Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förväntningar! – BIM Alliance? BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM Med hjälp av BIM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förväntningar! – BIM Alliance? BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM Med hjälp av BIM."— Presentationens avskrift:

1 Förväntningar! – BIM Alliance? BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM Med hjälp av BIM kan obrutna informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn effektiviseras betydligt. BIM Alliance tror på goda IT-lösningar, gemensamma verktyg, öppna standarder och på att förändringen och utvecklingen av BIM ska ske gemensamt över sektorn. BIM Alliance arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM Rikard Espling, styrelseledamot och f.d. ordförande openBIM

2 Vision Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer

3 Visionen medför Att bästa möjliga IT-hjälpmedel och öppna standarder utnyttjas för att stimulera effektiva processer inom samhällsbyggandet. Att ett öppet, digitalt och lättillgängligt sätt att hantera information rörande byggd miljö bidrar till: - starkt kund- och brukarfokus - bästa möjliga arkitektoniska och tekniska kvalitet - effektiva processer - låga kostnader - minimal miljöpåverkan inom samhällsbyggandet. Nationell samsyn och praxis gällande standardiserade och vedertagna process- data- och begreppsmodeller. Relevant deltagande i motsvarande internationellt arbete.

4 Strategiska områden

5 1.Forskning och Utveckling 2.Utbildning 3.Informationsstandarder 4.Processer / Organisation 5.Juridik/Upphandling 6.Informationsspridning / Nätverk 7.Omvärld

6 Informationsstandarder För att lyfta nivån på BIM-användning i sektorn till nästa nivå är fortsatt standardisering helt nödvändig. Utmaningen är tudelad, dels att verka för att befintliga standarder används och får spridning, dels att utveckla de delar som saknas. Vi ska medverka till att det skapas bra internationella ramverksstandarder och att det finns nationella tillämpningar, samt att dessa är lätt tillgängliga. 2013-05-05

7 Informationsbygget 2013-08-09

8 Få i gång våra projekt! 2013-05-05

9 Utbildning Behovet av mer kunskap om BIM i sektorn är stort. Det är en stor utmaning i att tillgodose behovet av kunskap och kompetens inom BIM. Det behövs insatser i högskole- och gymnasieutbildningar, men också för alla dem som idag arbetar i sektorn t ex: BIM blir en naturlig del i utbildingen Samsyn kring BIM-relaterad utbildning Utbildningsinitiativ bland yrkesverksamma g 2015-11-24


Ladda ner ppt "Förväntningar! – BIM Alliance? BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM Med hjälp av BIM."

Liknande presentationer


Google-annonser