Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya regler för arbetskraftsinvandring Information för operativa ombudsmän 8 december 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya regler för arbetskraftsinvandring Information för operativa ombudsmän 8 december 2008."— Presentationens avskrift:

1 Nya regler för arbetskraftsinvandring Information för operativa ombudsmän 8 december 2008

2 Upplägg 1.Bakgrund 2.Förändringarna i stort 3.Arbetstillstånd och anställningsvillkoren 4.Fackets uppgift 5.Allmänna funderingar och frågor

3 Bakgrund 12 november – riksdagsbeslut 15 december – nya regler för arbetskraftsinvandring arbetskraft från 3e land (utanför EU/EES & Schweiz)

4 Förändringarna i stora drag Myndighetsbaserad arbetsmarknadsprövning tas bort Säsongsarbete som tillståndsgrund tas bort Tillfälligt arbets- & uppehållstillstånd Permanent uppehållstillstånd Återkallelse av tillstånd Ansökan från Sverige – vid vissa tillfällen Möjlighet till sk ”spårbyte” för asylsökande införs Migrationsverket kontrollmyndighet Beslut kan inte överklagas

5 Rekvisit för arbets- & uppehållstillstånd 6kap 2§ utlänningslagen (2005:716) sätter upp tre rekvisit för arbets- och uppehållstillstånd ”anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig” (6kap 2§ p1 UtlL) ”lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen” (6kap 2§ p2 UtlL) ”om rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen” (6kap 2§ 4st UtlL)

6

7 Fackets uppgift 1 Prop. 2007/08:347 ”Migrationsverket ska därför kontrollera att arbetstagarorganisationerna beretts tillfälle att yttra sig om ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd. Arbetstagarorganisationernas yttranden är av stor betydelse som beslutsunderlag för Migrationsverket” (källa: Prop. 2007/08:147, s. 37) Migrationsverkets information till arbetsgivare: ”Om du har kollektivavtal ska fackförbundet som du tecknat avtal med yttra sig om förbundet organiserar det aktuella yrket. Saknar du kollektivavtal ska det vara ett förbund som organiserar det aktuella yrket som yttrar sig.” (källa: www.migrationsverket.se)www.migrationsverket.se

8 Fackets uppgift 2 Förfrågan om yttrande kan komma till ST på tre vägar: 1. Arbetsgivaren kontaktar lokalt förtroendevald handläggs av den förtroendevalde, stöd från ST Direkt om den förtroendevalde behöver det. 2. Arbetsgivaren kontaktar förbundet centralt 3. Migrationsverket kontaktar förbundet centralt I bägge fallen är ST Direkt mottagare och handläggare.

9 2 1 3 4 5

10 Fackets uppgift 3 Yttrande över lön, försäkringar och andra arbetsvillkor! ----------------------------------------------------------------------------- Företrädesrätt och andra arbetsrättsliga frågor omfattas inte.

11 Omfattningen Liten omfattning på STs organisationsområde Gästprofessorer – redan idag särskild hantering Studier & doktorandstudier – uppehållstillstånd för Studier Legitimationsyrken – kontrollen av legitimationen lika som förut


Ladda ner ppt "Nya regler för arbetskraftsinvandring Information för operativa ombudsmän 8 december 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser