Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför krig och inte fred?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför krig och inte fred?"— Presentationens avskrift:

1 Varför krig och inte fred?
Det enda vi lär av historien är att vi aldrig lär oss något av historien...

2 Orsaker bakom konflikter
Rubbad maktbalans ger ökad krigsrisk Våld föder våld Orättvisor och fattigdom är orsakerna bakom krig

3 Rubbad maktbalans När det är obalans mellan konkurrerande stater ökar hotet för krig. Främst militärbalans. Det finns alltid en risk att den starkare parten utnyttjar sitt övertag för att befästa sin makt. Krig är ett naturligt sätt att lösa konflikter. Den stat som inte klarar sig själv bör gå med i allianser. Terrorbalans - Kalla kriget Fred=frånvaro av krig

4 Våld föder våld Relationer byggda på konflikt och krig tenderar att fortsätta i samma fotspår. Passivt motstånd och samarbete skapar fred. Fred=samarbete och förståelse

5 Orättvisor och fattigdom
Ekonomiska orättvisor är den främsta orsaken till konflikter. För att minska risken för konflikter måste skillnader inom och mellan länder minskas. Kolonialism och kapitalism på den rika världens villkor ökar skillnaderna mellan staterna. Fred=frånvaro av fattigdom

6 Diskussionsfrågor Vilka argument talar för och emot respektive förklaringsmodell? Hur kan Sverige agera, utifrån de tre modellerna, för att minska konfliktriskerna i världen? Vilka medel är viktiga för att få ”tyngd” i den internationella politiken? Hur påverkar olika medel olika aktörer?


Ladda ner ppt "Varför krig och inte fred?"

Liknande presentationer


Google-annonser