Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mottagande av asylsökande Mars 2016. Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mottagande av asylsökande Mars 2016. Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Mottagande av asylsökande Mars 2016

2

3 Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet. Ansvarar för förvarsverksamheten. Bistår vid återvändande till hemlandet..

4 Vilka asylsökande får uppehållstillstånd? Flyktingar. Skyddsbehövande. De som har synnerligen ömmande omständig- heter.

5 Vem är flykting? Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention, är den som har välgrundade skäl att vara rädd för förföljelse på grund av ras nationalitet religiös eller politisk uppfattning kön sexuell läggning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp.

6 Vem är skyddsbehövande? Skyddsbehövande är den som har anledning att vara rädd för t.ex. dödsstraff och tortyr behöver skydd p.g.a. krig eller andra svåra motsättningar i sitt hemland inte kan återvända till sitt hemland p.g.a. miljökatastrof.

7 Vad är särskilt ömmande omständigheter? Omständigheter direkt knutna till individens hälsa, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. En samlad bedömning av sådana omständigheter kan ge uppehållstillstånd.

8 Vilka är det som kommer? Totalt kom 162 877 personer De största grupperna asylsökande under 2015 Syrien51 338 personer Afghanistan41 564 personer Irak 20 858 personer Statslös7 716 personer Eritrea7 233 personer Somalia5 465 personer

9 z Hur går ett asylärende till?

10 Vem gör vad? Ansökningsenhet Prövningsenhet Förvaltningsenhet Mottagningsenhet

11 Asylsökande 2016

12 Årsfördelning

13 Vilka rättigheter har asylsökande? Kostnadsfritt boende i lägenheter som Migrationsverket hyr. Kan ordna sitt boende själva. Kostnadsfri hälsoundersökning. Akut sjukvård och tandvård för vuxna. Samma sjukvård och tandvård som för svenska barn. Den som inte har egna medel kan söka dagersättning.

14 I väntan på beslut Asylsökande använder den service som samhället erbjuder alla som bor eller vistas här. Barn har rätt att gå i skolan. Asylsökande får arbeta om han eller hon har AT-UND.

15 Vad händer vid ja på en ansökan? Arbetsförmedlingen och Migrationsverket har ett delat uppdrag 2016, för etableringen i Sverige när uppehållstillstånd har beviljats. From 1 jan 2017 Migrationsverket Personen har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra invånare i Sverige.

16 Vem kan tas i förvar? Utlänningar som fyllt 18 år, kan tas i förvar när: identiteten är oklar det krävs utredning om personens rätt att stanna i Sverige det finns anledning att anta att en person som ska utvisas eller avvisas kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige. barn tillsammans med föräldrar

17 Vad händer vid nej på en ansökan? Verksamhet Processer IT Om personen accepterar beslutet och på eget initiativ väljer att återvända hjälper vi till med resan hem eller annat land. Om personen vägrar att lämna landet blir det polisens ansvar att se till att han eller hon reser till sitt hemland eller till ett annat land..

18 Asyl Totalt antal beviljade ansökningar 2015 – fördelade på beslutsgrund Konventionsflykting 39 % Skyddsbehov 54 % Särskilt ömmande omständigheter 5 % Övrigt 2 % Totalt 34 765 exkl. kvotflyktingar

19 Kostnad per flyktingdygn 2015 (exklusive förvar)

20 Tillfällig lag om uppehållstillstånd Tidbegränsade uppehållstillstånd för alla skyddsbehövande utom kvotflyktingar. PUT vid försörjning, under 25 år endast om fullgjord gymnasieskola eller dylikt. Begränsad rätt till anhöriginvandring för skyddsbehövande med tidsbegränsade tillstånd Skärpta försörjningskrav vid anhöriginvandring, Övriga skyddsbehövande (kategori som enbart finns i den svenska utlänningslagen) har inte rätt till uppehållstillstånd Bestämmelsen om uppehållstillstånd på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter ska ersättas av en bestämmelse som medger att uppehållstillstånd kan beviljas av humanitära skäl i vissa mycket begränsade undantagsfall.

21 Tack för mig… Kontaktuppgifter: Annica Ring 0104852712 annica.ring@migrationsverket.se


Ladda ner ppt "Mottagande av asylsökande Mars 2016. Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser