Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan folkmord ske? Vad finns det för orsaker? Historisk bakgrund? Olika etniska grupper? Olika religioner? Diskriminering av oliktänkande? Ideologi?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan folkmord ske? Vad finns det för orsaker? Historisk bakgrund? Olika etniska grupper? Olika religioner? Diskriminering av oliktänkande? Ideologi?"— Presentationens avskrift:

1 Hur kan folkmord ske? Vad finns det för orsaker? Historisk bakgrund? Olika etniska grupper? Olika religioner? Diskriminering av oliktänkande? Ideologi? Fascism? Nationalism? Krig? Skillnad på social och ekonomisk status i samhället Blir en grupp syndabock för något större problem? Tillgång till militär styrka? Vapen? Politiska och ekonomiska förhållanden mellan länder

2 Rwanda Ett land i östra Centralafrika Det är till ytan något mindre än Dalarna men har en befolkningsmängd på 10 miljoner Afrikas befolkningstätaste land

3 Rwanda Ursprungligen var landet bebott av hutu och tutsistammar. Hutuerna tror man anlände till Rwanda under 800-talet, medan Tutsierna invandrade från Etiopien under 1400-talet Tutsi betyder ”rik på boskap” och hutu betyder ”undersåte/tjänare” Rwandas historia

4 Rwanda Tutsi-stammen utvecklade på 1400-talet ett kungadöme i Rwanda. I detta kungadöme tillhörde tutsi den övre samhällsklassen och hutu den undre. Rwandas historia

5 Rwanda År 1885 blev Rwanda en tysk koloni. De två folkgrupperna var dock inte så åtskilda utan hade genom åren ”smält samman” genom blandäktenskap eller möjlighet till gruppbyte. Tutsierna fick behålla sin bättre status i samhället.

6 Rwanda När första värdskriet tog slut 1919 tog Belgien över Rwanda som koloni.

7 Samtidigt i Europa

8 Rwanda Statusskillnaden mellan tutsier och hutuer blev då allt mer tydligare. Det europeiska tänkandet om olika raser bidrog till att öka spänningen mellan hutuer och tutsier. Tutsierna ansågs vara mer lika européerna när det kom till utseende, tro och religion. Belgien beslutade 1933 att det skulle stå om en var hutu eller tutsi i folks ID.

9

10 Rwanda Hutuerna har inte längre möjlighet att ”byta grupp” till tutsi Hutu tilldelas inte samma rättigheter som tutsi Endast tutsi gavs tjänster inom administration och utbildning

11 Rwanda Hutuer var missnöjda över sin orättvisa position i samhället. 1959 gör de revolt vilket leder till att Rwanda blir självständigt 1962 Det politiska hutu-partiet PARMAEHUTU tar över makten.

12 Rwanda Hutuerna tar över makten i och med självständigheten 1962 Under revolten mördas nästan alla tutsier i politisk ställning. Massvis med tutsier flyr landet

13 Rwanda De nya styrande hutuerna börjar driva en nationalistisk politik där hutuernas överlägsenhet betonas. Enligt denna politik och ideologi så tillhör Rwanda alla hutuer och inte tutsier. Rollerna i samhället blir som spegelvända för hutuer och tutsier efter självständigheten 1962

14 Rwanda Det nationalistiska hutu-partiet börjar driva propaganda som säger att Rwanda endast tillhör tutsier.

15 Rwanda Några av de tutsier som flytt Rwanda bildar en rebellgrupp vid namn Rwandas Patriotiska Front (RPF). RPF vill att tutsier ska behandlas rättvist igen och bestämmer sig för att invadera Rwanda.

16 Rwanda När RPF invaderar Rwanda mördas ett flertal människor. Spänningen ökar mellan hutuer och tutsier. INBÖRDESKRIG 1990-1993 INBÖRDESKRIG 1990-1993

17 Rwanda Rwandas president Juvenal Habyarimana möter rebellerna RPF 1993 och sluter ett fredsavtal. Den hutunationalistiska ideologin förblir dock stark och tutsier utmålas som ”kackerlackor” och skadeinsekter genom propaganda. INBÖRDESKRIGET TAR SLUT 1993INBÖRDESKRIGET TAR SLUT 1993

18 Rwanda Fler hutu-nationalistiska grupper växer fram, som exempelvis gruppen INTERAHAMWE, och hävdar att Rwanda endast tillhör Hutuer. De ogillar fredsavtalet och vill inte att tutsier ska få styra Rwanda.

19 Rwanda Rwandas president Juvenal Habyarimana dör 1994 då hans plan blir nedskjutet på väg hem. Hutuerna beskyller tutsierna för detta.

20 Rwanda FOLKMORDET 1994FOLKMORDET 1994 Inom loppet av hundra dagar mördades cirka 800 000 människor och över två miljoner personer flydde landet.

21 Rwanda Under flera års tid har propaganda spridits i Rwanda om hur tutsier är skadeinsekter som måste utrotas Var folkmordet planerat?Var folkmordet planerat? En militär grupp vid namn INTERHAMWE har innan folkmordet köpt in massvis med vapen till landet. Den ledande regimen i landet har förberett namnlistor på tutsier och hutuer som vill ha fred mellan grupperna

22 Rwanda FN ingrep aldrig även fast de var medvetna om vad som hände. Vad gjorde omvärlden?Vad gjorde omvärlden? Frankrike sålde vapen till hutuer i Rwanda. Var omvärlden åskådare? Borde världens länder ha ingripit?

23 Rwanda Idag har Rwanda ett av världens högsta antal hushåll utan vuxna. Massvis med kvinnor har blivit våldtagna, och är därför i behov av sjukvård, vård mot HIV/AIDS, och psykologiskt stöd. Sjukhus och hälsovårdscentraler saknar personal och resurser Under folkmordet mördades nästan alla jurister i Rwanda. Det har därför varit svårt att döma och straffa de skyldiga bakom folkmordet. Rwanda – efter folkmordet 1994

24 Rwanda Ett folkmord får oftast ett flertal konsekvenser. Samhällen och framtida generationer påverkas också.


Ladda ner ppt "Hur kan folkmord ske? Vad finns det för orsaker? Historisk bakgrund? Olika etniska grupper? Olika religioner? Diskriminering av oliktänkande? Ideologi?"

Liknande presentationer


Google-annonser