Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skrivkompetens i styrdokument och undervisning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skrivkompetens i styrdokument och undervisning"— Presentationens avskrift:

1 Skrivkompetens i styrdokument och undervisning
Att vara en kompetent skribent innebär att kunna använda skrivandet på ett sätt som är relevant i sammanhanget. Skrivundervisningen måste ta ansvar för att ge elever oavsett bakgrund tillgång till genrer som ger makt och inflytande

2 Lärare besitter kunskap om ämnestypiska texter
Lärare besitter kunskap om ämnestypiska texter. Den är så självklar att den kan bli till tyst kunskap. Den kan behöva synliggöras för oss själva och för eleverna. Generell skrivkompetens – beskriva, förklara och resonera. Ämnesspecifik skrivkompetens

3 Analysera skrivsituationen
Vad ska vi skriva Vem är mottagare Hur ska vi forma texten Vi har med oss kunskap från liknande situationer. Väcka förkunskaper

4 Extrovert skrivande- skriva för att kommunicera
Förklara Instruera Underhålla Övertala Informera

5 Introvert skrivande – skriva för att lära
Minnesanteckningar Organisera kunskap Utforska idéer Reflektera Lösa problem Värdera vårt arbete

6 Elever har god hjälp av att få undervisning om textens struktur
Olika textaktiviteter Berättelse – situation, händelseförlopp, och poäng. Återberättelse – situation och händelseförlopp. Man återger något man sett, hört eller läst. Tex i recensioner, redovisning av studiebesök, loggböcker, dagböcker.

7 Beskrivning – heltema ( vapen) och deltema (olika vapentyper) Förklaring – problem, utredning och slutsats. orsak och verkan. använda andra källor hur något är – var - blir

8 Ställningstagande – åsikt skäl och slutkläm
Ställningstagande – åsikt skäl och slutkläm. ofta i debattinlägg och insändare. Instruktion – mål, handling och resultat

9 Horisontell diskurs Kunskap som t.ex. betyder att man reproducerar fakta från läromedel eller genomgångar. Ger kunskap som är mest användbar i de sammanhang där de används. Riskerar att bli ytlig kunskap som är svår att överföra, generalisera till andra områden. Behöver bearbetas vidare för att bli mer användbar kunskap.

10 Vertikal diskurs Att kunna analysera, resonera och kommunicera på ett effektivs sätt så att individen kan lösa och tolka problemställningar i en mängd olika områden. Att kunna tänka och formulera sig bortom här och nu. Att generalisera bortom det specifika fallet. Att ompröva och föreställa sig alternativ. Utvecklar kritiskt tänkande.

11 Analys av skrivundervisning – Roz Ivanic
Färdighetsperspektivet – textens formsida Kreativitetsperspektivet – att engagera läsaren Processen – planering, disposition, utkast, respons och bearbetning. Skriva ändamålsenligt – rätt text vid rätt tillfälle – denna modul bygger mycket på detta. Social praktik – skriva för att kommunicera Kritiskt förhållningssätt – skriva för att påverka


Ladda ner ppt "Skrivkompetens i styrdokument och undervisning"

Liknande presentationer


Google-annonser