Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen hälsa/socialtjänst - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Ordförande: Åsa Karlsson (s), Munkedal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen hälsa/socialtjänst - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Ordförande: Åsa Karlsson (s), Munkedal."— Presentationens avskrift:

1 Beredningen hälsa/socialtjänst - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Ordförande: Åsa Karlsson (s), Munkedal

2 Beredningen hälsa/socialtjänst Ansvar: hälso- och sjukvård, socialtjänst, folkhälsa Åsa Karlsson, Munkedal Daniel Jensen, Mellerud Jan Gunnarsson, Uddevalla Tove af Geijerstam, Vänersborg Johan Stein, Orust Anne Sörqvist, Åmål Yvonne Simonsson, Dals Ed

3 Vårdsamverkan FoU- socialtjänst Socialchefsnätverket Tjänstemannastruktur Lednings- grupp

4 Nätverk och kontaktpersoner - kopplade till socialchefsnätverket MAS: Maj Lätto Karlsson, Tanum Anhörigstöd: Gunilla Bengtsdotter, Dals Ed Bistånd: Monica Birgersson, Färgelanda Rehab: Lena Johansson, Trollhättan Utredare: Thomas Jubell, Mellerud Försörjningsstöd: Said Niklund BBIC: Anders Asklund, Orust Ensamkommande barn: Anders Asklund, Orust Folkhälsosamordnare: Digitala trygghetslarm Rutiner för utlämning av journaler Rutin för läkemedels- hantering Samarbete kring nya föreskrifter Kartläggning av brister vid utskrivning Vård- och omsorgscollege Samverkan PRIO Gemensam socialjour

5 FoU-Socialtjänst Fyrbodal Start 2009 – Utvärdering våren 2014 Nya tillsvidareavtal med samtliga kommuner Organisering FouRum IFO FouRum Vård- och omsorg FouRum Funktionshinder/Socialpsykiatri Exempel på aktiviteter Metodutveckling, brukarmedverkan Förslag på kompetenskrav för baspersonal inom funktionshinder, socialpsykiatri och vård och omsorg Kompetensplan och utbildningar inom sociala barn- och ungdomsvården Stöd till personal som skriver mastersuppsatser

6 Vårdsamverkan Ledningsgrupp tillsammans med NU-sjukvården och primärvården Arbetsutskott Beredningen psykiatri/missbruk Beredningen information/kommunikation Exempel på aktiviteter Bemanning av länssamvarkansstrukturer och arbetsgrupper Samarbete kring äldre och läkemedel, palliativ vård och 48/72 Ansvar och befogenheter för medföljande personal till sjukhus Inrättande av politiskt samråd 2012

7 Ytterligare områden Hälsokällan – en självklar verksamhet Västbus – på väg att kopplas till Vårdsamverkan Samverkan inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Mm

8 Vilka är vi? Vi jobbar inom beredningen hälsa/socialtjänst


Ladda ner ppt "Beredningen hälsa/socialtjänst - summering 2011-2014 Beredningsansvarig: Charlotta Wilhelmsson Ordförande: Åsa Karlsson (s), Munkedal."

Liknande presentationer


Google-annonser