Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför flyr människor? Krig, våld, fattigdom och politiskt förtryck. FN:s Genèvekonvention – Ett åtagande om att ta hand om och skydda människor som flyr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför flyr människor? Krig, våld, fattigdom och politiskt förtryck. FN:s Genèvekonvention – Ett åtagande om att ta hand om och skydda människor som flyr."— Presentationens avskrift:

1 Varför flyr människor? Krig, våld, fattigdom och politiskt förtryck. FN:s Genèvekonvention – Ett åtagande om att ta hand om och skydda människor som flyr av speciella skäl enligt FN:s mänskliga fri –och rättigheter. UNHCR – övervakar att länderna följer överenskommelsen. UNHCR – upprättar bl. a flyktingläger.

2 Orsaker Etnicitet Nationalitet Religiös eller politisk uppfattning Tillhör en viss samhällsgrupp Fängelsestraff eller tortyr

3 Migration Migrationsverket – kontrollerar alla som vill stanna i Sverige. Olika skäl till att få uppehållstillstånd i Sverige: Risk för tortyr och dödsstraff Förföljelse p g a kön eller sexuell läggning Krig eller naturkatastrofer Humanitära skäl – t e x barn som far illa

4 Asyl = Skydd Asylsökande - den som söker till Sverige Väntan i flyktingförläggningar Permanent uppehållstillstånd svenskt medborgarskap efter 5 år Assimilation – smälta Integration – Människor från olika kulturer kan leva tillsammans

5 Minoriteter i Sverige Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

6 Internationell politik De utrikes politiska målen Säkerhet – Försvar - och säkerhetspolitik, försvara sitt lands självständighet Välfärd – En god ekonomi genom produktion och handel

7 Internationella spelregler - folkrätt FN:s deklaration om mänskliga fri – och rättigheter för att skydda individer mot övergrepp från statsmakten. Balansen mellan folkrätt och ett lands suveränitet! Det finns inget sätt att att bedriva påtryckningar där stater inte följer folkrätten vilket gör att internationella konflikter kan uppstå.

8 Maktmedel Fredliga maktmedel: Diplomati – samtal genom ambassader som finns representerade i länder eller samtal politiker emellan. Propaganda – Enkelriktad, vinklad kommunikation riktad till folket snarare än till någon regering. Ekonomiska påtryckningar – Ekonomiska sanktioner, bojkotter genom embargon – man vägrar sälja till ett land.

9 Militära maktmedel Icke fredliga maktmedel: Konventionella vapen Kärnvapen Kemiska vapen - billiga att framställa. Senapsgas, nervgas. Biologiska vapen - används för att sprida sjukdomar hos en fiende. Svåra att kontrollera. 20% av all forskning och utveckling i världen ägnas åt militära mål. (2009)

10 Varför uppstår konflikter? Ekonomiska orsaker – Landområden med tillgångar, handelsvägar, marknader där stater kan sälja sina varor. Orättvisa ekonomiska förhållanden i ett land. Politiska orsaker – makt över andra länder. Ideologiska orsaker – olika åsikter om politik och ekonomi. Psykologiska orsaker – Etniska konflikter där man känner sig hotad.

11 För en fredligare värld Maktbalans – jämnstarka stormakter. Terrorbalans – kärnvapen som är lika med självmord vid anfall. Gemensam säkerhet – Försvarsallianser som avskräcker. Världsregering eller en världsfederation där dagens självständiga stater blir delstater i en global världsstat. Hegemoni = herravälde – En stormakt som får garantera fred och säkerhet.


Ladda ner ppt "Varför flyr människor? Krig, våld, fattigdom och politiskt förtryck. FN:s Genèvekonvention – Ett åtagande om att ta hand om och skydda människor som flyr."

Liknande presentationer


Google-annonser