Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Central lönebildning tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas. skapar ramverk för den lokala lönebildningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Central lönebildning tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas. skapar ramverk för den lokala lönebildningen."— Presentationens avskrift:

1 Central lönebildning tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas. skapar ramverk för den lokala lönebildningen på uppdrag av oss. HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

2 Centrala löneavtal Avtalsområde20162017 AkademikeralliansenInget garanterat utfall Vårdförbundet och Fysioterapeuterna Inget garanterat utfall LärarförbundetInget garanterat utfall * AKV (Vision, Ledarna och Akad. förb. SSR) Inget granterat utfall- Kommunal-- Sveriges LäkarförbundInget garanterat utfall- * Prolongering av HÖK 12 HR-staben, lönebildning 2016

3 HÖK bil. 1 Löneavtal Grundläggande principer Syfte: Att skapa en process där arbetstagarens resultat och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet mellan lön, motivation och resultat uppnås Förutsätter: Dialog mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda resultat och lön HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

4 HÖK bil. 1 Löneavtal Grundläggande principer Arbetsgivaren har ett fortsatt stort ansvar för lönebildning Lönen ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet vara individuell och differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat ge förutsättningar för att rekrytera och behålla personal HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

5 Lönepolitik i LiV Grundläggande principer Kända, förankrade lönekriterier ska finnas Lönen ska vara individuell och differentierad Lönesättning sker vid: –Löneöversyn –Nyanställning –Väsentligt förändrade arbetsuppgifter med ökat ansvar Lönesamtal ska genomföras Diskriminerande eller osakliga löneskillnader får inte förekomma. HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

6 Lönepolitik i LiV Riktlinjer vid lönesättning Lön får inte användas som konkurrensmedel mellan avdelningar eller enheter inom LiV Vid externrekrytering ska lönen följa rådande lönebild Vid intern rörlighet på samma kvalifikationsnivå kan ingen ny prövning av lönesättning förväntas Normalfallet vid ändrad organisation eller förändrade arbetsuppgifter är att lönejustering görs vid kommande löneöversyn. I undantagsfall kan lönesättning ske vid annan tidpunkt men förutsätter väsentligt förändrade arbetsuppgifter med utökat ansvar och ska användas med stor restriktivitet. HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

7 Årshjul lönebildningsprocess September- Oktober kartläggning och analys November inriktning löneöversyn November- Januari lönesamtal December- Januari överläggning samtliga förbund December- Januari skapa lönebild per verksamhet Februari lönesättande samtal Mars avstämning samtliga förbund April löneutbetalning ny lön April- Oktober medarbetar- samtal HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

8 Inriktningsdokument Utgår från: förutsättningar i centrala avtal ekonomiska förutsättningar landstingets lönepolitik analys och kartläggning –kompetensförsörjningsbehovet –intern och extern statistik –lönekartläggning inriktning och prioriteringar HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

9 Inriktning 2016 Löneöversyn 2016 ska innebära att utveckla den lokala lönebildningen, öka lönespridningen och använda lönebildning som ett styrmedel för chefer att motivera, engagera och utveckla medarbetare till goda prestationer. Detta sker genom Att lönesättningen är individuell och differentierad och avspeglar medarbetarens bidrag till verksamhetens mål under hela yrkeskarriären. I detta ingår även att uppmärksamma äldre arbetstagares bidrag till verksamhetens mål. Att fortsätta prioriteringen av sjuksköterskor utifrån konkurrenskraftiga löner och spannet på 4000-6000 kr mellan allmän- och specialistsjuksköterskor. Att för psykologer fortsätta arbetet med ökad lönespridning med hänsyn till erfarenhet och kompetens utifrån tidigare treårssteg (2014-2016). HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

10 Divisionen Verksamhetens mål och lönekriterier ska vara kända Kartläggning och analys Genomföra lönesamtal och vid chef- medarbetardialog även lönesättande samtal HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

11 HR-staben, information chefer löneöversyn 2015 Chef – medarbetardialog förutsätter att både medarbetare och chef är väl förberedda Lönesamtal: Syftet är att chef och medarbetare ska få en tydlig bild av medarbetarens prestation kopplat till verksamhetsmål och lönekriterier Lönesättande samtal: Chefen informerar om och motiverar den nya lönen Samtalen ska dokumenteras

12 Tidsplan Årshjulet Löneöversyn ska vara klar 31/3 för att ny lön ska utbetalas med aprillönen Lönesättande samtalen ska vara klara 29/2 HR-staben, information chefer löneöversyn 2016

13 Information på intranätet: Lönebildningsprocess och samtalsmodell Chef-medarbetardialog LiVs lönepolitik Lönekartläggning LiV 2011 Lönestatistik 2015 Löneanalys Liv inför 2016 års löneöversyn Inriktningsdokument för LiV 2016 HR-staben, information chefer löneöversyn 2016


Ladda ner ppt "Central lönebildning tar ställning till löner och löneökningar när de individuella lönerna ska bestämmas. skapar ramverk för den lokala lönebildningen."

Liknande presentationer


Google-annonser