Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En hållbar organisation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En hållbar organisation"— Presentationens avskrift:

1 En hållbar organisation
för att minska barngruppernas storlek

2 Kan min förskola ta del av bidrag för minskade barngrupper?
Jag har en organisation där barngruppens storlek på enheten överskrider Skolverkets riktlinjer för barngruppens storlek OCH jag vill anpassa min organisation efter Skolverkets riktlinjer Huvudmannen ska prioritera barngrupper med barn som är högst två år den 31 december innevarande bidragsår. Eller Jag håller på förändra min organisation (t.ex. nystart, eller utökad tillstånd) OCH jag vill anpassa den utökning efter Skolverkets riktlinjer. Ja

3 Kan min förskola ta del av bidrag för minskade barngrupper?
Nej För öka personaltätheten. För att anställa fler förskollärare. För att använda till andra investeringar. För att vi inte fyller alla platser på förskolan. För att min chef sa att jag måste söka bidraget.

4 Om JA! Kartlägga din förskolas organisation
Utifrån kartläggning, vilka förändringar är möjliga att genomföra för att minska barngruppens storlek? Genomför en barnkonsekvensanalys, dvs, hur påverkar den planerade förändringar barnen på förskolan? Genomföra en riskanalys ur ett ekonomiskt och medarbetarperspektiv, dvs, oavsett bidrag är det ett förslag som är hållbart? Förankra förslaget med din verksamhetschef. Verksamhetschefen skickar förslag till BC för ansökan till Skolverket.

5 Kartlägg din förskolas organisation
Vad har du för organisation för barngruppen idag? Vad har du för medarbetarkompetens och sammansättning? Vad har du för fysiska förutsättningar idag? Vad har förskolan för rutiner och planer?

6 Vad har du för organisation för barngruppen idag?
Hur många barn har förskolan tillstånd för? Hur många barn är inskrivna? Hur är barngrupperna organiserade? t.ex. åldershomogena, åldersblandade Hur stora är barngrupperna i dagsläget?

7 Vad har du för medarbetarkompetens och sammansättning?
Hur ser personaltätheten ut? dvs hur många barn per pedagog? Vad har du för förskollärare täthet? Hur är förskollärare kompetensen fördelade över hela förskolan? Vad har du för kompetenser i den övriga personalen på förskolan?

8 Vad har du för fysiska förutsättningar idag?
Vad har du för lokaler? Vilka fysiska begränsningar finns, t.ex. människor som får vistas i ett rum, OVK är anpassade för XXX, nödutgångar? Hall placeringar/kapacitet Dörrar, korridorer Tillgång till vatten för blöjbyte, måltider, mm Vad har ni för material, möbler, hallmöbler, torkskåp mm?.

9 Vad har förskolan för rutiner och planer?
Hur ser schemat ut? Hur ser dags/vecko strukturen ut, t.ex. måltider, raster, utflykter mm? Öppnings och stängningsrutiner Inskolning Introduktionsrutin för nya medarbetare Plan mot diskriminering Mötestider Samverkanstider

10 Utifrån kartläggning vilka förändringar är möjligt?
Dela på småbarnsavdelningen Förskollärare behöver fördela sin tid utanför barngruppen för att säkerställa undervisningen. (schemaförändring) Lokaler behöver byggas om för att anpassa till 4 avdelningar Fler IKT lösningar måste handlas in till förskolan. Rutiner och planer den interna organisationen över dagen behöver anpassas till 4 avdelningar

11 Hur beräknas bidraget? Prognos: Hur många barn och avdelningar per 15 oktober 2017 UTAN förändring? Prognos: Hur många barn och avdelningar per 15 oktober 2017 MED förändring? Räkna fram skillnaden mellan barngruppsstorlekarna Multiplicera skillnaden med antal avdelningar från prognosen utan förändringen Multiplicera igen med bidragsbeloppet, dvs

12 Prognos per 15 oktober 2017: UTAN förändring
Förskolan EXEMPEL 3 avdelningar 58 barn inskriven = snitt 19,3 barn/avdelning.

13 2. Prognos per 15 oktober 2017: MED förändring
Förskolan EXEMPEL 4 avdelningar 58 barn =14,5 barn/avdelning.

14 3. Skillnaden mellan barngruppsstorlekarna
Förskolan EXEMPEL Utan förändring 3 avdelningar 58 barn inskriven = snitt 19,3 barn/avdelning Förskolan EXEMPEL Med förändring 4 avdelningar 58 barn =14,5 barn/avdelning Minska barngruppen med 4,8 barn/ avdelning

15 4. Multipliceras skillnaden med antal avdelningar från prognosen utan förändringen
14,4 Förskolan EXEMPEL Utan förändring 3 avdelningar Minska barngruppen med 4,8 barn/ avdelning

16 Multiplicera igen med bidragsbeloppet, dvs 30 000
Enhetens bidrag 14,4 30 000

17 Barnkonsekvensanalysen
Beslut ska fattas utifrån barnets bästa Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser har förslaget till omorganisation för de barn som vistas på förskolan? Finns det tidigare beslut som har dokumenteras som haft en positiv eller negativ konsekvens för barnen.

18 Riskanalys Beslut ska fattas utifrån helhet och hållbarhet.
Vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser har förslaget till omorganisation för personalens kompetens och täthet på förskolan? Vilka kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska konsekvenser har förslaget till omorganisation förskolan?

19 Förslagets förankring
Integrera förslaget i enhetens verksamhetsplan

20 Ansökningsprocessen Huvudmannen skickar ansökan till Skolverket men det är en gräns till antal enheter som beviljas bidrag. Förra året drogs gränsen vid barngrupper som har ca 22 barn/avdelning. Om bidrag beviljas måste bidraget används under läsåret 17/18, och man måste redovisa hur den har använts.

21 Vi sökte förra året för att minska barngruppernas storlek
Vi sökte förra året för att minska barngruppernas storlek. Kan vi söka för att bibehålla förra årets minskning? Om ni tidigare har fått bidrag för att minska barngrupperna och det nu finns planer på att öka barngruppernas storlek kan ni söka bidrag för att motverka en sådan ökning. Det måste finnas ett beslut på att ni planerar att öka barngruppernas storlek om ni inte får bidrag. Om ni tidigare fått bidrag för att minska barngruppen till 20 barn på en avdelning och det utan fortsatt bidrag finns planer på att öka barngruppen till 25 barn fyller ni i ansökan som i exemplet nedan


Ladda ner ppt "En hållbar organisation"

Liknande presentationer


Google-annonser