Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikation Tove Phillips Olika perspektiv att studera ämnet kommunikation: Sociologi  Sociologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikation Tove Phillips Olika perspektiv att studera ämnet kommunikation: Sociologi  Sociologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikation Tove Phillips 2011

2 Olika perspektiv att studera ämnet kommunikation: Sociologi  Sociologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del i sociologin eftersom den vetenskapen studerar människors sociala samspel och samhällsfunktion  Interpersonell kommunikation  Masskommunikation  Kommunikation och klass Psykologi  Psykologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del i psykologin eftersom vi uttrycker våra känslor, får bekräftelse och skapar vår identitet genom kommunikation.  Behov  Identitet  Bekräftelse  Att kommunicera känslor  Intrapersonell kommunikation

3 Sociologiska perspektiv INTERPERSONELL KOMMUNIKATION MASSKOMMUNIKATION KOMMUNIKATION OCH KLASS

4 Sociologiska perspektivet  Vad är sociologi? Det handlar om människor och samspel mellan människor. Det lär oss varför vi är som vi är, varför vi gör som vi gör och hur det kommer sig att våra samhällen är utformade som de är.  Interpersonell kommunikation : handlar om kommunikation mellan människor t.ex. möten och samtal Grunderna i mänskligheten (jmf. djur) Utveckling de senaste 200 åren – från att prata i samma tid och rum → prata med vem som helst, var som helst och när som helst

5 Sociologiska perspektivet  Vad är massmedia? Det är t.ex. tv, radio, internet och tidningar. Alltså medier som vänder sig till många olika människor  Masskommunikation: är när ett budskap når många människor med hjälp av massmedier Har haft stor betydelse för människans och samhällets utveckling Påverkan! Makt! Forma människors tankar! Envägskommunikation för det mesta – aktiv sändare och passiv mottagare Internet är ett undantag där man har stor möjlighet att ge feedback (t.ex. blogg och inlägg)

6 Sociologiskt perspektiv  Kommunikation och klass: Det är skillnad mellan västvärlden och delar av Afrika och Asien på tillgången till massmedier Information är makt – leder till klasskillnad mellan de som har och inte har tillgång till kommunikationsmedel Positivt : - slipper massmedias negativa effekter som t.ex. osjälvständigt tänkande, överkonsumtion och stillasittande

7 Psykologiskt perspektiv BEHOVET AV KOMMUNIKATION IDENTITET BEKRÄFTELSE ATT KOMMUNICERA KÄNSLOR INTRAPERSONELL KOMMUNIKATION

8 Psykologiskt perspektiv  Behovet av kommunikation: människan har ett medfött behov av att kommunicera Utan kommunikation blir vi sjuka Frånvaro av mänsklig kontakt leder till konsekvenser som psykiska störningar och att språket inte utvecklas

9 Psykologiskt perspektiv  Identitet: Vår innersta kärna – det som gör oss unika och skiljer oss från andra – arvsmassa – bakgrund – erfarenheter och reflektioner vi gjort under livet Johari-fönstret – Luft och Ingham,1969 – en modell/teori kring vår identitet och hur den är sammansatt – består av ett fönster med fyra rutor – varje fönster visar olika delar av vår identitet, vissa öppna och andra dolda för oss själva och omvärlden(se sid. 32-33)

10 Psykologiskt perspektiv  Bekräftelse: får vi genom återkoppling på sådant vi säger och gör, på hur vi ser ut och på vad vi har för bakgrund Verbal : t.ex. komplimanger och kritik Icke verbal: t.ex. blickar och kroppsspråk Återkopplingen kan vara automatiskt eller medvetet framkallad ”Gå med håven” – ett sätt att framkalla positiv bekräftelse

11 Psykologiskt perspektiv  Att kommunicera känslor: alla har vi positiva och lätta eller negativa och tunga känslor – vissa är ”känslomänniskor” och vissa visar inga känslor alls Människor har olika sätt att uttrycka sina känslor beroende på hur lätt man har för att uttrycka dem och hur stort behov man har för att göra det Olika sätt att kommunicera känslor: - prata och ”lätta på trycket” - gå i terapi, måla, sjunga, skriva dikter eller dagbok - visa med kläder/stil eller andra signaler -utåtagerande sätt - hålla dem instängda (inte kommunicera dem alls?)

12 Psykologiskt perspektiv  Intrapersonell kommunikation: handlar om kommunikation inom individen och är de samtal man för med sig själv Viktig på det personliga planet men även viktig för utvecklandet av problemlösningsförmågan och för den analytiska förmågan Att tala med sig själv, att begrunda saker djupt och grundligt (kontemplera) kan lösa många problem Hotas av främst två saker i vårt moderna samhälle: - Tiden - Tilltron till den egna kompetensen har minskat

13 Diskutera och fundera på Sid. 36 1-5


Ladda ner ppt "Kommunikation Tove Phillips Olika perspektiv att studera ämnet kommunikation: Sociologi  Sociologiska perspektiv Kommunikation är en naturlig del."

Liknande presentationer


Google-annonser