Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg ,

2 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos , baserat på migrationsverkets juli- prognos. Prognos 2016 (34 500) (30 000– ) Prognos 2017 (51 000)) Källa: Migrationsverket

3 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan prognos , baserat på migrationsverkets juli-prognos. Prognos 2016 (3 000) Prognos 2017 (4 500) Källa: Migrationsverket

4 Utveckling nyanlända med uppehållstillstånd, samt asylsökande boende i Fyrbodals kommuner. Asylsökande Antalet asylsökande förväntas minska i år till en mer ”normal” nivå för Sverige (34 500). Detta beror på en rad åtgärder som Sverige och EU infört, bl.a. ID-kontroller. Det är 1 september 2016, fortfarande ca inskrivna i migrationsverkets mottagningssystem. Hur 2017 blir beror på vilka fortsatta åtgärder som Sverige och EU beslutar (juli- prognosen säger runt ). Uppehållstillstånd Förra året kom över till Sverige för att söka asyl och året innan kom över En del av dessa kommer att få (har redan fått) uppehållstillstånd för att stanna i Sverige. Det är därför som vi nu ser en stor ökning av personer med uppehållstillstånd som flyttar till våra kommuner. Ökningen kommer att fortsätta nu när migrationsverket behandlar alla inskrivna. En ny tillfällig 3-årig lag (tillfälliga uppehållstillstånd, samt begränsad anhöriginvandring till flyktingar), kommer att begränsa antalet som beviljas uppehållstillstånd, men eftersom antalet är så stort så kommer vi ändå att få se en fortsatt ökning.

5 Sammanlagda summan kommunmottagna med uppehållstillstånd i Fyrbodal 1 mars – 1 augusti

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos 2016 och 2017 OBS! Prognos för 2017 är inte hämtad från någon officiell rapport, utan bygger på kommunalförbundets uträkning som baseras på arbetsförmedlingens prognos av inflöde i etableringen. Den skall ses som ett tänkbart scenario.

7 Kommunmottagna med uppehållstillstånd i Fyrbodal 2016 fördelat på; om man flyttat från ABO (anläggningsboende), EBO (eget boende), som anhörig till flykting, samt kvotflykting. Här är bl.a. de anvisningsbara platser som kommunerna tilldelas genom ett ”Kommuntal”. De flesta väljer att bosätta sig på egen hand. Anhöriginvandringen är stor, men kommer att minska genom nya regler i den tillfälliga 3:åriga Lag från 20 juli 2016, som begränsar möjligheten till anhöriginvandring. Källa: Migrationsverket (Samtliga ingår i etableringen tillsammans med dem som kom förra året, samt de som kom de sista månaderna 2014)

8 Förklaring följande bilder: En nyanländ med uppehållstillstånd av flykting/skyddsskäl, samt anhöriga till dessa, kan ingå i etableringen under max två år i kommunen. Under denna tid får kommunen ersättning från staten för att tillhandahålla insatser enligt etableringslagen 2010:197. All statistik för kommunmottagna enligt detta bildspel, redovisar personer som fortfarande kommunen får ersättning för enligt ersättningsförordningen. Följande bilder visar totala antalet personer som varje kommun har som ingår i etableringen. Antal inskrivna kan ”hoppa” månad för månad beroende på om många lämnar etableringen samtidigt en månad (de kom nya för två år sedan). Detta eventuellt även i kombination med att färre nya flyttar in till kommunen samma månad. Samma sak gäller för motsatsen. En ytterligare faktor som spelar in är den vidareflytt som sker under etableringstiden (se senare i detta bildspel).

9 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering Etableringen samordnas av Arbetsförmedlingen och samarbetet mellan aktörerna regleras i kommunernas ”LÖK” - Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare

10 Källa: Migrationsverket Fyrbodal nyanlända med uppehållstillstånd inom etableringen asylsökande som bor i migrationsverkets boenden i Fyrbodal, samt i kommunernas boende och omsorg (ensamkommande barn) Karta nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad.

