Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet."— Presentationens avskrift:

1 BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

2 Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: –fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt utvecklare och leverantörer av programvaror. Största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM Vision: –”Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer”

3 Branschsamverkan om BIM + + =

4 Verksamhet Driva implementering Förvalta branschgemensamma standarder o verktyg Utveckla processer, arbetssätt, standarder och verktyg Utveckling Implementering Förvaltning Förening

5 Intressentgrupper Fyra intressentgrupper med fokus på nätverkande: Anläggning Förvaltning Installation Projektledning Fem intressentgrupper med fokus på utveckling av verktyg och standarder: Energileveranser Miljö Informationsleveranser Systemleverantörer buildingSMART utveckling

6 Samarbeten i olika initiativ Strategiskt FoU-program –Smart Built Environment BIM i Staten –Fem statliga byggherrar tar fram gemensam BIM-strategi Trafikverket –Projekt Införande av BIM Statliga utredningar –SGI – Geokalkyl –SPF (Boverket och Lantmäteriet) –Lantmäteriet 3D-data –Statskontoret – Från analog till digital Upphandlingsdirektiv främjar BIM

7 Kommunikation Webbplats Nyhetsbrev 11 gånger/år Infoblad Artiklar i fackpress

8 Medlemsnyttor Nyhetsbrev och information Medverka i intressegrupper Rabatter på seminarier Medverka i internationell utveckling Viss support och stöd kring standarder och verktyg Bidra till branschens utveckling Medlemsavgift Hemsida, nyhetsbrev och infoblad InsatsResultat Deltagande i konferenser, seminarier, intressegrupper Kompetensutveckling av organisation och individer Aktivt medverka och finansiera projekt Möjlighet att vara med och utforma tex standarder, arbetsmetoder, processer

9 För mera information www.bimalliance.se


Ladda ner ppt "BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet."

Liknande presentationer


Google-annonser