Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg ,

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering

3 Ny prognos april 2016 Migrationsverket

4 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos kommande två år Prognos april 2016 (40 000– ) Prognos 2017 ( ) Källa: Migrationsverket

5 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan prognos de närmaste två åren Prognos april 2016 ( ) Prognos 2017 ( ) Källa: Migrationsverket

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal – (orange färg)

7 Källa: Migrationsverket Fyrbodal nyanlända med uppehållstillstånd asylsökande som ännu inte fått besked inkl. de som fått besked men ej kommunplacering (dvs de som bor kvar på asylboendet och ej börjat etablering) ensamkommande barn utan vårdnadshavare Karta nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad. Kommun Andel etablerare /befolkning Andel asylsökande /befolkning Bengtsfors 2,8 %3,9 % Dals-Ed 1,3 %3,2 % Färgelanda 1,6 %4,3 % Lysekil 1,7 %4,0 % Mellerud 3,9 %8,1 % Munkedal 1,4 %4,6 % Orust 0,4 %1,8 % Sotenäs 0,6 %3,9 % Strömstad 0,5 %2,9 % Tanum 1,1 %1,5 % Trollhättan 1,4 %1,2 % Uddevalla 1,6 %1,3 % Vänersborg 2,1 %4,3 % Åmål 4,1 %2,0 % Fyrbodal 1,7 % 2,7 %

8 1 april oktober 2015 (6 mån. tidigare) Bengtsfors266(16)244(11) Dals-Ed 64 (8) 56(9) Färgelanda104 (11) 84(11) Lysekil249 (15)171(13) Mellerud361 (11)276(6) Munkedal139 (10)123(11) Orust 54 (4) 46(7) Sotenäs 52 (10) 31(8) Strömstad 58 (11) 67(11) Tanum138 (11)102(11) Trollhättan812 (60)819(59) Uddevalla848 (55)773(50) Vänersborg817 (31)671(20) Åmål515 (21)508(16) Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

9 Förändring i mottagandet i Fyrbodal de sista sex månaderna Antal inskrivna i etableringen (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket

10 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

11 Fyrbodal Vidareflytt in 105 Vidareflytt ut 90 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari, februari och mars 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de tre första månaderna Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

12 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 maj 2016 KommunABOEBO + Övrigt boend e Summa ABO+E BO+ Övr: Boende för ensamkomman de barn Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Summa Fyrbodal: ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Exempel är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl. Med ensamkommande barn avses person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. Källa: Migrationsverket

13 Åldersfördelning på de asylsökande 1 maj 2016 (ej medräknat de asylsökande ensamkommande barnen) Summa: Bengtsfors Dals-Ed Färgelanda Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersborg Åmål Källa: Migrationsverket 1 maj 2016

14 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca (aprilprognos för året ≈ 7 000) Planeringstal 9(55) Planeringstal 7(49) Planeringstal 8(61) Planeringstal 14(76) Planeringstal 7(76) Planeringstal 11(70) Planeringstal 16(70) Planeringstal 12(62) Planeringstal 14(77) Planeringstal 14(65) Planeringstal 37(150) Planeringstal 36(166) Planeringstal 25(155) Planeringstal 11(75) Redan boende ensamkomman de barn i kommunen Asyl + PUT Kommun Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål OBS! Nya prognoser 4 ggr/år Anvisade under 2015 inom parentes


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser