Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problematisering av diplomet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problematisering av diplomet"— Presentationens avskrift:

1 Problematisering av diplomet

2 Diplomets värde borde vara
att det skapar status för den studerande, att det är en motivator som utbildningsanordnarna kan använda för att eleven ska klara godkänd i alla ämnen att det utgör en kvalitetsstämpel för arbetsgivare inför anställning, ”bra att ha”

3 Problem 1.Olika krav för ungdomsstuderande och vuxenstuderande

4 2. Diplomet saknar kvalitetsbedömning av säker kommunikation
Förslag till lösning Att införa krav på betyg i gymnasiesvenska vore en lösning, men för utlandsfödda med språkhinder är det ofta mycket svårt att klara godkänt gymnasiebetyg även i Svenska som andraspråk 1 Ett annat alternativ är att införa tester enligt sfi eller europarådets referensram för språk. Första frågan blir vilken nivå som ska vara krav för anställning som undersköterska. Ofta landar man på B2-nivå, vilken erfarenheterna visar är svår att klara för utlandsfödda med språkhinder. Man kan då i stället göra som man gjorde i projektet Arbetsam och ställa krav utifrån en branschmodifierad B2-test. Samtidigt gäller oavsett vilken nivå man beslutat, att testerna utförs i en artificiell miljö. Det finns alltså inga garantier för att kommunikationen fungerar i skarpt läge ute i en ofta stressig vardag. Ett tredje alternativ är en sammanhållen bedömning som tar utgångspunkt i en branschmodifierad språknivå enligt ovan, men kompletteras av bedömningar gjorda ute på arbetsplatsen av erfarna arbetsgivarrepresentanter.

5 3. Diplomets koppling till anställningsbarhet bör tydliggöras
För att detta ska uppnås är det viktigt att arbetsgivarnas prioriteringar av ämnen tas tillvara. När vi frågar runt bland arbetsgivarna får vi i regel svar att man är införstådd med att Samhällskunskap är valfritt, men även att Gymnasiearbetet borde vara valfritt. Dessa båda ämnen kommer sällan med på listan, när arbetsgivarna ska prioritera 1500 poäng bland de ämnen som ingår i vård- och omsorgsprogrammet Dessutom säger socialstyrelsens allmänna råd 1400 poäng för yrkesutgången äldreomsorg

6 Privata utbildningsanordnare saknar betygsrätt för kursen Gymnasiearbete
Detta faktum gör det än mer tveksamt att kursen ska ingå i diplomkravet. Många privata utbildningsanordnare har köpt examinationen från sina kollegor på kommunala vuxenutbildningar

7 Hur hanterar vi personalbrist om vi kopplar diplomet till anställningsbarhet
Bristen på utbildade undersköterskor ökar över hela landet, och bristen väntas att fortsätta öka. Frågan om vi har för högt ställda krav blir därmed aktuell


Ladda ner ppt "Problematisering av diplomet"

Liknande presentationer


Google-annonser