Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Färdiga e-tjänster för att effektivisera er hantering kring ENSAMKOMMANDE BARN Under 2015 kom ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Färdiga e-tjänster för att effektivisera er hantering kring ENSAMKOMMANDE BARN Under 2015 kom ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka."— Presentationens avskrift:

1 Färdiga e-tjänster för att effektivisera er hantering kring ENSAMKOMMANDE BARN Under 2015 kom 35.369 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl efter att ha lämnat sina hemländer på grund av krig, förföljelse, tvångsrekryteringar, fattigdom eller människohandel. När barnen väl kommit till Sverige är det en rad saker som ska hanteras - spritt över Migrationsverket, Länsstyrelsen, Kommunen, Landstinget och Socialstyrelsen för att på bästa sätt hjälpa barnen i sin utsatta situation. För kommunerna innebär detta ett ansvar att utse god man för barnet. En god man ska tillvarata barnens intresse och företräda dem i föräldrarnas ställe. Förtroendeuppdraget utses av kommunens överförmyndarnämnd och kvarstår till dess att barnet blir myndigt. För många av Sveriges överförmyndarnämnder har de senaste årens tillströmning av ensamkommande barn inneburit en tiofaldig ökning av hanteringen av gode män. En ökning som är mycket lättare att hantera om man tar nytta av de möjligheter som e-tjänster och digitalisering erbjuder.

2 KOMMUNENS UTMANING När behovet stiger så kraftigt som en faktor tio på två år, blir det en utmaning bara att hitta tillräckligt många gode män. Detta ställer krav på effektiv hantering av intresseanmälningar och underlag för att kunna bedöma lämpligheten hos en tilltänkt god man. Många gode män är nya inför uppgiften vilket ställer krav på introduktion och utbildning i vad uppdraget innebär. När sedan uppdraget väl löper ska varje god man, för varje barn, redogöra till överförmyndarnämnden hur uppdraget löper avseende barnets personliga angelägenheter och ekonomisk förvaltning. Redogörelser lämnas månadsvis- eller kvartalsvis och ligger även till grund för arvodering av gode män. SVÅRT ATT HINNA MED För många kommuner har tillströmningen inneburit svårigheter att hinna med denna hantering. Invanda och pappersbaserade rutiner räcker inte fullt ut vilket orsakar stress hos personalen och fördröjer stödet till behövande ensamkommande barn. I vissa fall har kommunen kunnat anlita extra stöd för handläggningen, men ofta med resultatet att kostnaderna markant skjutit i höjden. FÄRDIGA E-TJÄNSTER Med Abous färdiga e-tjänster fokuserade på ensamkommande barn får kommunen ett verktyg som radikalt effektiviserar det administrativa arbetet. Reducering av pappersarbetet ger istället möjlighet att fokusera på kvalitet i utvärdering och uppföljning av gode män. E-tjänsterna har utvecklats för överförmyndarnämnden i Halmstad och har idag stöd för: Intresseanmälan, med fokus på nödvändig information för att bedöma den intresserades lämplighet som god man Anmälan till information om att lämna årsräkning, vilket även stödjer koordinering av introduktioner och utbildning av nya gode män. Redogörelser som varje god man lämnar till överförmyndarnämnden Förteckning tillgångar och skulder Periodisk redogörelse för ensamkommande barn Ansökan om uttag från spärrat konto Samtycke överförmyndare Nya e-tjänster tillkommer löpande för att stödja fler delar av administrationen kring gode män och ensamkommande barn. Abous e-tjänster för ensamkommande barn görs tillgängliga för er som en webbtjänst, vilket gör att ni omgående har möjlighet att dra nytta av digitaliseringen av denna hantering. E-tjänsternas utseende kan anpassas utifrån er kommuns grafiska profil för att göra det tydligt att tjänsten utförs hos er. Era handläggare får tillgång till ett snabbt och flexibelt verktyg som ger god överblick på alla de ärenden de har att hantera. INTRESSERAD Kontakta Abou för en visning och mer information om hur ni kan använda dessa e-tjänster i er verksamhet. Abou ABwww.abou.se Hudiksvallsgatan 4Binfo@abou.se 113 30 Stockholm08-737 05 70 Sverige


Ladda ner ppt "Färdiga e-tjänster för att effektivisera er hantering kring ENSAMKOMMANDE BARN Under 2015 kom ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka."

Liknande presentationer


Google-annonser