Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Historiskt Källmaterial

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Historiskt Källmaterial"— Presentationens avskrift:

1 Historiskt Källmaterial

2 Att använda historiskt källmaterial
Läs s. 4 – 7 i historieboken eller häftet (Hur vet historieforskarna egentligen vad som hänt?)

3 Olika typer av källor Skrift (Läsa/Se) Bok Tidning Stenblock Runsten
Brev Material/Föremål (Se/Känna) Krukor Smycken Verktyg Vapen Kläder Tal (Lyssna) Filmer Radio Musik Inspelningar TV Konst (Se/Känna) Skulpturer Målningar Illuminationer

4 Medeltida skriftliga källor
Böcker Handskrivna (manuskript) Dyrbara Väldigt få Ofta rikt utsmyckade och illuminerade Ofta skrivna på latin Oftast pergament som material Tryckta (efter 1440) Bättre pris Avskalade och ”tråkiga” i början Betydligt större utgåvor Skrivna både på latin och folkspråk Både papper och pergament Ordlista: Illuminationer = målningar och teckningar i böcker Pergament = Material tillverkat av djurhud (och ibland även från människor) Folkspråk = Oftast innefattar detta språk utöver latin och grekiska, i vanligt tal det språk som talas av befolkningen.

5

6 Exempel på skriftliga källor
 Brev Personliga Offentliga Lagtexter Krönikor Rättegångsprotokoll

7 Vem använder skriftliga källor?
Historiker Arkeologer Lingvister (språkvetare) Släktforskare Teologer Etnologer Antropologer

8 Vad kan man använda källor till?
Förståelse av historiska händelser och personer Levnadsvillkor Politik Religion Klasskillnader Könsskillnader Idéströmningar Yrkesgrupper Djurhantering Barnuppfostran Lagar Rättssystem Medicin och sjukdomshantering Yttrandefrihet och censur

9 Källkritik Vad är det? Varför är det viktigt?
Metod för att granska källor i syfte att ta reda på exempelvis äkthet, användbarhet, skapare, trovärdighet, och budskap Varför är det viktigt? Utan källkritik så är det oerhört lätt att falska eller felaktiga historiska källor används i ett syfte som förändrar vår syn på historiska personer, händelser, eller skeenden.

10 Historiska färdigheter Förståelse Tolkning
Kritiskt tänkande Historiska färdigheter Förståelse Förstå och beskriva: - Den tydliga och självklara meningen och innebörden av en historisk källa. Tolkning Förstå och beskriva mening och innebörd som inte framgår tydligt i en källa. Exempelvis: Idéer beskrivna i målningar, sniderier, eller skulpturer Temat (det övergripande budskapet) i ett tal eller en artikel Innebörden av metaforer i skrivna texter Tro, värderingar eller motiv som har influerat individer eller grupper Analys Identifiera och beskriva historiska aspekter av källor: Vilken sorts källa är det? (Primär eller Sekundär) Vilken typ av källa är det? (föremål, text, målning, foto, inspelning) Vem skapade källan? När skapades källan? Vilken var den tilltänkta publiken? Vad var anledningen till att källan skapades? Vilka perspektiv innehåller källan? Är källan subjektiv? (dvs. är den för eller emot vissa personer, grupper, eller idéer) Kan källans information bekräftas/styrkas av andra källor? Ger källans information en annan bild än de flesta andra källor som rör samma sak? Utvärdering Bestämma hur värdefull en historisk källa är med hjälp av det du har kommit fram till i analysen. Exempelvis: Hur relevanta specifika källor är till din forskning Hur exakt/riktig informationen i en källa är Hur pålitlig en källa, författare, eller information är Om en källas perspektiv representerar majoritetens eller minoritetens åsikter under en viss tid


Ladda ner ppt "Historiskt Källmaterial"

Liknande presentationer


Google-annonser