägre löneförslag) Om det finns särskilda skäl kan samtalet ske t.ex. via telefon, skype eller videokonferens.

8 Under samtalen Samtala om och utvärdera prestation, skicklighet och resultat utifrån de mål och arbetsuppgifter medarbetaren har Självskattningen/bedömningen gås igenom. Var sakliga, tydliga och lyssna Motivera dina synpunkter Hur kan medarbetaren utvecklas och påverka sin lön?

9 Vid andra samtalet Chef och medarbetare kommer överens om ny lön. Nya lönen fastställs genom ”Överenskommelse om ny lön” som både chef och medarbetare skriver på. Kopia till medarbetare/chef och original till HR. Ny lön ska sluta på 00

10 Vad händer om vi inte är överens?
Om chef och medarbetare är oeniga om medarbetarens nya lön ska följande kontrollfrågor avsluta andra samtalet: Vad är vi oeniga om? Hur har förberedelserna gått till? Har vi haft utvecklingssamtal? Var vi överens om de mål som sattes upp för medarbetaren? Har vi förslag på lösning? Om det fortfarande råder oenighet kan fyrpartssamtal påkallas för fackligt ansluten. Chef, medarbetare, facklig företrädare samt person från HR träffas. Syftet är att granska processen och säkerställa att samtalen har följt den modell som parterna är överens om samt vara ett stöd för att parterna ska komma överens om ny lön.

11 Förväntningar, farhågor och frågor
Dialogen Ändrad roll - mer ”modernt” Good enough – detta är nytt och kan bara bli bättre Frågor? FRÅGOR Farhågor Talar bäst får mest? Tystlåten – halkar jag efter? Tar pengarna slut?

12 Stöddokument Lönepolitik med lönekriterier (Dnr: ) Lönebild Högskolan i Borås (Dnr: ) Introduktion lönesättande samtal för chefer och medarbetare Förberedelsematerial för lönesamtal och lönesättande samtal Samtliga dokument finns på högskolans anställdwebb under: Om min anställning/anställningsvillkor/lön/lönepolitik och lönebildning


Ladda ner ppt "Två olika avtal Saco- S OFR Oorganiserade följer största avtalsgruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser