Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kväve Almedalen 2013 Johanna Sandahl, vice ordförande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kväve Almedalen 2013 Johanna Sandahl, vice ordförande."— Presentationens avskrift:

1 Kväve Almedalen 2013 Johanna Sandahl, vice ordförande

2 2014-12-15 2

3 Omfattande ökning sedan 1950- talet 2014-12-15 3 Källa: UNEP 2013

4 2014-12-15 4

5 5

6 6

7 7

8 Konstgödsel per region

9 2014-12-15 9

10 10

11 European Nitrogen Assessment 2011 Fem allvarliga samhällshot: Vattenkvalitet Luftkvalitet Klimatförändringar Ekosystem och biologisk mångfald Jordkvalitet 2014-12-15 11

12 2014-12-15 12

13 Kostnader och nytta Cost–benefitanalys visar att samhällskostnaderna (€70–€320 mdr/år) är högre än nyttan av att använda konstgödning i jordbruket. Högsta kostnaderna relaterar till försämrad luft- och vattenkvalitet, i synnerhet kopplat till hälsa. Miljökostnader kopplade till kväve i jordbruket EU: €20–€150 mdr/år Nyttan av att använda konstgödning: €10–€100 (stor osäkerhet kring nytta på lång sikt) Men! Företagsekonomiskt lönsamt: ger €2–5 tillbaka på varje euro investerad i konstgödning (beroende på marknadspris). 2014-12-15 13

14 Globalt ca 2% av världens energivändning till industriell produktion av reaktivt kväve. Industriell produktion i Europa av reaktivt kväve uppgick 2008 till totalt 34 miljoner ton, varav 75% konstgödsel och 25% kemiska industrin (gummi, plast och i elektronik-, metall- och oljeindustrin) Jordbruket orsakar ca 70% av de europeiska lustgasutsläppen. Livsmedelskedjan dominerar kväveutsläpp till grund- och ytvatten (fr.a. nitrat). Totalt 9,7 miljoner ton (60% från jordbruket) Kväveupptag i spannmål varierar (30%–60% i Europa) = 40%–70% av kvävet går förlorat till atmosfären eller yt- och grundvatten. 2014-12-15 14

15 Inflöde av kväve 2014-12-15 15

16 Kväveutsläpp 2014-12-15 16

17 Avkastning/konstgödselgiva 2014-12-15 17

18 80% av kväve i europeisk skörd går till foder 2014-12-15 18

19 Konstgödsel och kött över tiden

20 Minskad köttkonsumtion? Klimat, övergödning, konflikt om markresursen… Proteinintag i EU ökar och överstiger idag rekommenderat intag med 70%. 2014-12-15 20

21 2014-12-15 21


Ladda ner ppt "Kväve Almedalen 2013 Johanna Sandahl, vice ordförande."

Liknande presentationer


Google-annonser