Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientdatalagen –Anpassad behörighet –Spårbarhet –Spärr För att användare ska kunna tilldelas korrekta och ändamålsenliga behörigheter krävs att vårdgivaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientdatalagen –Anpassad behörighet –Spårbarhet –Spärr För att användare ska kunna tilldelas korrekta och ändamålsenliga behörigheter krävs att vårdgivaren."— Presentationens avskrift:

1 Patientdatalagen –Anpassad behörighet –Spårbarhet –Spärr För att användare ska kunna tilldelas korrekta och ändamålsenliga behörigheter krävs att vårdgivaren definierar och beskriver sin organisation i HSA-katalogen utifrån begreppen vårdgivare och vårdenhet –Att dela in verksamheten i vårdenheter är en förutsättning för att kunna leva upp till lagstiftarens krav

2 Vårdenhet är en enhet som bedriver hälso- och sjukvård och som har en verksamhetschef eller motsvarande Markeras i HSA Chefen har ett juridiskt ansvar (PDL) HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner och landsting Sökbar funktion Teknisk funktion

3 Utgångspunkten i PDL är att all vårdinformation tillhör den Vårdenhet där informationen skapats På definierad ”vårdenhet” skapas medarbetaruppdrag –Medarbetaruppdraget talar om vad användaren får göra och var den får göra det Användaren registreras i HSA-katalogen och kopplas till Medarbetaruppdraget –Det innebär att åtkomst och behörighet begränsas till användarens behov Personal kan arbeta vid flera vårdenheter och ska utifrån varje vårdenhet tilldelas medarbetaruppdrag

4 –Om vårdenheten ligger högt upp i organisationen kan användaren få åtkomst till för mycket information –Ligger vårdenheten lågt i organisationen kan det bli ohanterligt för användaren med för många medarbetaruppdrag I regel har de flesta vårdgivare flertalet vårdenheter. Endast de riktigt små kommunerna kan anses ha en enda vårdenhet Lagen säger : Mellan myndigheter och mellan självständiga verksamheter inom en myndighet råder sekretess = Vårdenheter? I Region Örebro län –Varje klinik –Varje vårdcentral I Kommunen –Socialförvaltningen/Social välfärd

5 Ligger vårdenhet/medarbetaruppdrag på högsta nivån ”Social välfärd” har användaren åtkomst till underliggande nämnders/enheters patientinformation  Förvaltn för funktionshindrade  Socialförvaltning Väster  Socialförvaltning Öster  Vård och omsorgsförvaltningen Väster  Vård och omsorgsförvaltningen Öster Ligger vårdenhet och medarbetaruppdrag på nivå ”Socialförvaltning Väster” har användaren åtkomst till underliggande enheters patientinformation  Område barn och familj (vårdenhet/MIU?)  Område Ungdom och familj (vårdenhet/MIU?)  Socialnämnd Väster (vårdenhet/MIU?)

6 Lifecare  Lifecare är utformat för att hantera patientuppgifter enligt PDL och med möjlighet till anslutning mot de nationella säkerhetstjänsterna  Lifecare hämtar all information om organisation, vårdenhet, medarbetaruppdrag och användare, adresser osv direkt från HSA- katalogen Ingen organisation behöver matas in i Lifecare Ingen behörighetsadministration behöver utföras i Lifecare! … men nu ligger kommunernas vårdenhet på Socialförvaltningen/Social välfärd….

7 Så vad gör vi? Har kommunen vårdenheten definierad på alltför för hög nivå i HSA finns det tre val: 1.Utgå ifrån befintliga informationen i HSA, dvs socialförvaltningen är vårdenheten och lägger medarbetaruppdrag för autentisering där.  Följden blir att alla användare kommer att tillhöra samma sekretessområde och har åtkomst till all information under Socialförvaltningen 2. Frångå informationen i HSA och dela upp organisationen manuellt i Lifecare utifrån faktiska sekretessområden.  Nackdelen med egendefinierade vårdenheter är att vi får två olika organisationer – en i HSA och en i Lifecare  Vi får ingenting per automatik, utan all administration måste ske manuellt  Organisation, adresser, användare osv – omorganisationer!  Gäller både för Region Örebro län och kommunerna

8 3.Se över HSA-katalogen för kommunerna och lägga vårdenhetsbegrepp utifrån befintliga sekretessområden. Fördelen med en genomtänkt HSA-katalog är  Rätt åtkomst för användaren  Automatisk och kontinuerlig överföring från HSA  Förenklad administration - uppgifterna registreras en gång och på en plats  Möjlighet till nyttjande av andra säkerhetstjänster  Vi är sökbara och representerade på den självklara platsen för vård  Att inte ha en genomtänkt och korrekt organisation i HSA innebär att  Det får följder för 1177.se, som har som krav att informationen hämtas från HSA  Det får följder när kommunen ska börja producera till NPÖ, som har som krav att informationen hämtas från HSA  Det får följder för kommande system och systemkrav  Mycket och onödig administration för alla

9 Informationsmaterial http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/HSA/ http://vastkom.se/download/18.556ed85e13074032f6180008335/HSA_Admi n_handbok.pdfhttp://vastkom.se/download/18.556ed85e13074032f6180008335/HSA_Admi n_handbok.pdf http://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Katalogtjanst_HSA/ Stodjande/Teknisk_beskrivning_PDL_HSA.pdfhttp://www.inera.se/Documents/TJANSTER_PROJEKT/Katalogtjanst_HSA/ Stodjande/Teknisk_beskrivning_PDL_HSA.pdf


Ladda ner ppt "Patientdatalagen –Anpassad behörighet –Spårbarhet –Spärr För att användare ska kunna tilldelas korrekta och ändamålsenliga behörigheter krävs att vårdgivaren."

Liknande presentationer


Google-annonser