Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”funktionsrätt” ett nytt begrepp i svenska språket 1 Begreppet ”funktionsrätt”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”funktionsrätt” ett nytt begrepp i svenska språket 1 Begreppet ”funktionsrätt”"— Presentationens avskrift:

1 ”funktionsrätt” ett nytt begrepp i svenska språket 1 Begreppet ”funktionsrätt”

2 … Hur vill vi definiera begreppet? Hur kan det användas? Kan det bli ett intressepolitiskt verktyg? Vilken signal ger begreppet? Kan det stärka den interna identifikationen? 2 Begreppet ”funktionsrätt”

3 Nuvarande formella begrepp 3 Begreppet ”funktionsrätt” Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga hos en person. I kommentarfältet anges: ”En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.”

4 Nuvarande formella begrepp 4 Begreppet ”funktionsrätt” Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. I kommentarfältet anges: ”Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen”.

5 Begreppsutveckling 5 Begreppet ”funktionsrätt” Vanför Invalid (= utan värde) Handikappad WHO 1981 Miljörelaterat begrepp Funktionshinder Funktionshindrad Funktionsnedsättning Funktionsnedsatta Personer med funktionsnedsättning Funktionsvariationer Funkis

6 Tänk om.. 6 Begreppet ”funktionsrätt” Funktionsrätt definieras som rätten för en person med funktionsnedsättning till full delaktighet I kommentarfältet kan anges: Varje människas rätt att vara full delaktig på lika villkor som andra i samhällslivets alla delar grundar sig på mänskliga rättigheter. Det handlar om principen om universell utformning, att samhällsutformningen ska inkludera alla människor.

7 Tänk om.. 7 Begreppet ”funktionsrätt” Funktionsnedsättning beskriver den individuella egenskapen Funktionshinder beskriver de hinder som uppstår i miljön och Funktionsrätt beskriver rätten till full delaktighet utifrån mänskliga rättigheter

8 I praktiken… 8 Begreppet ”funktionsrätt” ”Jag har en hjärnskada som gör det svårt att förstå information. (funktionsnedsättning) Den här webbsidan är inte utformad efter mina behov. (funktionshinder) Jag har samma rätt som alla andra att förstå informationen, det är min funktionsrätt!” ”Mitt barn har koncentrationssvårigheter. Skolan är inte utformad så att han kan ta del av undervisningen. Han har rätt till en fungerande skolgång som andra barn, det är hans funktionsrätt!” ”Vi har en kronisk sjukdom som ger oss vissa funktionsnedsättningar. Sjukvården är inte utformad efter våra behov. (funktionshinder) Vi har rätt till en fungerande vård på lika villkor, det är vår funktionsrätt!”

9 Begreppsutveckling 9 Begreppet ”funktionsrätt” Individrelaterat: Handikappad WHO 1981 Miljörelaterat begrepp Miljörelaterat: Funktionsnedsättning / Funktionshinder Rättighetsrelaterat (Mänskliga rättigheter): ”Funktionsrätt” 2009 CRPD ratificeras i Sverige Hinder Tillgänglighet Stigma Rättigheter Empowerment

10 10 Begreppet ”funktionsrätt” Möjliga vinster Förstärka ”Empowerment” Omsätta MR till praktik Tydligare gemensam avsändare Gemensamt tolkningsföreträde Gemensam identitet? Starkare gemensam värdegrund = Starkare politisk aktör

11 Rörelse nedsättning Neuropsykiatrisk funktions- nedsättning Syn- hörsel nedsättning ”Medicinsk” funktions- nedsättning Breddad grupp Kognitiv funktions- nedsättning Psykisk funktions- nedsättning

12 Tänk om… 12 Begreppet ”funktionsrätt” Funktionsrätt definieras som rätten för en person med funktionsnedsättning till full delaktighet I kommentarfältet kan anges: Varje människas rätt att vara full delaktig på lika villkor som andra i samhällslivets alla delar grundar sig på mänskliga rättigheter. Det handlar om principen om universell utformning, att samhällsutformningen ska inkludera alla människor.

13 Sammanfattning Vad kan ett nytt begrepp ha för intressepolitisk betydelse? Hur kan begreppet användas? Kan vi lyckas etablera ett nytt begrepp i svenska språket? Vad finns det för interna utmaningar? Vad kan det ge för vinster? 13 Begreppet ”funktionsrätt”


Ladda ner ppt "”funktionsrätt” ett nytt begrepp i svenska språket 1 Begreppet ”funktionsrätt”"

Liknande presentationer


Google-annonser