Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PBL-projekt Bygglov. Processkartläggning Kartläggning Hur jobbar vi idag? Struktur och dokumentation Dokumentera arbetsflöden Dokumentera rutiner Kunskapsöverföring.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PBL-projekt Bygglov. Processkartläggning Kartläggning Hur jobbar vi idag? Struktur och dokumentation Dokumentera arbetsflöden Dokumentera rutiner Kunskapsöverföring."— Presentationens avskrift:

1 PBL-projekt Bygglov

2 Processkartläggning Kartläggning Hur jobbar vi idag? Struktur och dokumentation Dokumentera arbetsflöden Dokumentera rutiner Kunskapsöverföring Mindre personberoende Kortare uppstartssträcka för nya och tillfälligt anställda Förbättringsarbete Hur kan vi jobba smartare och bli effektivare Ta bort flaskhalsar, dubbelarbete och svagheter Analysera hur vi kan använda ärendesystem och andra IT-lösningar, som ett bättre stöd i processflödet Förtydligande av roller, ansvar och arbetsuppgifter Rätt personer och rätt kunskap på rätt plats Alla delaktiga i förbättringsarbete och utbildning Bygga in kontrollpunkter Skapa en helhetsbild Ett mer standardiserat arbetssätt så alla hanterar ärende på samma sätt Tydliga krav och förväntningar i samarbete med andra avdelningar Framåt Skapa ett förändringsvilligt klimat och löpande förslag på förbättringar från medarbetare Uppföljning genom kontrollpunkter Resultat från uppföljning genererar utbildning och förbättringsdiskussion Personal känner sig mer delaktiga i sitt och avdelningens arbete

3 FÖRSLAG PÅ KONKRETA RESULTAT I FORM AV…  Kortare handläggningstider  Bättre resursutnyttjande och ökad effektivitet  Högre kvalitet  Ökad delaktighet i utvecklingsarbetet för medarbetarna  Mindre stress BYGGER PÅ SUNT FÖRNUFT…  Enhetliga processer och standarder  Kvalitet byggs in i processen  Tydlig ansvarsfördelning  Transparens  Aktiv uppföljning, planering och styrning 2 mål: Skapa flöde Eliminera slöserier METOD  Kartläggning av arbetsprocessen  Identifiering av brister och tillkortakommanden i processen  Skapa ny process med befintliga resurser  Arbeta med olika verktyg för att skapa överblick, balans, standard, tydlighet i ansvar etc.  Sätta tydliga och uppföljbara mål med förändringen

4 Förslag på struktur för flöde, processer och instruktioner

5 Exempel på utseende av arbetsflöde FÖRSLAG


Ladda ner ppt "PBL-projekt Bygglov. Processkartläggning Kartläggning Hur jobbar vi idag? Struktur och dokumentation Dokumentera arbetsflöden Dokumentera rutiner Kunskapsöverföring."

Liknande presentationer


Google-annonser