Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prognos och länstal 2013. Sammanfattning Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012 Migrationsverket. Kraftig ökning av asylsökande till Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prognos och länstal 2013. Sammanfattning Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012 Migrationsverket. Kraftig ökning av asylsökande till Sverige."— Presentationens avskrift:

1 Prognos och länstal 2013

2 Sammanfattning Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012 Migrationsverket. Kraftig ökning av asylsökande till Sverige Kraftig ökning av beviljade asyltillstånd, permanenta och tillfälliga Kraftig ökning av beviljade uppehållstillstånd av direktinresta anknytningar

3 Politisk och ekonomisk turbulens i omvärlden Ökad konfliktgrad- mellanöstern, Syrien, statslösa, Iran, Irak, Somalia, Afganistan Politisk/ekonomisk oro- gruppen övriga, ensamkommande Nordafrika, söder om Sahara Ekonomisk oro- Västra Balkan (Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012- Migrationsverket)

4 710 000 människor i behov av skydd i grannländerna i slutet av 2012. (UNHCR) 1,5 miljoner interna flyktingar (UNHCR) Syrien tidigare asylland- flyktingar flyr vidare. Sverige ett primärt destinationsland för asylsökande syrier i Europa (Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012- Migrationsverket) Syrien

5 Asylsökande 2011 29 600 nya grundärenden 12 726 beviljade uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl 2013 55 800 nya grundärenden (+ 14.000 sedan prognos i juli) 26 800 beviljas asyl Snabb utbyggnad av verksamheten. Prioritera ärenden som kan avgöras snabbt, samt barnfamiljer.

6 Migrationsverkets mottagningsverksamhet Eget boende (EBO)- Anläggningsboende (AB0)- ökat behov Tillfälligt anläggningsboende (ABT)- ökar behov Situation i länet beträffande asylboenden

7 Övrig migration till Sverige 2013 Ny vägledande dom våren 2012 från Migrationsöverdomst olen gällande identitet ger nya förutsättningar för bl. a. somaliska medborgare att återförenas med sina familjer i Sverige. Påtaglig ökning? 16 800 uppskattas beviljas uppehålltillstånd 2013 Varav 13 500 somaliska medborgare Jämför 2012 4 400 beviljade tillstånd på grund av familjeåterförening

8 Länstal-Kommunmottagning Länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen tar fram länstal i samverkan nationellt. Länstal innehåller både anvisningsbara platser och planeringstal för självbosatta. Länsstyrelsen dialog med kommunerna angående antal platser Arbetsförmedlingen anvisar personer som fått uppehållstillstånd för bosättning Självbosatta exempelvis anhöriginvandrare

9 Fördubblat behov av anvisningsbara platser i Västernorrlands län 2011 13 271 kommunmottagna i Sverige 530 kommunmottagna i Västernorrlands län (ca 350 anvisade och 180 självbosatta) Prognos 2013 45 500 personer uppskattas få uppehållstillstånd Anvisningsbara platser Västernorrland 633 Planeringstal självbosatta Västernorrland 614

10 Integrationssatsningar i BP- exempel Prestationsbaserat ersättningssystem för mottagande- 760 Mkr 2013-2016 (februari-mars 2013) Fler anhöriga får etableringsinsatser, tidsfristen utökas från två till sex år- 1,3 miljarder 2013-2016 Ersättning till kommunerna för hyreskostnader- max 12 000 kr/familj- 63 Mkr 2013-2016 Flyktingguider och familjekontakter- 44 Mkr 2013- 2016 Utbildningssatsningar Förändrad föräldraförsäkring (www.regeringen.se)


Ladda ner ppt "Prognos och länstal 2013. Sammanfattning Verksamhets- och kostnadsprognos 26 oktober 2012 Migrationsverket. Kraftig ökning av asylsökande till Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser