Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Innan Du börjar … angående Internetbaserade kurser /15 Källa:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Innan Du börjar … angående Internetbaserade kurser /15 Källa:"— Presentationens avskrift:

1 1 Innan Du börjar … angående Internetbaserade kurser /15 Källa: www.ssv.gov.se

2 2 Med en förstudie avser man att: Förstudie Det är viktigt att de egna behoven styr de val man gör. Skapar en grund för de senare besluten om kursupplägg, val av plattform etc. Ringa in den egna situationen och de behov man har. /15

3 3 * Pedagogisk idé * Kursens mål * Vilka elever/studenter vänder sig kursen till * Flexibilitet i kursen * Vilka lärare ska använda kursen * Vem står för kursinnehållet * Projektledning * Tillgänglighet och användarvänlighet för användare (kursdeltagare / handledare) * Vad skall webbplatsen innehålla ? * Design av webbplats * Utformning av frågor, uppgifter och kommunikation ? * Att sköta kursen efter att produktionen är klar Vad kan ingå i en förstudie ? /15

4 4 Pedagogisk idé Vilka pedagogiska målsättningar finns med kursen och vilka krav ställer de? Kursens mål Skolverkets mål Andra intressenter Elevernas mål /15

5 5 Vilka elever vänder sig kursen till ? * Vilka är förkunskaperna? * Vilka önskemål-behov finns? * Är kursen till för grupper av elever eller ska enskilda elever kunna läsa kursen oberoende av andra? /15

6 6 Flexibilitet i kursen * I tid – d.v.s kan man börja och sluta när man vill * I rum - är man beroende av kurssamlingar, studiecentra etc eller är det möjligt att delta endast via Internet * Kan man använda olika studiematerial/studieformer /15

7 7 Vilka lärare ska använda kursen Ska kursen användas av en lärare eller anpassas för många lärare? Vilken kompetens krävs och vilken kompetens finns? Vilket är utbildningsbehovet? (kompetens kring internet, handhavande, handledarskap etc) /15

8 8 Vem står för kursinnehållet Vem ska producera kursen samt anpassa texten till webbmediet? Vilken kompetens krävs och vilken kompetens finns? Vilket är utbildningsbehovet? (kompetens att arbeta med webbkommunikation) /15

9 9 Projektledning Vem är ansvarig? Vilka resurser kan frigöras för projektet (mängd, interna-externa resurser, utvecklingsverktyg mm)? Tidplan /15

10 10 Tillgänglighet och användarvänlighet för användare (kursdeltagare / handledare) Vilka krav ställs på teknisk kompetens? Vilka krav ställs på användarens utrustning/programvaror? Vem är den normale användaren och vilka faktorer påverkar denne positivt respektive negativt i lärsituationen? Vilket är behovet av litteratur och andra former av elevmaterial? /15

11 11 Vad skall webbplatsen innehålla ? Hur mycket information skall den rymma? Vem har ansvaret för att göra kursinnehållet och i vilket format levereras den till den som har ansvaret att göra webbsidorna? Vilken Internetlösningar ska användas och vilka konsekvenser kan det tänkas få? Vilka media ingår i kursen och hur ska de produceras? Text Grafik Navigerbar information Instruktioner Ljud, video, streaming Sker produktionen inom ramen för en plattformslösning? Vilka möjligheter och begränsningar innebär det? Vilka verktyg ska/kan användas i form av programvara och hårdvara. /15

12 12 Design av webbplats Användarvänlighet är de viktigast faktorerna i utformningen av en webbplats för Internetbaserat lärande. * Tydliga hjälp och sökfunktioner * Tydlig informationsstruktur * Pedagogiska idéer * Användarvänlighet i form av lätthet att navigera och ta del av kursinnehåll Det ställs följande krav på webbplatsen: Alla användare måste ha så lätt som möjligt att lösa sin uppgift, som inte är att surfa på webben, utan att lära sig kursen. /15

13 13 Utformning av frågor, uppgifter och kommunikation Det finns olika former av datorkommunikation : Våra utvärderingar och tips på script, animationer mm mm Utformning av självrättande tester Skrivande och insändning av uppgifter Styrda (krav på t.ex visst antal inlägg) och/eller fria diskussioner en ensam (asynkront i t.ex diskussionsfora) många-många en-många en-en /15

14 14 Vem är ansvarig för uppdatering av innehåll och hur ofta ska uppdatering ske? Hur förnyar Du kursen med länkar mm, för att hålla den intressant? Hur sker det administrativa stödet i kursen ? Vem ansvarar för drift? Att sköta kursen efter att produktionen är klar /15

15 15 Innan Du börjar … …slutar här :-) Tack för visat intresse ! /15 Källa: www.ssv.gov.se


Ladda ner ppt "1 Innan Du börjar … angående Internetbaserade kurser /15 Källa:"

Liknande presentationer


Google-annonser