Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Immigration Integration & Segregation. Invandrare = en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Immigration Integration & Segregation. Invandrare = en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Immigration Integration & Segregation

2 Invandrare = en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt och folkbokför sig i landet. (Även en återvändande person som tidigare bott i Sverige.) Immigrant = a person who moves to another country legally, a person who comes to country where they were not born in order to settle there.

3 Orsaker för invandring: Orsaker:Reasons:  Skyddsbehov  Särskild ömmande omständigheter  Flykting  Familjeband  Arbete  Studier  Pensionär/person med tillräckliga medel  Need for protection  Extremely delicate situation  Refugee  Family ties  Work  Studies/education  Retired

4 Invandring efter medborgarskap 2011 Källa: SCB

5 Invandrare i Sverige Sveriges totala folkmängd är 9 616 429 personer (31 augusti 2013). Under 2012 ökade den utrikes födda befolkningen med 45 960 personer, eller 3 procent. Källa: SCB Antal utrikes födda i Sverige under 2000 ‑ talet Antal utrikes födda i Sverige under 2000 ‑ talet

6 Antalet invandrare som andel av befolkningen Procent, 1960-2005 Källa: World Migration Stock database I dag är 14,7 % av svenskarna utlandsfödda. Källa: www.regeringen.se

7 Flykting = Enligt FN:s flyktingkonvention är flyktingar personer som har välgrundade skäl att vara rädda för förföljelse på grund av sin ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, religiösa eller politiska uppfattning. Refugee = an exile who flees for safety, a person who (according to the formal definition in article 1A of the UN Convention), owing to a well-founded fear of being persecuted on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality.

8 Flyktingar Det är ca 42 miljoner som är på flykt i världen. Detta motsvarar ungefär fem gånger Sveriges befolkning. Det brukar komma mellan 15 000 och 33 000 flyktingar till Sverige varje år. År 2009 fick ca 7500 asyl här i Sverige. De allra flesta får avslag på sin ansökan.

9 Under 2012 ansökte 43 887 personer om asyl i Sverige. Det är en ökning med 48 % jämfört med 2011. Varför?

10 Tabell över de länder som tar emot flest ensamkommande barn i Europa 20102011 Sverige2 657Sverige2 393 Storbritannien1 277Storbritannien1 364 Belgien860Belgien1 081 Norge858Norge892 Tyskland667Nederländerna701

11 Integration Integration = när man anpassar sig till det svenska samhället men behåller sin egen kultur, språk och religion Hur kan man öka integration?  SFI, hemspråksundervisning  Minska diskriminering och rasism (t.ex. Prata om det i skolan och på arbetsplatser)  Myndigheternas hjälp (tolk-service, bibliotek, hjälp med det praktiska)

12 Segregation Segregation = när man lever skild från det svenska samhället och inte försöker anpassa sig Varför finns det segregation?  Rasism, diskrimination  Kulturkrockar  Ekonomiska orsaker (man inte har råd att köpa/hyra lägenhet i bättre område)  Man vill bo nära sina släktingar och då blir det många invandrare på ett ställe


Ladda ner ppt "Immigration Integration & Segregation. Invandrare = en person som har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader, har uppehållstillstånd/ uppehållsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser