Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Active Student Participation ASP Att komma igång med ASP - för lärare Frågor att fundera över.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Active Student Participation ASP Att komma igång med ASP - för lärare Frågor att fundera över."— Presentationens avskrift:

1 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Att komma igång med ASP - för lärare Frågor att fundera över

2 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Inom vilken del av undervisningsprocessen skulle studenterna kunna medverka?

3 Kursutveckling ASP Active Student Participation Med studenter som redan har gått kursen, t.ex. Kursen som helhet vidareutvecklas tillsammans med studenter för att få återkoppling ur studentperspektiv, t.ex. om upplägg, vad som var särskilt svårt, vad som saknades etc. Studenter utvecklar kursmaterial som används på kursen, t.ex. kompletterande (digitalt) kursmaterial, övningsuppgifter, illustrerande exempel, autentiska ”case” etc. Studenter utvecklar (i samarbete med lärare, bibliotekarier) en hel kurs, t.ex. en förberedande kurs, kurs i informationssökning etc. Studenter bidrar med specialistkompetens, t.ex. när det gäller användning av digitala verktyg, integrering av frågor som hållbar utveckling, genusperspektiv etc.

4 Studenter undervisar varandra ASP Active Student Participation Studenter som ”undervisar varandra” inom ordinarie undervisning (”teacher of the day”, studentledda seminarier eller laborationer) Studenter som resurs i varandras lärande utanför ordinarie undervisning (SI- eller mentorsverksamhet, studentledda förberedande seminarier etc.)

5 Återkoppling i grupp (under kursen) ASP Active Student Participation Studenter som själva går kursen ger fördjupad återkoppling, t.ex. i mindre grupper som regelbundet träffar läraren. Studenter förbereder sig genom att kontinuerligt fundera över hur kursen stödjer deras lärande och vad som skulle kunna utvecklas.

6 Individuell återkoppling (under kursen) ASP Active Student Participation En student som inte själv läser kursen följer en kurs och ger regelbunden återkoppling till läraren (”students as consultants”)

7 Bedömning och utvärdering ASP Active Student Participation Studenter ger återkoppling på varandras arbeten (”peer assessment”) Studenter skapar tentamensfrågor, betygskriterier etc. Studenter ansvarar för sammanställning av kursvärderingen

8 Utanför ordinarie undervisning ASP Active Student Participation Studenter anordnar ämneskonferens med egna bidrag Studenter organiserar aktiviteter med perspektiv som de saknar i den ordinarie undervisningen

9 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Vad och varför?

10 Klargör för dig själv ASP Active Student Participation Varför vill jag pröva det här? Vad hoppas jag att uppnå? Vilka svårigheter skulle kunna finnas?

11 Vad vill jag pröva? ASP Active Student Participation Fundera över om et finns studentaktiverande moment som du redan har i din kurs och som skulle kunna fördjupas / vidareutvecklas? Fundera över om det är någonting i din kurs som du uppfattar som problematiskt och där en form av aktiv studentmedverkan kunde bidra? Hitta inspiration på www.uu.se/aspwww.uu.se/asp Länkar till webbplatsen, filmer, böcker med konkreta exempel, exempel från UU etc.

12 Anpassa och modifiera ASP Active Student Participation Fundera över hur det som du tänker pröva behöver anpassas till ditt ämne, den aktuella kursen och dess förutsättningar (nivå, kursens utsträckning i tid och omfattning, studietakt, studentgruppen etc.)

13 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Vilka studenter ska medverka?

14 Vilka studenter? ASP Active Student Participation Alla studenter som går en viss kurs? Erfarna studenter (som redan har gått kursen)? Hur skapas ett inkluderande lärandeklimat?

15 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Hur förbereder jag studenterna?

16 Analysera student- gruppen ASP Active Student Participation Hur ser studentgruppen ut: nybörjare eller mer erfarna studenter? Förkunskaper? Motivation till att gå kursen? Sammansättning när det gäller kön, studiebakgrund, ålder, studiesituation (studenter med barn; studenter som pendlar …) Vilka är förutsättningarna för att aktivera studenterna?

17 Skapa motivation ASP Active Student Participation Hur motiverar jag för studenterna vad jag vill göra? Vilka hinder / motstånd kan det finnas? Vilka skäl är viktiga att kommunicera med studenterna, t.ex. i termer av Djupare förståelse av kursinnehållet genom aktivering och delaktighet Bättre anknytning till lärandemålen Träning av generella färdigheter / förberedelse inför arbetslivet Anknytning till universitetets uppdrag i stort? (bildning, demokratisk kompetens – medborgarskap) Djupare förståelse för ämnet och det egna lärandet ….

18 Starta dialog med studenterna ASP Active Student Participation Fråga studenterna om deras frågor, förväntningar, farhågor etc.

19 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Vilka ramar behövs?

20 Vilka morötter finns det? ASP Active Student Participation Gäller särskilt mer omfattande former, t.ex. när vissa studenter ska bidra som mentorer, i framställning av kursmaterial etc. Ersättning? Intyg?

21 Vilket stöd behöver studenterna? ASP Active Student Participation Gäller särskilt mer omfattande insatser som mentors- eller SI- verksamhet: Finns lärare som fungerar som handledare under processen? Erbjuds (pedagogisk) träning inför uppgiften? Tillgång till lokaler, informationskanaler, fikarum etc. Möjlighet till schemaläggning av aktiviteten Möjlighet att informera studentgruppen om det som ska göras och skapa / öka motivation

22 Några generella råd ASP Active Student Participation Fundera över din arbetssituation i övrigt och börja eventuellt i liten, avgränsad skala Hitta stöd på institutionen (intresserade kollegor, studierektor, pedagogiska mentorer) Försök att dokumentera dina (och studenternas) erfarenheter genom att föra loggbok etc. för att kunna följa upp vad ni ha gjort och vidareutveckla det

23 aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se www.uu.se/asp Active Student Participation ASP Hitta stöd och inspiration Kontakta aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se. Här finns studenter och pedagogiska utvecklare som t.ex. kan ordna grundläggande utbildningar och fördjupande verkstäder för studenter (t.ex. mentorer), anordna seminarier och verkstäder för lärarkollegier samt coacha enskilda lärare, vara med på förberedande träffar med studentgruppen mm.aktivstudentmedverkan@uadm.uu.se Prenumerera på nyhetsbrev! Kontakta oss på samma mail. Läs vidare på www.uu.se/aspwww.uu.se/asp


Ladda ner ppt "Active Student Participation ASP Att komma igång med ASP - för lärare Frågor att fundera över."

Liknande presentationer


Google-annonser