Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och ungdomars utveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och ungdomars utveckling"— Presentationens avskrift:

1 Barn och ungdomars utveckling

2 Vi ska gå igenom: Hur kommunicerar vi med barn?
Förutsättningar. Motoriska och Sociala Förutsättningar eller hinder vid inlärning Pedagogiska barnområden Avslut av lektion

3 Hur kommunicerar vi med barn?
”Less is more” - Försök att hålla instruktionerna korta. Barn lär sig lättare genom att pröva och att du visar dem. ”Säg inte, inte” - Försök att berätta för dina elever vad de SKA göra istället för att fokusera på hur de INTE ska göra. ”Prata inte över huvudet” - Tänk på att kommunicera på deras nivå. Anpassa ditt språk och din höjd till dina elever. Lär dig elevernas namn så fort som möjligt.

4 Hur kommunicerar vi med barn?
Att kommunicera genom lek Barn har en medfödd lust att lära genom lek Drivkraften i leken är ofta spänning Lära genom att lyckas / lämpliga utmaningar Skapa positiva upplevelser i snön

5 Förutsättningar barn Motoriska Sociala 4-5 år.
Finmotoriken börjar utvecklas. Benstyrkan ökar. Stort rörelsebehov. Egocentriska och har svårt att ha förståelse för andra i en grupp. Börjar kunna följa enkla instruktioner. 6-8 år. Bättre finmotorik och även lättare att koordinera arm-benrörelser. Kroppens proportioner går mer mot en vuxens. Ökad hormonproduktion ger skiftande humör. Har lättare att visa hänsyn för andras tankar och åsikter. 9-12 år. Lättare att ta in information och omvandla till snowboardåkning. Perceptionen utvecklas och förmågan till avståndsbedömning. Grupptillhörigheten viktig. Sociala 4 – 5 år. Tråkigt att vänta på sin tur Stort ego; - Varför måste jag vänta när någon ramlar? Börjar kunna ta enkla/konkreta muntliga instruktioner för lek/rörelser. Gillar både att härma och att upprepa. Gör som du gör, inte som du säger. 6 – 8 år. Ökad hormonproduktion påverkar humöret. Glad och pigg till tvär och sur på nolltid. Skolmogna, kan inordna sig i grupp. Förstår att ledaren måste hjälpa alla. Lättare att ta hänsyn till andra. Har lättare att förstå instruktioner. 9 -12 år. Vissa passar bäst i barngrupper andra i tonårsgrupper. Viktigt med rätt grupp. Lyssnar gärna och aktivt till andras åsikter. Viktigt med grupptillhörighet Jobbigt att misslyckas inför andra.

6 Förutsättningar ungdomar
Motoriska Pubertet 12 – 13 flickor, 13 – 14 pojkar. Snabb längdtillväxt kan leda till sämre koordination. Skelettet växer snabbare än musklerna. Inlärning av nya rörelser blir svårare. Sociala Mer självständiga / oberoende. Frigörelse från föräldrar, närmar sig vuxenrollen Pendlar mellan att känna sig vuxen och att vara barn Pinsamt med lekar men kul ändå? Vill passa in, försöker undvika att misslyckas

7 Förutsättningar/ hinder för inlärning
Motivation / vilja Rädsla Yttre förhållanden Du (instruktören) Föräldrar Utrustning Förutsättningar för inlärning Motivation / vilja Trygghet Glädje / lek Du (instruktören) Föräldrar Utrustning

8 Pedagogiska barnområden
Inbjuda till att ha roligt Möjlighet till nya utmaningar plan-flack-brant Avskiljt från andra nedfarter Banor, terrängvågor, hopp, boxar Följa barnens utveckling under veckan, gradvis öka svårighetsgraden på utmaningarna.

9 Avslut av lektion Föräldrar Avslut av lektion
Föräldrar kommer att reflektera över ditt ledarskap och engagemang vilket i sin tur kommer att påverka barnens inställning till dig och snowboardskolan. Att prata med föräldrarna är viktigt, tänk på att barn i de övre ålderssegmenten vill vara vuxna och kanske sköta kontakten med dig själv. Avslut av lektion Se till att hålla ett tydligt avslut. Något återkommande som barnen lär sig känna igen. Summera lektionen på ett enkelt sätt tillsammans. Ta dig tid att prata med föräldrar, föräldrar vill höra hur det går. och du skapar ett förtroende som kommer att hjälpa dig.

10 Att fundera över Hur utvecklar vi barns åkning genom lek?
Har du tillgång till ett bra nybörjarområde? Vad kan du göra om du inte har tillgång till ett bra nybörjarområde? Lämplig utmaning i barnets ögon eller dina? Vad är viktigt att tänka på i utrustningsväg? Föräldrar: - Ni leker ju bara, lär dom sig något?

11


Ladda ner ppt "Barn och ungdomars utveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser