Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information till medarbetare inför Löneöversyn 2016 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information till medarbetare inför Löneöversyn 2016 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016."— Presentationens avskrift:

1 Information till medarbetare inför Löneöversyn 2016 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

2 Centrala löneavtal Avtalsområde20162017 AkademikeralliansenInget garanterat utfall Vårdförbundet och Fysioterapeuterna Inget garanterat utfall LärarförbundetInget garanterat utfall * AKV (Vision, Ledarna och Akad. förb. SSR) Inget granterat utfall- Kommunal-- Sveriges LäkarförbundInget garanterat utfall- * Prolongering av HÖK 12 HR-staben, lönebildning 2016

3 Årshjul lönebildningsprocess HR-staben, information medarb löneöversyn 2016 September- Oktober kartläggning och analys November inriktning löneöversyn November- Januari lönesamtal December- Januari överläggning samtliga förbund December- Januari skapa lönebild per verksamhet Februari lönesättande samtal Mars avstämning samtliga förbund April löneutbetalning ny lön April- Oktober medarbetar- samtal

4 Grundläggande principer Kända, förankrade lönekriterier ska finnas Lönen ska vara individuell och differentierad Lönesättning sker vid: –Löneöversyn –Nyanställning –Väsentligt förändrade arbetsuppgifter med ökat ansvar Lönesamtal ska genomföras Diskriminerande eller osakliga löneskillnader får inte förekomma. HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

5 LiVs inriktningsdokument Årligt dokument som utgår från: Centrala avtal Lönepolitik Lönekartläggning Intern och extern (SKL nov stat) statistik Övergripande strukturella prioriteringar baserat på analys av kompetensförsörjningsbehovet utifrån bristyrken, pensionsavgångar och rekryteringssvårigheter HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

6 Inriktning 2016 Löneöversyn 2016 ska innebära att utveckla den lokala lönebildningen, öka lönespridningen och använda lönebildning som ett styrmedel för chefer att motivera, engagera och utveckla medarbetare till goda prestationer. Detta sker genom Att lönesättningen är individuell och differentierad och avspeglar medarbetarens bidrag till verksamhetens mål under hela yrkeskarriären. I detta ingår även att uppmärksamma äldre arbetstagares bidrag till verksamhetens mål. Att fortsätta prioriteringen av sjuksköterskor utifrån konkurrenskraftiga löner och spannet på 4000-6000 kr mellan allmän- och specialistsjuksköterskor. Att för psykologer fortsätta arbetet med ökad lönespridning med hänsyn till erfarenhet och kompetens utifrån tidigare treårssteg (2014-2016). HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

7 Divisionen Verksamhetens mål och lönekriterier ska vara kända Kartläggning och analys Genomföra lönesamtal och vid chef- medarbetardialog även lönesättande samtal HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

8 Viktiga utgångspunkter Individuell och differentierad lön ska bestämmas utifrån: Sakliga grunder såsom ansvar och arbetsuppgifternas svårighetsgrad Arbetstagarens prestation och resultat utifrån lönekriterier kopplat till verksamhetens mål

9 HR-staben, information medarb löneöversyn 2015 Chef – medarbetardialog förutsätter att både medarbetare och chef är väl förberedda Lönesamtal: Syftet är att chef och medarbetare ska få en tydlig bild av medarbetarens prestation kopplat till verksamhetsmål och lönekriterier Lönesättande samtal: Chefen informerar om och motiverar den nya lönen Samtalen ska dokumenteras

10 HR-staben, information medarb löneöversyn 2015 Förbered dig inför ditt lönesamtal Gå igenom lönekriterierna Har dina arbetsuppgifter förändrats, utökats eller blivit svårare? Har du genomgått kompetensutveckling som har inverkan på hur du utför dina arbetsuppgifter? Hur har du bidragit till att ni lyckats nå de uppsatta målen?

11 Tidsplan Årshjulet Löneöversyn ska vara klar 31/3 för att ny lön ska utbetalas med aprillönen Lönesättande samtalen ska vara klara 29/2 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016

12 Information på intranätet: Lönebildningsprocess och samtalsmodell Chef-medarbetardialog LiVs lönepolitik Lönekartläggning LiV 2011 Lönestatistik 2015 Inriktningsdokument för LiV 2016 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016


Ladda ner ppt "Information till medarbetare inför Löneöversyn 2016 HR-staben, information medarb löneöversyn 2016."

Liknande presentationer


Google-annonser