Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Ungas väg in i samhället Inger Ashing – Nationell samordnare unga som varken arbetar eller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Ungas väg in i samhället Inger Ashing – Nationell samordnare unga som varken arbetar eller."— Presentationens avskrift:

1 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Ungas väg in i samhället Inger Ashing – Nationell samordnare unga som varken arbetar eller studerar FINSAM konferens Eskilstuna 5 april 2016

2 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Upplägg Vilka är de unga vi pratar om? Hur ser deras situation ut? Vilka är lösningarna? Vilka är utmaningarna i dessa? Vad ska samordnaren göra?

3 Bakgrund Vilka är de unga vi pratar om? Hur ser deras situation ut?

4 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar ”Kunskap är varje barns verktyg att kunna forma sitt vuxna liv som de vill.” ”Det finns över 86 000 unga utanför – många av dem i hopplöshet och passivitet.” ”Vår största uppgift när det gäller jobben är att se till att unga kommer i arbete.” Stefan Löfven, statsminister ”Varje ung som långvarigt hamnar utanför arbets- och samhällslivet är ett misslyckande för samhället.” Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister

5 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Ungas rättigheter – samhällets ansvar Stora kommunala skillnader i stödet till barn och unga Skolhuvudmännen lever inte upp till kraven på en likvärdig och kompensatorisk skola Stora utmaningar inom den sociala barn- och ungdomsvården Detta är inget nytt… Ofta goda intensioner men utan eftertanke Bristande individfokus och brist på samverkan

6 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Hur ser det ut idag? Ökad andel som inte är behöriga till nästa utbildningsnivå Många unga har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden Svårt för unga att etablera sig på bostadsmarknaden Negativ utveckling av psykisk ohälsa

7 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Hinder/riskfaktorer Ofullständig skolgång, skolmisslyckande Utlandsfödd, kommit till Sverige i tonåren Funktionsnedsättning Psykisk ohälsa Tidigt föräldraskap men heterogen grupp

8 Dagens insatser Vilka är lösningarna? Vilka är utmaningarna i dessa?

9 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Vad görs i dag? MASSOR men… ofta i projektform –kortsiktiga insatser för att möta långvariga problem –utmaningar att implementera lärdomar i befintlig verksamhet ofta liknande insatser från olika huvudmän –brist på samordning –konkurrens om deltagare är rätt aktörer involverade?

10 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Fokus på: kartläggning efter kartläggning datainsamlingar – många aktörer efterfrågar uppgifter samordning, samverkan

11 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Men: Stöd och insatser motsvarar inte målgruppens behov –vet vi egentligen vad som funkar? –frågar vi målgruppen själva? –vet vi vilka målgruppen är och vilka behov de har? –tillämpar vi gårdagens lösningar på dagens problem?

12 Mitt uppdrag Vad ska samordnaren göra?

13 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Uppdragets vidd och djup unga som varken arbetar eller studerar utbildningarbetehälsa/omsorg många politikområden - bred ansats snäv målgrupp

14 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Uppdragets delar Förbättrad samverkan Systematisk kunskap Förslag till framtida samordnat stöd

15 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Förbättrad samverkan Vanligt med brister i den samverkan som pågår Beslut om samverkansinitiativ tas ofta oreflekterat. Ofta oklart vad samverkan innebär mer precist –Djup: från information till samhandling –Bredd: från två till flera aktörer, två eller flera verksamhetsområden –Höjd: samma nivå eller mellan nivåer –Organisatoriskt: formaliserat – ad hoc

16 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Förbättrad samverkan Okunskap om vad krävs för att få till samverkan – förutsättningar vad gäller struktur, process och kultur. Okunskap om utmaningarna med samverkan. Risk att beslut om samverkan leder otydlighet i ansvar. Begränsad kunskap om effekter för individer av samverkan.

17 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Systematisk kunskap Kunskap utspridd på många aktörer Kunskap om individerna respektive kunskap om insatser Kvalitativa studier – ungas röster Behov av att synliggöra grupper i gruppen Begränsad kunskap om insatsernas innehåll och resultat i verksamheter som möter unga som varken arbetar eller studerar

18 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Förslag till framtida samordnat stöd Undanröja hinder och systemfel

19 U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Kontakta gärna oss Nationell samordnare: Inger Ashing inger.ashing@regeringskansliet.se Sekreterare: Oscar Svensson oscar.svensson@regeringskansliet.seoscar.svensson@regeringskansliet.se, 08-405 17 15 Emma Sterky emma.sterky@regeringskansliet.seemma.sterky@regeringskansliet.se, 08-405 58 74


Ladda ner ppt "U 2015:06 Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar Ungas väg in i samhället Inger Ashing – Nationell samordnare unga som varken arbetar eller."

Liknande presentationer


Google-annonser