Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De utrikespolitiska målen & väpnade konflikter. * Vilken är den största konflikten i världen idag? * Vilket land spenderar mest pengar på sin militär?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De utrikespolitiska målen & väpnade konflikter. * Vilken är den största konflikten i världen idag? * Vilket land spenderar mest pengar på sin militär?"— Presentationens avskrift:

1 De utrikespolitiska målen & väpnade konflikter

2 * Vilken är den största konflikten i världen idag? * Vilket land spenderar mest pengar på sin militär? * Hur många människor lever idag i ett land där en konflikt pågår?

3 Kriget i Kongo – Kinshasa i Centralafrika är den största konflikten som pågår idag. Konflikten startade 1998 och 3-5 miljoner människor uppskattas ha dött. Mest på grund av svält och sjukdomar. (Källa: SVD) USA är det land som spenderar mest på sin militär. 640 miljarder USD år 2013. (Källa: Sipri) Ca 1,5 miljarder människor lever i ett konfliktdrabbat land. (Källa: SIDA)

4 * Varje land som bestämmer sina egna gränser och självbestämmande kallas för en stat. * Alla beslut kan inte fattas av enskilda stater. * Relationer mellan stater och beslut som fattas gemensamt går under den internationella politiken.

5 * Varje stat har skäl till att ha kontakt med varandra. De viktigaste utrikespolitiska målen är: * Säkerhet: Stater behöver kunna försvara sig mot yttre hot. Detta kallas säkerhetspolitik eller försvarspolitik. * Välfärd: Stater vill ha god ekonomi. Därför handlar stater med varandra eftersom välfärd skapas genom produktion och handel. Stater som lyckas bra med detta hamnar sällan i konflikt med varandra.

6 * För att nå de utrikespolitiska målen använder sig länder av olika maktmedel: * Diplomati: Samtal och kontakter. * Propaganda: Felaktig eller vinklad information för att påverka åsikter och attityder. Enkelriktad kommunikation. * Ekonomiska påtryckningar: Även kallat sanktioner. Till exempel genom bojkott och embargon. * Militära maktmedel: Konventionella vapen, kärnvapen, kemiska vapen, biologiska vapen.

7 * Antalet konflikter har minskat under modern tid, jämfört med tidigare århundradena. 1900-talet var trots allt ett konfliktdrabbat århundrade. * Forskning visar att konflikterna har minskat de senaste 10 åren. Väpnade konflikt - Konflikt mellan stat och annan part där minst 25 men mindre än 1000 personer dör per år till följd av väpnade strider. Krig - Förekommer både inom stater och mellan stater. Minst 1000 personer ska dö till följd av väpnade strider. Inomstatliga konflikter – konflikt inom ett land. Mellanstatliga konflikter – där minst två stater är inblandade oh konflikter sker över statens gränser.

8 * Ekonomiska orsaker – Strävan efter begränsade resurser och rikedomar skapar konflikter. * Politisk makt – Olika grupper tävlar om vem som ska styra landet. * Geografiska orsaker – Handlar om gränsdragning om vilket land som ska få tillgång till vilka områden eller tillgång till vatten (hav). Resurser kan ibland hjälpa till att finansiera konflikter, som här i Sierra Leone där diamanter har möjliggjort ett långt inbördeskrig.

9 * Historiska orsaker - Konflikter kan gå långt tillbaka i tiden och fortfarande orsaka splittringar mellan folk och länder. * Ideologiska orsaker – Ibland står två ideologier mot varandra och länder med samma ideologi kan stödja de olika parterna. * Religiösa och etniska orsaker – Etnicitet och religion kan utnyttjas och användas i propaganda för att skapa konflikter och riva upp sår. Inbördeskriget i Rwanda hade historiska förklaringar, men var även en konflikt mellan olika etniska folkgrupper.

10 * Fattigdom – Konflikter förvärrar fattigdom. De fattiga länderna drabbas värst. Hus, sjukhus och infrastruktur förstörs. Landets resurser går åt till krigsföring. * Flyktingar – Enligt UNHCR fanns det år 2012 43 miljoner människor på flykt. Bara ett fåtal kommer till Europa, medan de flesta är flyktingar i sina egna länder eller i grannländer. Flyktingar på väg mot ön Lampedusa i Medelhavet år 2011.

11 Orsaker Beskriv orsakerna och förklara varför konflikten bryter ut. Tänk på att flera orsaker kan samspela. Händelse- förlopp Beskriv själva konflikten. Vilka var inblandade? Vad hände? Konsekvenser Vad ledde konflikten fram till? Tänk ur flera olika perspektiv.


Ladda ner ppt "De utrikespolitiska målen & väpnade konflikter. * Vilken är den största konflikten i världen idag? * Vilket land spenderar mest pengar på sin militär?"

Liknande presentationer


Google-annonser