Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek."— Presentationens avskrift:

1 ”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek Nasjonalbiblioteket Oslo 28 april 2016

2 Studiens innehåll Kvalitativ studie 25 asylsökande personer Irak, Syrien, Eritrea, Somalia och Libanon 50/50 eget boende och asylboende 17 bibliotekarier fyra olika kommuner i Stockholms län

3 De asylsökandes upplevelse av biblioteken o Hög kännedom om bibliotek o 3/4 är återkommande besökare o Gott bemötande o Behoven tillfredsställs – till viss del

4 Vad är skälen till asylsökandes besök? o Vila och ro o Fritidssysselsättning o Möten och samtal o Språkutveckling o Låna litteratur och lexikon o Få stöd i studier o Tillgång till Internet och datorer o Hjälp med det praktiska

5 Vilka behov har asylsökande som de tror att bibliotek kan hjälpa dem mer med? o Språkutvecklingen o Möten o Samhällsinformation

6 Vilket behov ser de inte att bibliotek kan hjälpa dem med? o Hitta ett arbete o Hitta en bostad o Den känslomässigt svåra livssituationen Förslag: Psykologer eller kuratorer på biblioteket

7 Konkreta idéer från de asylsökande o Utökad svenskundervisning och språkutveckling Större utbud av aktiviteter t ex biovisning, kurser, utflykter med mera o Regelbundenhet i väntan på uppehållstillståndet o Bättre tillgång till samhällsinformation o Fler flerspråkiga i personalen o Bättre kännedom om asylsökandes process och livssituation bland personalen o Möjlighet att få tala om sin livssituation med personal, kuratorer eller i samtalsgrupper

8 Bibliotekarierna, vad säger de? o Lustfyllt o Svårt och komplicerat o Administrativa uppgifter i högre grad o I alla berörda biblioteksområden finns idag: språkverkstäder, flerspråkig personal eller kompetens i språkutveckling för migranter o Otillräcklig

9 Och om bibliotekarierna får välja… o Utbildar de sig gärna i asylprocessen o Kompetensöverföring och samarbete med andra myndigheter, t ex Migrationsverket o Erbjuda mer språkutveckling o Standardiserat översatt material om biblioteket o Samhällsinformation på flera språk o Mer flerspråkig personal

10 Sammanfattat o 3/4 av de intervjuade asylsökande är återkommande besökare o Biblioteken fyller en viktig funktion då asylsökande inte har råd med mer än det väsentliga – pengarna de får i stöd räcker inte ens till ett resekort för lokaltrafiken. o Sysslolösheten kombinerad med en ångestfylld oviss väntan på uppehållstillstånd påverkar de asylsökande, som finner ro och aktivitet på biblioteket. o Det finns en förväntan på biblioteken att de är en plats där de ska kunna utveckla sitt språk o Andra skäl till användning av biblioteken är tillgång till datorer och internet, lån av litteratur och lexikon och möten med andra besökare och med personal o Personalen uppskattar arbetet med gruppen och vill göra mer o Tydliga önskemål är ökad flerspråkighet, kompetensutveckling, standardisering och riktlinjer

11 Tack! Margaretha Lindh Internationella biblioteket Regionbibliotek Stockholm margaretha.lindh@stockholm.se +46 76 12 312 20 interbib.se regionbiblioteket.se


Ladda ner ppt "”Biblioteket hjälper mig att komma in i samhället” En studie av asylsökandes kännedom om, användning av och förväntningar på Stockholmregionens bibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser