Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De sju intelligenserna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De sju intelligenserna"— Presentationens avskrift:

1 De sju intelligenserna
Enligt Howard Gardner Kan du se perspektiv? Känner du ditt eget jag? Kan du spela instrument? Det kanske inte längre är viktigt hur hög intelligenskvot vi har. Utan mer intressant att veta på vilket sätt vi är intelligenta. Här beskrivs en teori om någon av dessa olika intelligenser. Från början var det sju intelligenser, vilket nu har utökats till nio olika. Det här bildspelet handlar om de första sju.

2 Matematisk/logisk Vanligt förknippad med det traditionella begreppet intelligens. Vanlig intelligens bland vetenskapspersoner, statistiker, ekonomer.

3 Språklig (Lingvistisk)
Kan använda de ord som behövs för att få fram budskapet eller påverka människors sinnesstämning. Försäljaren, journalisten, politikern och andra människor som kommunicerar sitt budskap måste ha en bra språklig intelligens. Här gäller det inte att kunna en massa konstiga ord utan att kunna använda de ord man har för att få fram sitt budskap eller påverka människors sinnesstämning. Om du är bra på språk och uppsatsskrivning eller har lätt för att uttrycka dig i tal och kan påverka människor i din omgivning så har du troligtvis en bra språklig intelligens.

4 Kroppslig/kinetisk En händig person besitter en bra kroppslig intelligens. En duktig idrottsman, dansare, cirkusartist eller liknande har hög kroppslig intelligens. Många anser att detta är bara motoriska färdigheter men Gardner anser att motoriken uppfyller de kriterier som används för att bedöma något som intelligens och anser dessutom att denna är en viktig sådan.

5 Visuell/Spatial (rumslig)
Den spatiala intelligensen innebär bl.a. förmågan att bedöma 3-dimensionella figurer och att se perspektiv m.m. För att bli en bra konstnär eller arkitekt behöver man ha en bra spatial intelligens men också för att bli bra i tennis.

6 Musikalisk Om du är musikalisk har du gott om den här intelligensen.

7 Interpersonell (social)
Den innebär förståelse för hur man påverkar människor i sin omgivning, för hur man skall uppträda och vara för att andra skall tycka om att umgås med mig. För att kunna samspela med andra människor krävs det s.k. social kompetens. Denna kompetens kommer just från den interpersonella intelligensen. Du som har många bra kompisar, har troligtvis en välutvecklad interpersonell intelligens men om du vill bli en bra chef räcker det inte med detta, du behöver också en bra intrapersonell intelligens. Vanliga yrken: Om man vill bli chef eller ledare bör man ha en hög interpersonell IQ .

8 Intrapersonell Känner sitt eget jag Sina egna svaga och starka sidor
Interpersonell och intrapersonell IQ sammanfattas med begreppet EQ. Du har säkert träffat personer som du spontant tyckt vara trevliga och roliga. I början av ert umgänge har du upplevt den nya bekantskapen som en toppenkille eller tjej men efter ett tag börjar bilden bli en annan, Den nya vännen uppför sig lite besynnerligt ibland och sviker dig eller andra. Du förstår ingenting men efter ytterligare ett tag så står du inte ut med att träffa den ”typen”. Vad har hänt? Jo, troligtvis har den här vännen en hög interpersonell intelligens men låg intrapersonell. Den intrapersonella innebär att man har förståelse för sig själv, att man så att säga känner sitt eget jag, att man vet om sina starka och svaga sidor m.m. Utan självkännedom kan man få väldigt svårt att förstå andra. Du har eller kommer också att träffa människor där detta fungerar precis tvärtom. Människor som uppträder lite konstigt och verkar otrevliga men efter en längre tids bekantskap växer om inte annat åtminstone ett förtroende fram för den här personen.  De två sistnämnda intelligenserna utgör tillsammans ett begrepp som kallas för EQ. EQ står för Emotionell Quot och efterfrågas idag alltmer hos personer som skall leda andra människor. Detta innebär att man måste inte nödvändigtvis besitta en hög matematisk / logisk intelligens för att bli en bra företagsledare eller liknande utan med en bra EQ leder man sina anställda till framgång. IO

9 Vilken är du? Om du vill kan du göra ett test här:


Ladda ner ppt "De sju intelligenserna"

Liknande presentationer


Google-annonser