Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information för gode män och överförmyndare Januari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information för gode män och överförmyndare Januari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Information för gode män och överförmyndare Januari 2013

2 ,, SVERIGE ÖPPENHET Ett SVERIGE som med ÖPPENHET tar tillvara MÖJLIGHETER den globala migrationens MÖJLIGHETER Migrationsverkets vision

3 Information för gode män och överförmyndare

4 Gode mannens roll Bekräfta ansökan om asyl. Ge fullmakt till det offentliga biträdet. Ansvara för barnets ekonomi. Biträda barnet vid utredning och samtal hos Migrationsverket. Stöd vid kontakt med föräldrar. Bistå barnet vid efterforskning av anhöriga.

5

6 Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare arbeta med återvändande

7 ställa prognoser teckna överenskommelser med kommunerna anvisa kommun för boende besluta om statliga ersättningar till kommuner meddela berört landsting Migrationsverkets ansvar

8 Hur många barn kommer?

9 De 10 största nationaliteterna - 2012

10 Ålder - 2012

11 Medborgarskap och kön för de 10 största nationaliteterna under 2012

12 Beslut - 2012

13 Asylsökande barn har rätt att komma till tals har rätt att gå i skola har rätt till vård

14 Rätten till asyl enligt utlänningslagen flyktingkonventionen - flyktingar får asyl skyddsbehov EU:s - gemensamma regler särskild hänsyn ska tas till barnets bästa

15 Beslutsgrunder i utlänningslagen flykting skyddsbehövande synnerligen ömmande omständigheter

16 Dublinärende Dublinförordningen reglerar vilket land som ska ansvara för asylärendet asylansökan prövas endast i ett av EU-länderna

17 Identitet viktigt att klarlägga identiteten tidigt åldersbedömningar i vissa fall

18 Om barnet får stanna bevis om uppehållstillstånd- UT- kort Skatteverket - folkbokföring kommunen har ansvaret

19 Familjeåterförening flykting eller skyddsbehövande synnerligen ömmande omständigheter

20 Om barnet får avslag på sin ansökan möten med Migrationsverket överklagande nöjdförklaring

21 Nya händelser efter avslag Exempel på händelser som gör det omöjligt för barnet att återvända: politiska förhållanden i barnets hemland har ändrats barnet har en livshotande sjukdom barnet kommer att tvingas leva skilt från sina anhöriga hemlandet tillåter inte att barnet återvänder dit

22 Självmant återvändande Migrationsverket kan ge stöd och hjälp till barn som ska återvända möten med Migrationsverket

23 Återvändande – polisen Migrationsverket arbetar bara med självmant återvändande. Överlämnande till polis sker om: barnet och god man uteblir vid möten om återvändande om barnet inte medverkar till hemresan

24 Statlig ersättning Till barnet: dagersättning särskilt bidrag Till god man arvode

25 Lagar och förordningar Lag (1994 : 137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) Lag ( 2005: 429) om god man för ensamkommande barn Utlänningslagen Utlänningsförordningen Fler relevanta lagar och förordningar hittar du på www.migrationsverket.se www.migrationsverket.se

26 Kontaktuppgifter Telefonnummer: 0771 -235 235 Migrationsverkets växel/kundtjänst E-post: migrationsverket@migrationsverket.se Du hittar fler kontaktuppgifter på Migrationsverkets webbplats : www.migrationsverket.sewww.migrationsverket.se

27 www.migrationsverket.se/godeman

28 www.migrationsverket.se/barn

29 http://ensamkommandebarn.skl.se

30 Information för gode män och överförmyndare Hela presentationen finns i högerspalten på: www.migrationsverket.se/godeman


Ladda ner ppt "Information för gode män och överförmyndare Januari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser