Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."— Presentationens avskrift:

1 STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets hemsidamigrationsverkets hemsida Annette Nyman, Integrationsstrateg 070-283 32 44, 0522-440 829 annette.nyman@fyrbodal.se

2 Tidsaxel och viktiga termer Ankomst till Sverige, registreras som asylsökande. Asylsökande Väntar som asylsökande på besked om uppehållstillstånd eller avslag. Väntetiden varierar över tid. Nyanländ De som får uppehållstillstånd flyttar själv eller via anvisning till en kommun och börjar etableringen som pågår under 2 år. Även anhöriga till dessa ingår i etableringen. Nyanländ Af 2+1 år Nyanländ hos arbetsförmedlingen är man i 3 år. Efter avslutad etablering kan man gå in i Jobb- och utvecklingsgarantin, Jobbgarantin för unga Några dagar Lång väntetid idag 2 år 1 år Alla nyanlända inom etableringen har rätt till etableringsinsatser under etableringstiden enligt lag 2010:197. Kommunernas ansvar är bla.: o Mottagande och bostadsförsörjning o SFI o Samhällsorientering o Barns etablering

3 Ny prognos april 2016 Migrationsverket

4 30-årigt perspektiv av antal asylsökande i Sverige + prognos kommande två år Prognos april 2016 (40 000– 100 000) Prognos 2017 (35 000-100 000) Källa: Migrationsverket

5 Antal av de asylsökande som varit ensamkommande barn sedan 2004 + prognos de närmaste två åren Prognos april 2016 (4 000-14 000) Prognos 2017 (3 500-14 000) Källa: Migrationsverket

6 20-årigt perspektiv av nyanlända med uppehållstillstånd i Fyrbodal + prognos kommande två år, samt asylsökande boende i Fyrbodal 2009-12-31 – 201512-31 (orange färg)

7 266 372 + 49 64 153 + 39 104 279 + 35 249 574 + 74 361 739 + 49 139 474 + 60 54 274 + 59 58 374 + 62 138 181 + 56 812 713 + 140 848 693 + 202 817 1 663 + 137 515 258 + 61 52 352 + 49 Källa: Migrationsverket Fyrbodal 4 477 nyanlända med uppehållstillstånd + 7 099 asylsökande som ännu inte fått besked inkl. de som fått besked men ej kommunplacering (dvs de som bor kvar på asylboendet och ej börjat etablering) + 1 072 ensamkommande barn utan vårdnadshavare Karta nyanlända max 2 år 2016-04-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Statistik för nyanlända med uppehållstillstånd ”släpar efter” en månad. Kommun Andel etablerare /befolkning Andel asylsökande /befolkning Bengtsfors 2,8 %3,9 % Dals-Ed 1,3 %3,2 % Färgelanda 1,6 %4,3 % Lysekil 1,7 %4,0 % Mellerud 3,9 %8,1 % Munkedal 1,4 %4,6 % Orust 0,4 %1,8 % Sotenäs 0,6 %3,9 % Strömstad 0,5 %2,9 % Tanum 1,1 %1,5 % Trollhättan 1,4 %1,2 % Uddevalla 1,6 %1,3 % Vänersborg 2,1 %4,3 % Åmål 4,1 %2,0 % Fyrbodal 1,7 % 2,7 %

8 1 april 20161 oktober 2015 (6 mån. tidigare) Bengtsfors266(16)244(11) Dals-Ed 64 (8) 56(9) Färgelanda104 (11) 84(11) Lysekil249 (15)171(13) Mellerud361 (11)276(6) Munkedal139 (10)123(11) Orust 54 (4) 46(7) Sotenäs 52 (10) 31(8) Strömstad 58 (11) 67(11) Tanum138 (11)102(11) Trollhättan812 (60)819(59) Uddevalla848 (55)773(50) Vänersborg817 (31)671(20) Åmål515 (21)508(16) 4 477 3 971 Källa: Migrationsverket Tabell nyanlända max 2 år 2016-04-01 hade respektive kommun så här många som har rätt till etableringsinsatser. Varav ensamkommande barn med uppehållstillstånd inom parentes.

9 Förändring i mottagandet i Fyrbodal de sista sex månaderna Antal inskrivna i etableringen (inkl. ensamkommande) Antal asylsökande Källa: Migrationsverket

10 Vidareflytt under etableringstiden 2015 Är i etableringsfasen och har flyttat någon gång under 2015. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering. Fyrbodal Vidareflytt in 542 Vidareflytt ut 479 Källa: Migrationsverket

11 Fyrbodal Vidareflytt in 105 Vidareflytt ut 90 Källa: Migrationsverket Vidareflytt under etableringen januari, februari och mars 2016 Är i etableringsfasen och har flyttat under de tre första månaderna 2016. Detta innebär att personen ingår i den nya kommunens etablering, respektive lämnat den gamla kommunens etablering.

12 Så bor de asylsökande i respektive kommun 1 maj 2016 KommunABOEBO + Övrigt boend e Summa ABO+E BO+ Övr: Boende för ensamkomman de barn Bengtsfors 235137 372 49 Dals-Ed 112 41 153 39 Färgelanda 228 51 279 35 Lysekil 428146 574 74 Mellerud 587152 739 49 Munkedal 375 99 474 60 Orust 199 75 274 59 Sotenäs 298 54 352 49 Strömstad 269105 374 62 Tanum 89 92 181 56 Trollhättan 157556 713 140 Uddevalla 118575 693 202 Vänersborg 1 2773861 663 137 Åmål 115143 258 61 Summa Fyrbodal: 7 0991 072 ABO = Anläggningsboende är boende som Migrationsverket erbjuder, anläggning eller lägenhet i hyreshus. EBO = Eget boende avser boende där personen själv ordnat boende hos en släkting eller motsvarande. Övrigt boende = Exempel är familjehemsplacerade barn, vistelse på sjukhus m.fl. Med ensamkommande barn avses person under 18 år som kommit hit och sökt asyl utan sina föräldrar eller annan legal vårdnadshavare. Migrationsverket anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommuner som ska ansvara för deras boende och omsorg. Källa: Migrationsverket

13 Åldersfördelning på de asylsökande 1 maj 2016 (ej medräknat de asylsökande ensamkommande barnen) 0-67-1516-1718-1920-64 64 + Summa: Bengtsfors53773312 194 3372 Dals-Ed222627 9 69 -153 Färgelanda40543315 134 3279 Lysekil63745439 334 10574 Mellerud 110 1263344 422 4739 Munkedal61883723 261 4474 Orust33493510 145 2274 Sotenäs52623314 189 2352 Strömstad49564825 195 1374 Tanum 19353311 82 1181 Trollhättan63 128 7123 398 30713 Uddevalla72 138 12331 324 5693 Vänersborg 166 203 112 90 1 076 16 1 663 Åmål33474018 117 3258 836 1 163 712 364 3 940 84 7 099 Källa: Migrationsverket 1 maj 2016

14 Ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn Gäller från 1 april 2016. KommunAndel Bengtsfors1,34 Dals-Ed1,00 Färgelanda1,08 Lysekil1,94 Mellerud1,00 Munkedal1,50 Orust2,30 Sotenäs1,70 Strömstad2,04 Tanum2,00 Trollhättan5,29 Uddevalla5,09 Vänersborg3,64 Åmål1,50 Med den nya anvisningsmodellen ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. Promilletalet x årets planerade mottagande - ca 7 000 (aprilprognos för året 4 000-14 000 ≈ 7 000) Planeringstal 9(55) Planeringstal 7(49) Planeringstal 8(61) Planeringstal 14(76) Planeringstal 7(76) Planeringstal 11(70) Planeringstal 16(70) Planeringstal 12(62) Planeringstal 14(77) Planeringstal 14(65) Planeringstal 37(150) Planeringstal 36(166) Planeringstal 25(155) Planeringstal 11(75) Redan boende ensamkomman de barn i kommunen 49 + 16 39 + 8 35 + 11 74 + 15 49 + 11 60 + 10 59 + 4 49 + 10 62 + 11 56 + 11 140 + 60 202 + 55 137 + 31 61 + 21 Asyl + PUT Kommun Bengtsfors Dals-Ed Färgeland a Lysekil Mellerud Munkedal Orust Sotenäs Strömstad Tanum Trollhättan Uddevalla Vänersbor g Åmål OBS! Nya prognoser 4 ggr/år Anvisade under 2015 inom parentes


Ladda ner ppt "STATISTIK FYRBODAL 1 maj 2016 Nyanlända med uppehållstillstånd samt de som ännu inte fått besked på sin asylansökan Statistiken är hämtad från migrationsverkets."

Liknande presentationer


Google-annonser