11 1 augusti oktober 2015 (10 mån. tidigare) Bengtsfors337(15)244(11) Dals-Ed 66 (8) 56(9) Färgelanda108 (12) 84(11) Lysekil277 (16)171(13) Mellerud386 (14)276(6) Munkedal159 (12)123(11) Orust 66 (8) 46(7) Sotenäs 65 (12) 31(8) Strömstad 67 (12) 67(11) Tanum142 (10)102(11) Trollhättan850 (63)819(59) Uddevalla 938 (75)773(50) Vänersborg845 (46) 671(20) Åmål508 (29)508(16) Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

12 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Fyrbodal de sista tio månaderna Antal inskrivna i etableringen alla åldrar (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket Ensamkommande är inräknade i den röda stapeln, men visas till antal i en orange stapel bredvid 4 814

13 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Bengtsfors de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

14 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Dals-Ed de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

15 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Färgelanda de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

16 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Lysekil de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

17 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Mellerud de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

18 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Munkedal de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

19 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Orust de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

20 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Sotenäs de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

21 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Strömstad de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

22 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Tanum de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

23 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Trollhättan de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

24 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Uddevalla de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

25 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Vänersborg de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

26 Förändring gällande antal personer inom etableringen (etableringstid max 2 år) i Åmål de sista tio månaderna, samt antal asylsökande boende i kommunen i migrationsverkets mottagningssystem. Antal inskrivna i etableringen alla åldrarAntal asylsökande Källa: Migrationsverket

27 Fyrbodal Vidareflytt in 327 Vidareflytt ut 277 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari - juli 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de sju första månaderna Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

28 Vidareflytt under etableringstiden januari - juli 2016: Vanligaste kommuntillhörighet vid in-flytt, resp. ut-flytt KommunIN – Vanligaste stad man kommer frånUT – Vanligaste stad man flyttar till BengtsforsKumla (9), Finspång (4), Färgelanda (2)Hultsfred (6), Hallsberg (4), Vänersborg (3) Dals-EdMunkedal (1), Vänersborg (1)Mellerud (1) FärgelandaMunkedal (1)Borås (4), Bengtsfors (2), Uddevalla (2) LysekilEksjö (3), Gotland (3), Göteborg (3)Vänersborg (3), Uddevalla (2), Göteborg (1) MellerudVänersborg (5), Östersund (5), Trollhättan (2)Vänersborg (13), Göteborg (7), Klippan (4) MunkedalUddevalla (5), Mellerud (3), Bengtsfors (1)Uddevalla (11), Trollhättan (2), Dals-Ed (1) OrustTjörn (5)Falköping (1), Göteborg (1), Kungälv (1) SotenäsGöteborg (1)Tranemo (5), Trollhättan (5), Göteborg (2) StrömstadGöteborg (8), Karlshamn (4), Mullsjö (2)Arvika (2), Tanum (1), Uddevalla (1) TanumFärgelanda (1), Strömstad (1), Vänersborg (1)Tingsryd (3), Göteborg (1), Lindesberg (1) TrollhättanVänersborg (16), Göteborg (11), Örnsköldsvik (6)Vänersborg (15), Göteborg (3), Mellerud (2) UddevallaVänersborg (14), Munkedal (11), Göteborg (10)Filipstad (5), Munkedal (5), Göteborg (4) VänersborgTrollhättan (15), Mellerud (13), Vänersborg (9)Trollhättan (16), Uddevalla (14), Borås (7) ÅmålGöteborg (2), Färgelanda (1), Mellerud (1)Laholm (3), Kalmar (2), Uddevalla (1)

29 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 september 2016 KommunABOEBOÖvrigt boend e Summ a Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål Summa Fyrbodal: ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Består främst av ensamkommande barn i kommunalt boende/familjehem/preplacerade barn (barn som bor hos tex släkting). Källa: Migrationsverket

30 Åldersfördelning på de asylsökande 1 september Summa: Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Källa: Migrationsverket september 2016

31 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca (juli-prognosen) Tex. Bengtsfors = 0,00134 x = 4,02 ≈ 4 Planeringstal 4(9) Planeringstal 3(7) Planeringstal 3(8) Planeringstal 6(14) Planeringstal 3(7) Planeringstal 5(11) Planeringstal 7(16) Planeringstal 5(12) Planeringstal 6(14) Planeringstal 16(37) Planeringstal 15(36) Planeringstal 11(25) Planeringstal 5(11) OBS! Nya prognoser 4 ggr/år (Sist planeringstal från april-prognosen) Planeringtal efter juli-prognosen Sänkt planeringstal för ensamkommande barn 2016 efter ny prognos från juli


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 september 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser