Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Länstal 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Länstal 2014."— Presentationens avskrift:

1 Länstal 2014

2 Länstal

3 Två ingångsvärden Totalt behov av mottagande 2014 – Migrationsverkets prognos (ca 15 % osäkerhet). Totalt behov av anvisningsbara platser 2014 – Migrationsverkets prognos över hur många som begär hjälp med anvisad bosättning minus antalet som Af bedömer kommer att antingen avbryta sitt bosättningsärende innan anvisning eller tacka nej till anvisning.

4 Framtagning av planeringstal per län för nyanlända som ordnar bosättning på egen hand
Utgår från Migrationsverkets prognos Fördelas utifrån historik från åren över länens mottagande av nyanlända som ordnar bosättning på egen hand (inkluderar EBO och ABO som ordnat bosättning på egen hand, direktinresta anhöriga och EKB som får PUT) Separata fördelningar har gjorts för somaliska anknytningar och syrier utifrån historik över länens mottagande av somalier och Migrationsverkets statistik över var i landet syrier är inskrivna som EBO

5 Anvisningsbara platser
Tas fram i tre steg: Via fördelningsnyckel Påverkas av fördelningen av antal inskrivna på Migrationsverket i länen (både ABO och EBO) Viss manuell justering

6 Steg 1. Fördelningsnyckel
45 % av platserna fördelas utifrån Arbetsmarknadsvariabler -relativt god arbetsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 30 % av platserna fördelas utifrån folkmängd - relativt stor befolkning ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 15 % av platserna fördelas utifrån bostadsmarknad -relativt god bostadsmarknad ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna 10 % av platserna fördelas utifrån demografi - relativt stort behov av ersättningsrekryteringar (pensionsavgångar) ger relativt hög andel av de anvisningsbara platserna

7 Steg 2. Påverkan inskrivna på Migrationsverket
Efter att platserna fördelats utifrån fördelningsnyckeln fördelas 60 % av platserna om utifrån fördelningen av personer inskrivna på Migrationsverket i länen (både ABO och EBO). Relativt hög andel inskrivna på Migrationsverket ger relativt låg andel av de anvisningsbara platserna. Övriga 40 % av platserna ligger kvar utifrån den fördelning som fördelningsnyckeln gav.

8 Steg 3. Manuella justeringar
Minskar de anvisningsbara platserna för Gotland (med 421 platser) som fått en orealistisk höjning utifrån tidigare historik över mottagande via anvisning. Ökar de anvisningsbara platserna för Västra Götaland (med 500 platser) efter att Västra Götalands länsstyrelse bedömt att de klarar ett högre länstal än vad modellen resulterat i. Minskningen för Gotland och har fördelas ut jämnt till övriga län (ca 20 platser per län), och ökningen för Västra Götaland har hämtas jämnt från övriga län (25 platser).

9 Frågor synpunkter? Generella frågor om länstal kontakta: Detaljerade frågor om vad som ligger bakom fördelningsnyckeln: Frågor om prognoser: Migrationsverket


Ladda ner ppt "Länstal 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser