Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett fungerande schema förutsätter att uppdrag och arbetsgivarens förväntningar är kända ger utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett fungerande schema förutsätter att uppdrag och arbetsgivarens förväntningar är kända ger utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram."— Presentationens avskrift:

1 Ett fungerande schema förutsätter att uppdrag och arbetsgivarens förväntningar är kända ger utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram gör det möjligt att vara förberedd och på plats i tid ger utrymme för rast och paus enligt arbetstidslagen

2 Ett fungerande schema Ditt arbetstidsschema ska tala om när din arbetsdag börjar och slutar, när du har rast, omfatta planerade variationer och hålla sig inom arbetstidsavtalets gränser. Din veckoplanering ("veckoschemat") styr mycket av din vardag och behöver utformas med tanke på din och elevernas arbetsmiljö och utifrån arbetstidslagen.

3 Ett fungerande schema Syftet är inte att ruta in vad som ska göra och när utan att hjälpa dig att visa vilka förutsättningar just du har att utifrån den planering som finns utföra ditt uppdrag.

4 Börja med vecko- planeringen

5 Kolla ditt arbetstids- schema

6 Notera om något behöver ändras 8:50 6:40 8:05 7:10 5:10 35:55

7 Fyll i alla andra arbetsuppgifter

8 Behöver något ändras? 8:50 7:35 8:35 8:10 6:35 39:45

9 Arbete utöver veckoplanering  Beräkna tid för arbetsuppgifter som bara utförs ibland  Summera antalet timmar och lägg ihop med veckoplaneringarna för hela året  Kolla att allt ryms inom årsarbetstiden

10 Analysera planering, schema och uppdrag Finns:  tid för rast och paus ?  möjlighet att vara förberedd och på plats i tid?  tydlighet om uppdrag och arbetsgivarens förväntningar  arbetstid för alla arbetsuppgifter? Vilka eventuella problem behöver åtgärdas? Ändra schemat/planering eller uppdrag?

11 Rätta till och ändra – dags för diskussion  Ändra själv om det går  Annars, tala med er chef - gärna tillsammans  Tala med Lärarförbundets ombud.  Förhandla och riskbedöm tjänstefördelning, före beslut

12 Fastställ schema och planering  Visa chefen  Fastställ schema och planering  Synliggör din verklighet, ger bra underlag för planering och samtal om arbetssituation, arbetstid, uppdrag, förutsättningar, resultat och lön

13 Kort checklista  Planeringsunderlag  Veckoplanering först  Tid att komma på plats och i ordning  Rast och paus  Arbetsschema  Andra arbetsuppgifter i prioriteringsordning  Arbete utöver veckoplaneringen  Analysera planering och schema  Rätta till problem  Informera ombudet  Fastställ arbetstidsschema och planering

14 Diskutera hela uppdraget. Planering och schema ska fungera i praktiken Ha koll – säg till om planeringen spricker


Ladda ner ppt "Ett fungerande schema förutsätter att uppdrag och arbetsgivarens förväntningar är kända ger utrymme för alla arbetsuppgifter inom avtalad arbetstidsram."

Liknande presentationer


Google-annonser